• Podmienky fungovania MŠ podľa covid semaforu zverejneného ministerstvom školstva SR

     • 🏫Cirkevná spojená škola, o.z. Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, Vranov nad Topľou, vychádzajúc z platnej legislatívy, COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a Vyhláškami ÚVZ SR zverejnenými 12.8. 2021 → (Vyhláška_237, a Vyhlaška 239), ponúka prehľad opatrení v školskom roku 2021/2022

       

      🚦Materská škola sa riadi Školským semaforom (Školský semafor) ktorý zverejnilo MŠVVaŠ 17.8. 2021, ten je koncipovaný ako výstražný systém a zohľadňuje aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole. Je zadefinovaný v troch úrovniach.

       

      👉Deti materskej školy sa netestujú.

       

      👉Deti materskej školy majú výnimku z povinnosti nosenia rúška.

       

      👉 Dospelé osoby nachádzajúce sa v priestoroch MŠ dodržiavajú hygienicko-epidemiologické opatrenia – prekrytie horných dýchacích ciest v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekciu rúk.

       

      👉 Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní rodič predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti → (Vyhlásenie o bezpríznakovosti )

      🛑 Vstup cudzím osobám do priestorov MŠ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou MŠ a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.

       

      👉 Pri príchode do MŠ prosíme využívať vchody podľa označenia tried.

       

      🛑 V prípade, že je u dieťaťa podozrenie na ochorenie Covid-19, alebo je u dieťaťa potvrdené ochorenie Covid-19, rodič bezodkladne informuje triednu učiteľku.

       

      👉 preberanie a odovzdávanie detí ráno a poobede bude prebiehať tak ako doteraz - tzv. "na dverách ". Cize rodič nevstupuje do priestorov šatne a triedy. Dieťa odovzdá pri vstupe danej učiteľke,ktorá má smenu. 

       

      Zdroj: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

     • Rozdelenie detí do tried

     • Rozdelenie detí do tried od 1.septembra 2021

       

      Prinášame Vám menný zoznam detí rozdelených do jednotlivých tried podľa veku, platný od 1. septembra 2021.

      V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zverejňujeme zoznam mien nasledovne.

       

      💁🧏‍♀️Najmladšia veková skupina 3-4 ročné deti

       

      Triedna učiteľka : Anna Barkóciová

      Učiteľka: Mgr. Lucia Hudáková 

       

      - 1. bočný vchod - ZOZADU budovy- 1. poschodie

       

      1. Ela A.

      2. Dorota B.

      3. Timotej Č.

      4. Klára D.

      5. Peter Dz. 

      6. Margaréta E.

      7. Martin F.

      8. Klára G.

      9. Rebeka I.

      10. Stella K.

      11. Melánia K.

      12. Zuzana M.

      13. Filip M.

      14. Osvald O.

      15. Ella P.

      16. Maxim R.

      17. Simeon J. S.

      18. Dorota T.

       

      💁💁‍♀️Stredná veková skupina 4-5 ročné deti

      Triedna učiteľka: Mgr.Jana Šoganič 

      Učiteľka: Tatiana Poláková

       

      - 2.bočný vchod - ZOZADU budovy - 1.poschodie

       

      1. Lucia A.

      2. Tobiáš Č.

      3. Michal D.

      4. Jakub H.

      5. Matej H.

      6. Anna H.

      7. Simeon I.

      8. Ella I.

      9. Gabriel K.

      10. Terézia M.

      11. Soňa M.

      12. Tadeáš M.

      13. Ester M.

      14. Jana T.

      15. Jasmína S.

      16. Anna Z.

      17. Tomáš Č.

      18. Šimon K.

      19. Karolína M.

      20. Jaroslava Š.

       

      💁💁‍♀️Predškoláci - trieda 5-6 ročných detí - hlavný vchod od parkoviska za Bazilikou

       

      Triedna učiteľka: Gabriela Mošková 

      Učiteľka: Tatiana Ficková

       

      1. Lily B.

      2. Bibiána Č.

      3. Michal Č.

      4. Teo Č. 

      5. Lily I.

      6. Júlia J.

      7. Timon J.

      8. Tamara J.

      9. Valentína K.

      10. Šimon L.

      11. Timotej N.

      12. Dorota O.

      13. Otakar O.

      14. Ela O.

      15. Daniel V.

      16. Jakub P.

      17. Tomáš P.

      18. Frederik H.

      19. Jacob T.

     • Zoznam hygienických a výtvarných potrieb potrebných pre deti

     •  

       

      Zoznam je rozdelený podľa jednotlivých tried. Čiže každá trieda má svoj súpis pomôcok. 

       

      🙋‍♀️🙋Trieda najmenších detí 3-4 ročných- novoprijatých 💁‍♀️💁

       

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

       

      - Plastový pohár na pitný režim

       

      - Pyžamo

       

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

       

      🚽🚿🛁🧻Hygienické potreby :

       

      Toaletný papier 3x

      Vlhčený toaletný papier 1x

      Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

       

       

      🖍✏📕Výtvarné potreby :

       

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

       

      • 1x voskovky

       

      • 2x lepidlo (tyčinka)

       

      • 1x nožnice (len nové deti)

       

      • 1x plastelína

       

      • 1x farebné papiere

       

      • 10x výkres A4

       

      • 5x výkres A3

       

      • 3x náčrtník

       

      👕👖🧦🩳🩲Podľa zváženia rodiča :

       

      • Náhradné spodné prádlo

       

      • Náhradné oblečenie

       

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár,oblečenie, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa. 

       

      💁‍♀️💁Trieda 4-5 ročných detí- stredná skupina - ŽABKY 🧏‍♀️🧏

       

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

       

      - Plastový pohár -1 na pitný režim 

       

      - Pyžamo

       

      - Hrebeň (dievčatá) - len nové deti

       

      🧻🚽🚿🛁Hygienické potreby :

       

      Toaletný papier 2x

      Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      Vlhčený toaletný papier 1x

       

       

      📕🖌✏Výtvarné potreby :

       

      • 2x lepidlo (tyčinka)

       

      • 1x plastelína

       

      • 1x farebné papiere 

       

      • 10x výkres A4

       

      • 5x výkres A3

       

      • 2x náčrtník

       

      • vodové farby ( len nové deti) 

       

      🧦👕👖🩲🩳Podľa zváženia rodiča :

       

      • Náhradné spodné prádlo

       

      • Náhradné oblečenie

       

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

       

      💁💁‍♀️Trieda predškolákov- 5-6 ročných detí 🧏‍♀️💁‍♂️

       

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

       

      - Plastový pohár 1x na pitný režim 

       

      - Pyžamo

       

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

       

       

      🚽🧻🚿🛁Hygienické potreby :

       

      Toaletný papier 4x

      Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

       

      ✏🖍📝Výtvarné potreby :

       

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

       

      • 2x lepidlo (tyčinka)

       

      • 1x plastelína

       

      • 2x farebné papiere

       

      • 10x výkres A4

       

      • 5x výkres A3

       

      • 2x náčrtník

       

      🧦🩲🩳👚👖👕Podľa zváženia rodiča :

       

      • Náhradné spodné prádlo

       

      • Náhradné oblečenie

       

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

       

      Hygienické a výtvarné potreby stačí doniesť do konca septembra.

       

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.💗

     • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2021/2022

       

       

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - štvrtok 

       

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

       

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu).

       

      Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

       

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať :

       

      -PÍSOMNE VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (prikladáme v príspevku). Vyhlásenie vypisuje rodič (Z.z.) a odovzdáva ho ráno,pri vstupe do MŠ učiteľke, ktorá preberá dieťa. 

       

      -privítame, ak prídete do MŠ s už vyplneným tlačivom 

       

      Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

       

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

       

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa v materskej škole. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.

       

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky, kojenecké fľaše,cumlíky a plienky. Dieťa pri nástupe do MŠ musí byť odplienkované.

       

      Posteľné prádlo dostanú deti v materskej škole.

      Uteráky sú momentálne v MŠ zakázané z dôvodu covid opatrení,preto sme ich nahradili jednorazovými papierovými utierkami. (zabezpečuje ich materská škola)

       

      V prvý deň si nezabudnite : pohár na vodu, prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra.

       

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede.

       

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

       

      Prípadné otázky môžte smerovať na našu emailovú adresu: cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152.

       

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované individuálne.

       

      Kolektív CMŠ.

    • Začiatok nového školského roka
     • Začiatok nového školského roka

     • Oznamujeme rodičom, že nový školský rok začína 02.09.2021 - štvrtok. Materská škola je otvorená od 07:00- 16:00. Svoje deti doveďte do 8:20. Vyberať si ich môžte po 15:00 ( Ak sa s učiteľkou nedohodnete inak).

      Ďalšie pokyny k začiatku školského roka vám zverejníme čoskoro.

    • Povzbudenie k očkovaniu od ministra školstva a Bernarda Bobera
     • Povzbudenie k očkovaniu od ministra školstva a Bernarda Bobera

     • Očkovanie ako cestu k udržaniu prezenčného vzdelávania podporujú aj traja najväčší cirkevní zriaďovatelia škôlFoto: MŠVVaŠ SR Dátum: 19.08.2021

       

      Pri zvažovaní očkovania by sme mali myslieť na to, že vďaka nemu ochránime nielen seba, ale aj svojich najbližších a rodinu. Vďaka zodpovednému prístupu sa vyhneme ťažkému priebehu ochorenia Covid-19 a pomôžeme udržať prezenčné vzdelávanie v školách. Poukázali na to traja najväčší zriaďovatelia cirkevných škôl na Slovensku spoločne s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom na pracovnom výjazde v Košiciach.

       

      minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom na pracovnom výjazde v Košiciach

       

      V rámci kampane „Za otvorené školy“ sa šéf rezortu školstva na výjazdovom rokovaní v Košiciach stretol aj s predstaviteľmi rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. „Veľmi si cením, že zriaďovatelia cirkevných škôl zdôrazňujú touto cestou potrebu očkovania. Cieľom nás všetkých je, aby žiaci boli v školách, aby sa učili prezenčne s čo najmenším počtom prerušení. Bezproblémovému fungovaniu škôl pomôže každý z nás, ktorý sa zaočkuje a zníži tak aj riziko nákazy ostatných vo svojom okolí,“ zdôraznil Gröhling.

       

      Očkovaním chráni každý človek seba, znižuje riziko prenosu vírusu, chráni svoje okolie a prispieva aj k bezpečne fungujúcim školám. Vyššia zaočkovanosť zároveň pomôže školám vyhnúť sa ohniskám nákazy a prerušeniu prezenčnej výučby.

       

      „Ako veriaci ľudia máme morálnu povinnosť využiť dostupné prostriedky vrátane očkovania, aby sme ochránili seba, deti a druhých. Žiaci a študenti majú právo napredovať vo vzdelávaní v prostredí, kde sa budú cítiť bezpečne. Dúfam, že katolícke školy budú dobrým príkladom,“ uviedol košický arcibiskup, metropolita Bernard Bober.

       

      K výzve sa pridáva pridáva aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiľ. „Verím, že každému záleží na zdraví vlastnom, našich blízkych i na zdraví celej spoločnosti, a aj na tom, aby najmladšia časť našej spoločnosti, ktorá je ešte v školskej formácii mohla prežiť blížiaci sa školský rok bez prerušovaní a obmedzovaní. Preto podporujem rozumné kroky, ktoré veda a odborníci v boji s pandémiu ponúkajú a povedú k naplneniu tohto cieľa,“  priblížil vladyka.

       

      Budúci týždeň je zároveň naplánované stretnutie ministra školstva v Prešove aj s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi na Slovensku.

       

      „Očkovanie vnímame ako spôsob zodpovednosti aj za životy mladej generácie, dlhé mesiace sme čakali za riešením a východiskom z tejto pandemickej situácie, a preto povzbudzujeme k očkovaniu aj členov Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a zamestnancov škôl so zachovaním dobrovoľného prístupu.  V tejto mediálne neprehľadnej situácii vyzývame ľudí, aby sa pridržiavali vedecky overených informácií. Túto zodpovednosť si uvedomujeme aj v súvislosti s pomocou stavu verejného zdravotníctva a zdravia všetkých generácií. Ochranu života vnímame ako základnú výzvu veriacim, nakoľko život je Boží dar,“ vysvetlil biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. Peter Mihoč.

       

      Kampaňou „Za otvorené školy“ sa snaží rezort školstva s blížiacim sa otvorením školského roka poukázať na dôležitosť a potrebu očkovania. Preto bolo v priestoroch ministerstva zriadené špecializované call centrum na podporu očkovania. Pokračovať sa bude aj v pracovných výjazdoch do všetkých krajov na Slovensku. Doteraz minister školstva navštívil okrem košického, trenčiansky a žilinský kraj. Výzvu podporili aj zástupcovia mladých ľudí naprieč politickým spektrom. K zváženiu možnosti dobrovoľného očkovania vyzvali aj profesné školské organizácie.