• Oznámenie o konaní 2.kola volieb
     • Oznámenie o konaní 2.kola volieb

     • Oznamujeme všetkým rodičom detí cirkevnej materskej školy, ktorá je súčasťou Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou, že sa  dňa 30.9.2020  uskutoční 2.kolo  voľby člena Rady školy.

       

       

               Dôvod konania volieb : Dňa 28.9.2020 prebehlo prvé kolo volieb člena rady školy – zástupcu rodičov detí cirkevnej materskej školy. Nakoľko sa volieb zúčastnilo menej ako 50% oprávnených voličov, bolo po vzájomnej konzultácii a dohode vypísané druhé kolo volieb na deň 30.9.2020 – individuálnou formou, v čase od 7.00 do 16.00 hod.

       

               Postup voľby : Rodič, ktorý si chce uplatniť právo voliť sa podpíše na prezenčnú listinu. Následne dostane volebný lístok na ktorý napíše meno navrhovaného kandidáta za člena rady školy. Volebný lístok vhodí do pripravenej urny. Po skončení voľby bude volebná urna odpečatená a budú spočítané volebné lístky a hlasy jednotlivým kandidátom.

      Kandidát s najväčším počtom hlasov bude oslovený členmi komisie, aby vyjadril súhlas s členstvom v rade školy.

       

                Každý rodič má 1 hlas, aj napriek tomu, že materskú školu navštevujú súrodenci.

               Za člena rady školy zo zástupcov rodičov nemôžu byť zvolení zamestnanci školy!

       

      Žiadame rodičov, aby si každý priniesol vlastné pero!!!

               Volebná komisia v zložení :

      Ing.Bernardína Jedináková      predseda

      Mgr. Zuzana Hrubovská                   člen

      Mgr. Jozef Tušim                             člen

       

      otvorí volebnú urnu a spočíta hlasy  po skončení voľby.

       

      O výsledku hlasovania vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky materskej školy a www.css-vranov.sk

       

       

                                                                        PaedDr.Marián Babej

    • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie

     • Milí rodičia, pozývame Vás na celoškolské rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 28.9.2020 t.j. v pondelok,  o 16.00 hod. Rodičovské združenie bude prebiehať v školskej záhrade, v prípade nepriaznivého počasia v Katolíckom kultúrnom dome. V záujme dodržiavania hygienicko - epidemiologických opatrení vás prosíme, aby ste sa RZ zúčastnili v rúšku, dodržali primerané rozostupy a pri vstupe si dezinfikovali ruky. Taktiež vás prosíme, aby si každý z rodičov doniesol vlastné pero. Zároveň vám oznamujeme, že počas rodičovského združenia sa usutočnia voľby člena Rady školy za časť - materská škola.  Dôvod konania volieb - ukončenie funkčného obdobia Rady školy.