• Na ľudovú nôtu
     • Na ľudovú nôtu

     • "Hrajte mi husličky, z javora doštičky,nech sa vytancujú tie moje nožičky."

      A my sme sa veru vytancovali, keď nám Barborkine husličky hrali. 

      Tento týždeň sme venovali tradíciám, zvykom, ľudovej hudbe a histórií. O tom, ako sa žilo kedysi sme sa nielen rozprávali. Vyrábali sme rôzne výrobky, učili sa ľudové piesne, riekanky a detské ľudové hry. Dnešný deň bol však vyvrcholením. Od rána nám hrala ľudová hudba, oblečené sme mali kroje a čakali sme na prekvapenie. To nám pripravili naše "veľké deti", ktoré kedysi tiež chodili do našej materskej školy. Dnes sú z nich šikovní školáci a úspešní folkloristi. Prišli nám zahrať ľudové piesne a naučiť nás tancovať ľudové tance. A čo Vám to tu budem rozpisovať. Skrátka máme za sebou super deň. Fotky Vám ponúkame vo fotoalbume 3. 

    • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok
     • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok

     • 📜Inzerát 📜🆘Hľadá sa babka alebo dedko,ktorí vedia čítať rozprávky. Podmienkou sú šediny, zmysel pre humor,láska k deťom a vlastníctvo rozprávkovej knižky. Dôležité je mať čas a chuť spolupracovať s nami. Chceme totiž vytvoriť príjemnú atmosféru pri čítaní rozprávky počas poobedného odpočinku našich detí. A preto chceme poprosiť babky a dedkov,ktorí majú čas na spoluprácu,aby prišli svojmu vnúčatku a samozrejme aj ostatným deťom prečítať rozprávku pred spaním.👴👵Babka a dedko - ohláste sa nám ! 👴👵💗💗💗Tešíme sa na Vás. 💗💗💗🏚Vaša škôlka.

    • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.
     • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.

     • Svätý Ján Pavol II. raz povedal : "Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky."

      My sme sa dnes zomkli v modlitbe. Vytvorili sme svojimi modlitbami krásny ruženec. Jedno dieťa - jedna modlitba - jedna časť ruženca. Spoločne sme sa modlili za pokoj vo svete, za zdravie, za seba i za našich blízkych. Mysleli sme pri tom aj na všetkých, ktorí potrebujú pomoc v boji. Za všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie a Božie požehnanie. 

      Fotky z dnešného dňa si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • Deň JABLKA
     • Deň JABLKA

     • V minulotýždňovej téme sme strávili pekný jesenný čas  s babkou v záhrade a dedkom na poli. Spoznávali sme, ochutnávali, tvorili z prírodných i odpadových materiálov rôzne druhy ovocia, zeleniny, liečivých bylín, poľných plodín. Za všetky tieto dary sme ďakovali Bohu piesňou i básňami. Záver týždňa vyvrcholil Dňom JABLKA. Z tohto dňa Vám prinášame pekné fotografie v našom albume. 

      A. Tuľáková.

    • Prednáška pre deti od firmy HASPO
     • Prednáška pre deti od firmy HASPO

     • Ak ste nás dnes videli utekať a kričať HORÍ, zrejme ste si pomysleli, že sme ťuky. My sme si však nacvičovali fingovanú evakuáciu budovy v prípade požiaru. Všetko to však začalo mini prednáškou v podaní pána Bendika z firmy HASPO, zameranej na bezpečnosť a použitie hasiacich prístrojov v našej MŠ. Dozvedeli sme sa praktické vedomosti, ktoré v prípade núdze vieme použiť v praxi. Deti sa naučili nielen to, ako ohlasovať požiar a ako mu predchádzať, ale aj to, čo robiť v prípade, že by táto situácia nastala. Čas sme mali odstopovaný a za 7 minút sme boli všetci oblečení, obutí, nastúpení vonku na školskom dvore. Ďakujeme pánovi Bendikovi za čas, ktorý nám venoval a firme HASPO za možnosť uskutočnenia prednášky pre naše deti.

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia.Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční 12.09. (streda) o 16:00, v triede Lienok (hlavný vchod).

      Tešíme sa na Vás.

      Kolektív CMŠ

    • Zajtra začíname nový školský rok
     • Zajtra začíname nový školský rok

     • Už len raz sa vyspíme a čaká nás škôlka. Tešíme sa na Vás milé deti, veríme, že slnko bude svietiť.Slzičky necháme za dverami, nech neplačú aj naše mamy. Zahoďte obavy a vykročte zajtra pravou nohou vpred. Verím, že spoločne prežijeme krásny prvý deň nového školského roka. 

      PS: Vidíme sa ráno. 

      Nezabudnite, že príchod do MŠ je nutný do 8:20.

    • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019
     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019

     • Rozdelenie detí do jednotlivých tried je zverejnené na lište vľavo v sekcii : ROZDELENIE DETÍ.

      Deti sú do tried zaradené podľa veku. 

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 03.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu) Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)  

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia ! Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave. 

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.  

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole. 

      V prvý deň si nezabudnite : prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra. 

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede. 

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy : 

      1.trieda - 3-4 ročné deti -MOTÝLIKY -  triedna učiteľka : Ficková Tatiana, učiteľka: Mgr. Hudáková Lucia

      2.trieda - 4-5 ročné deti - ŽABKY- triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana, učiteľka : Poláková Tatiana

      3.trieda - predškoláci - LIENKY - triedna učiteľka : Mošková Gabriela, učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      Prípadné otázky môžte smerovať na našej emailovej adrese cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152. 

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

    • Projekt Erasmus+ pre učiteľov
     • Projekt Erasmus+ pre učiteľov

     • Minulý rok sme opäť mali šťastie, okrem iného aj v tom, že nám bol schválený projekt pre vzdelávacie aktivity našich učiteľov. Jedná sa o projekt programu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, v rámci ktorého sa 6 učitelia našej školy zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít v zahraničí. Keďže projekt končí tento rok na jeseň, niektoré aktivity sa konali ešte toto leto.

      A práve ja som bola medzi tými šiestimi, ktorí mohli vycestovať na stáž do zahraničia. Ja som zastupovala Slovenskú republiku a našu materskú školu vo Veľkej Británii v meste Gloucester. Bola som zaradená do metodického programu, v ktorom sme získavali poznatky o školskom sýstéme fungujúcom v Anglicku. Prednášky a workshopy s rôznymi metodologičkami sme mali zamerané na využívanie CLIL metodológie v praxi v materskej škole. Okrem iného sme navštívili rôzne mestá a miesta, ako napríklad, univerzitné mesto- Oxford,kráľovské mesto -Cheltenham, historické mesto- Bath. Všetky nadobudnuté skúsenosti boli prínosom v súkromnom aj profesnom živote. Nehovoriac o tom, že dva týždne strávene v skupine učiteliek z iných krajín, spojili naše jazyky, krajiny a povahy do jedného celku. Ďakujem mojej škole za možnosť vycestovať a spoznávať. Ďakujem všetkým za podporu v dobrých aj zlých chvíľach :) 

      Jedináková Jana

      Pár fotiek Vám ponúkam vo fotoalbume 3.

    • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ
     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     • Prázdniny sú síce v plnom prúde pre viacero detí z našej MŠ. My Vám však prinášame zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať pri nástupe do MŠ.

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ 

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 

      - Zubnú kefku, zubnú pastu

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá)

       

      Hygienické potreby :

       • Toaletný papier 4x

      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

       

       Podľa zváženia rodiča : 

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME

     •  

      Milí rodičia a priatelia našej materskej školy, z úprimného srdca vám ďakujeme za vaše dary na obnovu nášho ihriska.

      Do dnešného dňa nám na účet prišli tieto finančné dary :

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9026                                                 

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 6355                                                     

      50,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 3794                                                                      

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím- 3632     

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 9959                

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 6651  

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 3142

      10,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 2453  

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 0951

      5,00  € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím – 4869

      20,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 7636

      200,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 8404

      100€ - pani Šimková - osobne doniesla do MŠ

      10 €  - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 3955                

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 5154                                 

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – hotovostný vklad       

      100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 9012                                 

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 8003                          

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0125 

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0339

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 2517 

      40 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0001

      100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 7558

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2756 

      20€ - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 0449

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2486

      50 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9012   

      20€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 5632 

      30€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 2349               

       

      Tieto údaje budeme priebežne aktualizovať.

      Z úprimného srdca vám ďakujeme!                    

       

    • Pre naše deti - nové ihrisko
     • Pre naše deti - nové ihrisko

     • Milí rodičia. Teší nás, že ste sa do riešenia problému pustili s veľkou odvahou a zanietením. Nakoľko viacerí z Vás chcú prispieť finančným darom, rozhodli sme sa zverejniť Vám číslo oficiálneho darovacieho školského účtu pre finančné dary :SK22 0200 0000 3500 1063 5632 . Variabilný symbol : 1494 Poznámka pre prijímateľa : Dar Materská škola, ihrisko,(povinný údaj), prípadne meno a priezvisko (nepovinný údaj).

      Na tento účet môžete poslať peniažky, v prípade, že máte záujem. Je to dobrovoľný príspevok, takže aj za symbolické 1€ Vám ďakujeme. V prípade, že máte záujem o inú formu pomoci, sme naklonení a radi Vašu pomoc privítame. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavený záujem ! Potešili ste nás svojou zanietenosťou a chuťou po zmene. Vieme, že spolu to dokážeme :)

    • Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".
     • Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".

     • Oznamujeme rodičom zapísaných detí, že naša MŠ štartuje letnú prevádzku pre deti oboch pracujúcich rodičov už 6.8.2018 - Pondelok v prevádzkových časoch od 7:00 do 16:00. Prevádzka letnej škôlky je počas 3 týždňov a končí 24.08.2018. 

      Do MŠ sa vchádza iba predným vchodom (železné schody), nakoľko otvárame 1 zbernú triedu s počtom detí: 15. 

      Do MŠ je potrebné si doniesť pohár na pitný režim, pyžamo a prezuvky. 

      Stava je zabezpečená tak ako počas školského roka zo školskej jedálne pri MŠ II. (desiata, obed, olovrant). Preto nieje možné, ani potrebné nosiť si do MŠ vlastné jedlo!

      Poplatok tzv.školné počas letnej prevádzky je rovnaký ako počas šk.roka. (15€ , predškoláci s nástupom do školy 3.9.2018, zo zákona neplatia). 

      V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne zmien, nás kontaktujte vopred pomocou správy na FB alebo mailu na adrese: cmsvranov@gmail.com. Pevná linka 057 4462 152, do MŠ, bude dostupná až 06.08.2018. 

       

    • Usilovné včielky
     • Usilovné včielky

     • Mali ste možnosť nahliadnuť do včelieho úľa ? Videli ste ako v ňom včielky pracujú ? My už áno. A to vďaka nášmu rodičovi - včelárovi - Radovanovi Babinčákovi, ktorý sa popri svojej práci venuje aj starostlivosti o včelstvá. Dozvedeli sme sa o tom, aké mená majú včielky v úli a čo je ich prácou. Taktiež sme mali možnosť vidieť veľa pracovných nástrojov, ktoré musí vlastniť každý včelár a v neposlednom rade sme túto sladkú dobrotu aj ochutnali. A môžeme Vám povedať, že med je pre nás našou obľúbenou potravinou.

      Ďakujeme nášmu včelárovi R. Babinčákovi ako aj jeho malému pomocníkovi Matiaskovi za ukážku a super strávený deň.

      Fotky zo včerajšieho dňa nájdete vo fotoalbume 3. 

       

    • Noc v škôlke
     • Noc v škôlke

     • Prekonali sme svoj vlastný strach. Vydržali sme deň a noc a opäť celý deň v škôlke. Zvládli sme aj nočnú búrku. Našli sme poklad, navštívili SAFARI, zasúťažili si a dobre sa najedli. Samozrejme nesmela chýbať diskotéka a nočné kino. Ale o tom už asi viete. Určite Vám o tom povedali Vaše deti. Všetky fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Vyrazili sme si na výlet
     • Vyrazili sme si na výlet

     • Deň detí sa u nás niesol ako inak - v znamení úsmevu našich detí. Čakali na ňho predsa celý rok a niektorí dokonca prvýkrát v živote cestovali autobusom. Odpočítavali sa dni a noci do výletu. Nabalený ruksak a reflexná šiltovka bola prvkom, podľa ktorého ste mohli spoznať naše deti. Všetko dopadlo výborne. Počasie nám prialo, cesta autobusom bola zážitková a to najlepšie na nás čakalo v Michalovciach. Delostrelecký oddiel pripravil program všetkých záchranných jednotiek a my sme mohli vidieť, ako pracujú naši záchranári, hasiči a vojaci. Čerešničkou na torte však bolo detské centrum Káčerovo. Tam sme naše baterky úplne vybili. Do škôlky sme sa vrátili síce unavení, ale plní zážitkov. Skrátka Deň detí ako sa patrí. 

      Fotografie nájdete vo fotoalbume 3 . 

    • Predplavecká príprava
     • Predplavecká príprava

     • Naši šikovní predškoláci v dňoch od 14.mája do 25.mája absolvovali predplavecku prípravu,na ktorej sa hravou formou zoznámili s vodou v bazéne,vyskúšali si ponáranie či plávanie na chrbte a samozrejme užili si kúpanie v bazéne aj voľnou zábavnou hrou s kamarátmi.Že sa im to veľmi páčilo,že boli veselí a šťastní svedčia aj fotografie vo fotoalbume 3 na stránke škôlky.

    • Malá logická olympiáda
     • Malá logická olympiáda

     • Aj my sme tento týždeň maturovali. Zasadli sme k stolom a stali sa súčasťou celoslovenského testovania predškolákov. Malá logická olympiáda nám ponúkla prvý ročník určený pre predškolské deti. Zaregistrovaných sme mali 5 detí, ktoré riešili 8 úloh z oblasti matematicko-logickej. Každé dieťa získalo certifikát o absolvovaní. Tešime sa na ďalší ročník v ktorom bude naša účasť vyššia. Ďakujem zúčastnením deťom za ich "dospelácky" prístup k úlohám.