• Rok 2009

    • v.
      

     Vianočný vinš

     24.12.2009 Bohatý stôl, výbornú rybu,
     sviatočná večera nech nemá chybu.
     Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
     rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
     K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
     veselé vianoce a šťastný Nový rok.

     Keď Boh otvoril okno na nebi, opýtal sa nás :
     Aké je vaše vianočné prianie?
     Odpovedali sme :
     Pane, prosíme, staraj sa o ľudí, ktorí čítajú tento vinš.

     Deň naplnený šťastím a radosťou

     21.12.2009 Zvianočnieva sa a to je čas na plnenie túžob a na chvíle naplnené radosťou a šťastím. Nuž a nádherné odpoludnie sme dnes prežili aj my. Stretli sme sa spolu na spoločnom predvianočnom obede. A veru, je náš už 70 zamestnancov.
     Krásne chvíle začali VÍTAČKOU novej knihy, ktorú ako prvotinu vydala naša žiačka Patrícia Bakajsová z V.AO (kvinta). Knihu cukríkami a krásnymi slovami privítala na čitateľskom svete pani riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove Mgr. Emília Antolíková. Boli to dojemné chvíle a pri prednese z knihy Básne nad zlato nám niektorým vypadli aj slzičky šťastia.
     A veru, radosť pokračovala aj pri vystúpení našich najmenších drobcov z materskej školy. Krásne piesne, básničky, tanec a čardáše rozveselili srdiečka mnohých z nás. Veľká vďaka patrí našim škôlkárom a aj paniam učiteľkám, zásluhou ktorých vznikol nádherný program.
     Odmenou pre deti boli nádherné darčeky pod stromčekom, ktoré sme im kúpili v rámci projektu Otvor srdce - daruj hračku. A veruže všetci naši zamestnanci boli štedrí, za čo im patrí veľká vďaka.
     No a po krásnych chvíľach sme si už pochutnali na kapustnici a zabíjačkových dobrotách.

     Otvor srdce - daruj hračku

     19.12.2009 Otvor srdce - daruj hračku. Takto sme nazvali náš malý projektík, ktorým chceme potešiť srdiečka našich najmenších detí v materskej škole. V pondelok sa u nás bude zvianočnievať. Všetci sa stretneme spolu na spoločnom predvianočnom obede. Nuž a nebudú chýbať ani naši škôlkari, ktorí pre nás pripravili, vraj nádherný program. Nuž a my, teda každý z nás učiteľov a zamestnancov školy - im z vďačnosti darujeme hračku. A verte, budeme veľmi štedrí ( to vieme z tajných zdrojov ). Takže naše deti budú mať vianočné darčeky tak trochu s predstihom.
     Už teraz chceme vysloviť úprimné ĎAKUJEM všetkým, ktorí neváhali a zapojili sa do nášho projektu.
     VĎAKA za otvorené srdce, vďaka za ochotu podeliť sa a za vlastnosť, je lepšie je viac dávať ako dostávať.

     Čas adventu - čas očakávania

     14.12.2009 "V adventnom venci z ihličia,
     plamienky sviečok vyklíčia.
     Najprv len jedna, potom štyri.
     K Štedrému dňu sa nôcka chýli.
     A keď už štvrtej horia líčka,
     čakáme všetci na Ježiška."

     Aj my, deti materskej školy, sa veľmi tešíme na narodenie malého Ježiška. A ako sa pripravujeme na Jeho príchod sa dozviete, keď si pozriete fotografie pod názvom - Advent v materskej škole.

     Slávnosť, ktorá zostane dlho zapísaná v našich srdciach

     14.12.2009 Na nádherné chvíle, ktoré sme spoločne prežili v nedeľu, 6. decembra, len tak skoro nezabudneme.
     K deťom materskej školy zavítal vzácny hosť,na ktorého dlho čakali a na ktorého sa veľmi tešili - sv. Mikuláš.
     Básne, piesne, tance, divadielko a ešte veľa, veľa radosti, lásky, smiechu a prekvapení. To všetko zostane nadlho zapísané v našich srdciach a spomienkach.

     Do nášho fotoalbumu tak pribudlo niekoľko záberov z tejto krásnej slávnosti. No zároveň prosíme rodičov, ktorí fotili túto slávnosť, aby nám poslali ďalšie fotografie. Ďakujeme.

     Pozvánka pre všetkých zamestnancov školy

     14.12.2009 Dovoľte, aby sme vás pozvali na slávnostný predvianočný spoločný obed, ktorý sa uskutoční v pondelok 21.decembra 2009 o 14.30 hod. v Školskej jedálni lúčna.
     Príjemné chvíle adventu nám spestria svojím programom naše deti z materskej školy.
     Nuž otvorme svoje srdcia a z vďaky im darujme hračku. Darovaná hračka poteší srdiečko našich detí a my sa im môžeme odmeniť za ich vystúpenie. Darovanie je dobrovoľné.
     Prajeme vám požehnaný čas očakávania - čas adventu.
     PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Deň oslávenca

     7.12.2009 Happy birthday....
     Ak chcete vidieť, ako vyzerá "Deň oslávenca" v našej materskej škole, kliknite si na fotoalbum, dozviete sa viac.

     Rozhodnutie RŠ - protichrípkové opatrenie

     3.12.2009 Na základe Metodického usmernenia Ministerstva školstva SR vydal riaditeľ školy Rozhodnutie o protichrípkových opatreniach. Celé znenie nájdete v Dokumentoch školy.

     Náhradný termín fotenia našich škôlkarov

     2.12.2009 Keďže sa predvianočné fotenie našich detičiek neuskutočnilo z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy, prinášame vám nový termín. Je ním 8. december 2009. Podrobnejšie informácie poskytneme rodičom v materskej škole.

     Zavíta k nám sv. Mikuláš

     2.12.2009 Opäť je tu čas, kedy k nám zavíta hosť vzácny, dlho očákavaný, štedrý nielen darmi ale aj úsmevom, radosťou a láskou k nám. Naši škôlkari sa na neho veľmi tešia a tiež ho chcú obdarovať. Piesňou, básňou, tancom i milým slovom.
     "Drahý Mikuláš, čakáme Ťa v nedeľu, 6. decembra v budove I.stupňa našej základnej školy na Bernolákovej ulici o 14.30 hod. Veľmi sa na Teba tešíme!"

     Hlavné úlohy na december 2009

     2.12.2009 Pracovná porada v mesiaci december nebude spoločná, ale operatívna v každej z budov školy.
     Úlohy na tento mesiac sú nasledovné :
     1. Prikázaný sviatok 8.12.2009 (utorok) Nepoškvrnené Počatie Panny Márie :
     Program :
     a) Svätá omša v kostole sv.Františka z Assisi - 8.30 hod. - 10.00 hod. (základná škola + gymnázium)
     b) Triedny učiteľ v čase od 10.00 do 12.00 hod. zodpovedá za výchovný program so svojou triedou
     c) Obed - 12.00 hod. - 12.30 hod.
     d) Duchovná obnova - 12.30 hod. - katechetická miestnosť resp. budova školy na Námestí Jána Pavla II. Pozývame všetkých zamestnancov na túto duchovnú obnovu.
     Poznámka : Obedy pre žiakov a zamestnancov sa budú podávať v školskej jedálni lúčna. V budove na B 92 a RO obedy nebudú.
     Žiaci z ŠKD pôjdu na obed na lúčnu. Z: Bc.Belinská

     2.Mikuláš pre materskú školu
     deň : nedeľa 6.12.2009
     čas : 14.30 hod.
     miesto : budova CZŠ Bernolákova 92
     zodpovedná : Mgr. A.Tuľáková, ZRŠ

     3. Kvalifikovanosť pedagogických, výchovných a odborných zamestnancov školy - odoslanie webovej aplikácie
     termín : 15.12.2009
     zodpovední : Mgr. C.Melničák, ZRŠ plus ZRŠ jednotlivých org.zložiek

     4. Predvianočný obed pre všetkých zamestnancov školy
     termín : 21.12.2009 ( pondelok )
     miesto : Školská jedáleň lúčna
     čas : 14.30 hod.

     5. Vianočné prázdniny
     termín : 23.december 2009 (streda) - 8.január 2010 (nedeľa)
     Začiatok vyučovania v pondelok 11.1.2010.

     6. Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov III.roč. gymnázia a VII.roč. ZŠ
     termín : 11.1.2010 (pondelok) - 16.1.2010 (sobota)
     miesto : Tatranská Lomnica, Škola v prírode
     vedúci : PaedDr.Marián Babej

     7. Základný kurz pre učiteľov zjazdového lyžovania
     termín : 6.1.2010 - 9.1.2010
     miesto : Spišská Nová Ves
     zodpovední : Mgr.C.Melničák, Mgr.R.Kľučár, Bc.Belinská


     8. Zasadnutie hlavnej inventarizačnej komisie sa uskutoční 9.decembra 2009.
     čas : 14.30 hod.
     zodpovedný : PaedDr.Marián Babej

     Dnes v stredu 2.decembra pokračuje školenie učiteľov základnej školy na Slovenskom červenom kríži vo Vranove nad Topľou
     čas : 14.30 hod. - 17.00 hod.

     Ponúkame prácu učiteľovi

     25.11.2009 Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou ponúka pracovnú príležitosť v novom školskom roku učiteľovi s aprobáciou fyzika/chémia, resp. fyzika / informatika.
     Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky Vyhlášky 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov nás môžu kontaktovať na č.t. 4464281, 0904 509150 alebo mailom czsvranov@post.sk

     24.11.2009 Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky prerušuje riaditeľ školy prevádzku v materskej škole od stredy 25.novembra do utorka 1.decembra 2009.
     Prevádzka v materskej škole začne v stredu 2.decembra 2009.

     Fotenie našich škôlkárov

     19.11.2009 Blíži sa mesiac, bohatý na rôzne akcie a slávnosti v našej materskej škole. Odštartujeme ho netradične - predvianočným fotením detičiek našej škôlky. Presne 1. decembra. Bližšie info rodičom poskytnú pani učiteľky v materskej škole.

     Blahoželanie k sviatku

     17.11.2009 V dnešný krásny historický deň slávi svoje 55.narodeniny zakladateľ cirkevného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou, vzácny človek, kňaz, dekan Mons.ThLic.František Šándor.
     Chceme sa pridať k zástupu gratulantov a vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM za vzácne chvíle prežité v spoločnosti tohto úžasného človeka. Navždy zostane v našich srdciach zapísaný zlatými písmenami.
     Pane, vďaka ti za to, že si nám dožičil stretnúť sa s pánom dekanom. Vďaka za jeho nádherné slová, ktoré vždy povzbudili a boli plné nádeje. Vďaka za jeho úsmev a radosť, ktorú nám denne rozdával počas svojho pôsobenia v našej škole.
     Pane, prosíme ťa za dary zdravia, pokoja, porozumenia, radosti a milosti pre pána dekana. Nech ešte dlho rozdáva svoje srdce nám veriacim.
     Aj keď už nie je blízko nás, predsa ho máme radi a žijeme z vyklíčených semienok ním zasiatej úrody.

     Opatrenie riaditeľa školy

     13.11.2009 Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva prijíma riaditeľ školy nasledovné opatrenie :
     Dňa 16.novembra 2009 vyučovanie na základnej škole a na gymnáziu nebude z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkového ochorenia.
     Vyučovanie sa začne v stredu 18.novembra.
     Materská škola bude v prevádzke v pondelok 16.novembra 2009.
     V utorok 17.novembra je štátny sviatok.
     Budovy školy – Bernolákova 92, Námestie Jána Pavla II. A Školská 650 budú uzatvorené v dňoch 16.novembra a 17.novembra 2009.

     Blahoželanie k sviatku

     11.11.2009 Dnes slávia svoj sviatok muži menom MARTIN. Aj náš predseda rady školy duchovný otec Martin Lehončák, OSPE oslavuje. Chceme sa pridať ku gratulantom a popriať mu hojnosť pokoja, radosti, porozumenia, darov Ducha svätého. Modlime sa za vás, drahý náš duchovný otec.
     Blahoželáme všetkým Martinom.

     Protichrípkové opatrenia - upozornenie

     9.11.2009 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou nám zaslal upozornenie - Chrípka a chrípke podobné ochorenia - protichrípkové opatrenia.
     V zmysle tohto upozornenia a Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva "Plán opatrení pre základné stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v SR" :
     1. Riaditeľ školy, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15% z celkového počtu detí alebo žiakov, prijme nasledovné opatrenia :
     a) po konzultáci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva môže skrátiť vyučovaciu hodinu na 40 minút,
     b) zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných hromadných školských podujatí
     2) Riaditeľ školy, ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20% z celkového počtu detí
     a) oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
     b) zruší všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom náraste choroby,
     c) na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdrvotníctva preruší výchovno-vzdelávací proces.

     Metodický deň učiteľov katolíckych škôl

     23.10.2009 Metodický deň pedagogických a výchovných zamestnancov v katolíckych školách Košickej arcidiecézy sa uskutoční 3.novembra 2009 v CZŠ sv.Michala, Michalovce.
     Odchod autobusu na metodický deň je ráno o 7.30 hod. spred budovy školy Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou (lúčna).

     Misijná nedeľa

     16.10.2009 Nedeľa 18.októbra má prívlastok MISIJNÁ NEDEĽA.

     Misijná nedeľa nám posilňuje vedomie, že sme svetoví, že máme poslanie pre celé ľudstvo, že aj popri našej ľudskej slabosti nosíme svedectvo, ktoré dnešný človek –ten blízky i ten vzdialený na iných svetadieloch –potrebuje.
     Lebo ako to len nedávno zdôraznil Benedikt XVI.: „Misijné úsilie je prvou službou Cirkvi ľudstvu“ (Angelus, 7.10.2007).

     Dávajme s vierou a z viery. Tak si posilníme vieru, lebo, ako to výrazne povedal veľký misionár Ján Pavol II.:
     „Viera sa posilňuje tým, že sa dáva!“
     Dávajte a dá sa vám.
     (myšlienky z kázne otca kardinála Jozefa Tomka na misijnú nedeľu 2007)

     Oznam pre rodičov detí

     9.10.2009 Dnes sme vybavili nový účet a podľa dohody na rodičovskom združení už budeme za stravu platiť prostredníctvom trvalých príkazov na náš účet. Všetky bližšie informácie nájdete v priečinku Oznamy rodičom.
     V najbližších dňoch dostane každý rodič písomné oznámenie a variabilný symbol pre svoje dieťa.

     Sledujte televíziu B 52 ( na Jojke)

     7.10.2009 Naša regionálna televízia B 52 prináša v týchto dňoch nádherné zábery z osláv 10.výročia nášho gymnázia. Vo vyše päť minútovom šote uvidíte zábery so slávnostnej sv.omše, programu našich detí, ale aj krásne vyznania nášho pána riaditeľa, pánov zástupcov, rodičov i bývalých žiakov.
     Televízia B 52 vysiela na frekvencii TV JOJ večer od 18.05 hod. a ráno od 8.00 hod.
     Ďakujeme za nádherné spracovanie televízii B 52.

     Sviatok sv.Františka

     4.10.2009 Dnes, v nádhernú prvú októbrovú nedeľu slávime sviatok sv.Františka z Assisi, patróna nášho gymnázia. Dnešná nedeľa patrí aj sviatku Ružencovej Panny Márie.
     V tak nádherný sviatočný deň myslíme aj na všetkých mužov, ktorý nesú nádherné meno FRANTIŠEK. Chceme im popriať hojnosť zdravia, radosti, pokoja, lásky, porozumenia a Darov Ducha svätého. S úctou tento vinš venujeme aj Mons.Františkovi Šándorovi a Mgr. Františkovi Telvákovi, ktorí odovzdali kus svojho srdca všetkým nám.

     Návšteva v našej materskej škole

     30.9.2009 Dnes sme mali v našej škôlke veľmi vážnu návštevu.
     Na naše detičky sa prišli pozrieť ujovia policajti. A nielen to. Predviedli sa im v plnej paráde. Putá, zbrane, svetlá, terčíky, dopravné značky.... No a to bolo radosti, keď sa naše deti na malú chvíľu mohli stať mestským policajtom či zločincom uväzneným v putách. Na záver nám na rozlúčku zablikal maják a zahučala siréna. A ešte sme od pánov policajtov dostali aj sladkú odmenu.
     V najbližších dňoch čakajte foky z tejto 1.super akcie!

     Rodičovské združenie

     30.9.2009 Pozývame všetkých rodičov detí materskej školy na 1.rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 02.10.2009 o 15.30 hod. v materskej škole v triede motýľov (trieda na prízemí, hlavný vchod). Tešíme sa na Vás.

     Oslavy 10.výročia založenia nášho gymnázia

     28.9.2009 S veľkou radosťou v srdci chceme vás všetkých pozvať na slávnostnú sv.omšu pri príležitosti osláv 10.výročia založenia nášho cirkevného gymnázia.
     Slávnosť začína vo štvrtok o 9. hodine v kostole sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - Juh slávnostnou sv.omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, acibiskup, metropolita. Pozvanie prijali zástupcovia cirkvi, ministerstva školstva, krajského školského úradu, mesta, Rady školy i ďalší vzácni hostia - Mons. František Šándor, zakladateľ gymnázia, sestra Don Bosca, sestra Noemi...
     Počas akadémie sa nám predstavia žiaci nášho gymnázia v bohatom programe, nebude chýbať školská hudobná skupina INSIDE, spev, tanec, pantomíma. Sú pripravené prezentácie z histórie školy, súčasných úspechov a projektov.

     Pozývame vás všetkých, príďte sa podeliť s našou radosťou a zároveň poďakovať za plodných desať rokov a prosiť o ďalšie roky naplnené múdrosťou, radosťou, láskou, pohodou a spokojnosťou.

     Nové foto v našom albume

     25.9.2009 Dnes sme boli na návšteve v našej škôlke. Prinášame vám krásne fotografie z našich detičiek. Kliknite si na Fotoalbum a pozerajte sa.

     Blahoželanie k meninám

     10.9.2009 Krásnu kyticu ruží dnes chceme darovať všetkým ženám, ktoré nesú nádherné meno MÁRIA.

     Drahá naša mamička Mária, tebe patrí naša vďaka, k tebe sa utiekame v našich krížoch, ale aj radostiach. Chceme si u teba vyprosiť hojnosť lásky, pokoja, radosti, milostí a porozumenia. Prosíme ťa, opatruj naše Márie, Majky, Marušky...

     Zasadnutie Rady školy

     10.9.2009 Zasadnutie Rady školy sa uskutoční v stredu 16.9.2009 o 16.00 hod. v budove školy na Námestí Jána Pavla II. 827/26, Vranov nad Topľou.
     Kontakt na Radu školy:
     Rada Školy pri Cirkevnej spojenej škole
     Námestie Jána Pavla II. 827/26
     09301 Vranov nad Topľou

     Rozpis modlitieb za školy

     8.9.2009 Aj v tomto školskom roku sa modlia cirkevné školy za cirkevné školy. Ak sa chcete pripojiť, prinášame vám rozpis modlitieb. Nájdete ich v priečinku Dokumenty školy ( vľavo na lište ) v podpriečinku Modlitby za školy.
     Ďakujeme za každú modlitbičku.


     1.3.2010 – 7.3.2010 Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou
     8.3.2010 – 14.3.2010 Cirkevná ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou

     Keď spánok chutí...

     8.9.2009 Dnes sme zavítali s našim foťákom medzi naše detičky. Práve spinkali a verte nám, spánok im tak chutil. V našom Fotoalbume nájdete nádherné fotografie. Kliknite si na galériu Keď spánok chutí...

     Hallo!

     7.9.2009 V našej materskej škole sa aj v tomto školskom roku nielen hráme ale aj učíme. Dôkazom toho je aj to, že naši predškoláci sa dva krát týždenne budú hravou formou učiť anglický jazyk, pod vedením pani učiteľky Mgr. Janky Medveďovej.
     Nuž, milí rodičia, chystajte si slovníky....

     Odpustová slávnosť v bazilike

     3.9.2009 Veriaci farnosti Baziliky Minor Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou - Sever a otcovia Pavlíni nás pozývajú na odpustovú slávnosť. Program bude počas soboty a nedele veľmi bohatý. Slávnostnú sv.omšu v nedeľu bude celebrovať Mons.Alojz Tkáč, arcibiskup, metropolita.
     Viac o programe nájdete na www.bazilikavranov.sk.

     Deň "D " nastal

     2.9.2009 Milé deti, drahí rodičia. Tak a deň "D" nastal. Začal sa nový školský rok... Desať mesiacov práce, radosti, starostí, nových nápadov, múdrosti a hlavne lásky našich detí k nám a nás k naším deťom.
     Dnešok bol síce ťažký, ale krásny. Boli sme na návšteve v našej škôlke. Všade štebot detí, plnosť hier, radosti ale aj slzičky za mamkou, ktorá dnes niektorým našim najmenším veľmi chýbala.
     Tešíme sa na každý deň s našimi detičkami, verte nám a dôverujte nám. Odovzdáme sa im celým srdcom...

     Foto z prvého dňa nájdete vo Fotoalbume v galérii Začiatok šk.r.2009/2010.

     Rozdelenie žiakov

     27.8.2009 Milí rodičia, na našej stránke nájdete nové rozdelenie žiakov v jednotlivých triedach - motýliky, lienky a včielky.
     Ak si kliknete vľavo na lište na odkaz Rozdelenie žiakov dozviete sa viac...

     Už čoskoro stotisíci návštevník

     27.8.2009 Tak a je to tak. Ak sa pozriete na našu stránku hneď pod obrázkom nájdete počet návštevníkov našej stránky. To velikánske číslo prekvapilo v tejto chvíli aj nás. Blížime sa k číslu 100 000 návštevníkov.
     Vááááv, to je supééér.

     Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     25.8.2009 Povinná výbava škôlkara:
     -prezuvky
     -plastový pohár, zubnú kefku, zubnú pastu
     -hrebeň
     -pyžamo
     -ramienko(s plastovým háčikom)
     -hyg.vreckovky-pol balenia, toal.papier 2x,
     -1xfarbičky, 1xvoskovky,2x lepidlo(tuhé), 1x nožnice(len nové deti), 1x plastelína, 2x farebné papiere
     -10x výkres A4, 5x výkres A3

     Dobrovoľná výbava škôlkara:
     -far. kriedy na chodník
     -vodové farby, štetec
     -náčrtník alebo 20x kancel.papier
     -fixky,
     -iný výtvarný a pracovný materiál

     Podľa zváženia rodiča:
     -náhradné spodné oblečenie
     -veci na prezlečenie

     Všetky veci ako sú prezuvky, pyžamo, pohár a.p. je potrebné označiť menom.      

     Začiatok nového školského roka je predo dvermi

     25.8.2009 Oznamujeme všetkým rodičom no najmä našim najmenším, že prevádzka materskej školy v školskom roku 2009/2010 sa začína 2. septembra (v stredu). Očakávame vás včase od 7.00 - 8.25. hod. Všetci sa na vás, milé deti, veľmi tešíme!

     Slávime sviatok sv.Bernarda

     20.8.2009 Dnes slávi celá Cirkev sviatok sv.Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi.
     Toto nádherné meno nosí aj náš otec biskup Bernard Bober. Chceme mu pri príležitosti jeho sviatku vyprosiť hojnosť milostí, zdravia, pokoja, radosti a darov Ducha svätého.
     S úctou a vďakou Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou.

     Informácie pre učiteľov

     17.8.2009 Keďže sa čas dovoleniek našich učiteľov napĺňa, prinášame najnovšie informácie o začiatku nového školského roka 2009/2010.
     Pondelok : 24.august
     - nástup zástupcov riaditeľa školy - príprava organizácie školského roka, tvorba rozvrhu hodín
     - riaditeľ školy - pracovná porada, ktorú zvolal zriaďovateľ školy - Košice

     Utorok : 25.august
     - nástup učiteľov ( MŠ, ZŠ, G )
     - zraz o 8.00 hod. - budova ZŠ II.stupeň - Námestie Jána Pavla II. ( MŠ, ZŠ, G )
     - 8.45 hod. - svätá omša v kostole sv.Františka z Assisi
     - po skončení sv.omše školenie BOZP a prvá pracovná porada ( všetci spoločne v budove na Námestí Jána Pavla II. )

     Streda : 26. august
     - 8.00 hod. pracovná porada pre všetkých ped.zamestnancov v budove gymnázia - Školská 650 ( MŠ,CZŠ Gy)
     Program :
     1. Pedagogicko-organizačné pokyny pre šk.r.2009/2010 + doplnok POP
     2. Miera vyučovacej a výchovnej povinnosti pedagogických zamestnancov
     3. Triednictvo
     4. Školská legislatíva -
     a) Zákon č.317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
     b) Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole
     c) Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách
     d) Vyhláška MŠ SR č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole
     5. Rozpočet školy - informácia

     Štvrtok - 27.august
     Piatok - 28. august
     - príprava nového šk.roka, tvorba časovotematických plánov, príprava tried

     Pondelok - 31.august
     - 8.00 hod - 11.00 hod. - práca v triedach v jednotlivých budovách
     - 11.30 hod - 1.pedagogická rada - budova Bernolákova 92 ( spoločne MŠ, CZŠ, Gy )
     Program :
     1. Plán hlavných úloh na šk.r.2009/2010
     2. Školský vzdelávací program - všetky zložky
     3. Školský výchovný program
     4. Ročný plán výletov a exkurzií
     5. Plán kontinuálneho vzdelávania
     6. Iné

     v čase od 9.00 hod - školenie PO - požiarne hliadky a noví učitelia - budova Námestie Jána Pavla II.

     Štátny smútok

     11.8.2009 Slovensko sa v stredu 12. augusta zahalí do smútku a štátne vlajky sa spustia na pol žrde. Vláda vyhlásila jednodňový štátny smútok po tragickom banskom nešťastí v Handlovej, pri ktorom v pondelok 10. augusta vyhaslo 20 ľudských životov. Zostalo 39 sirôt, z toho 23 nezaopatrených detí.

     "Keďže ide o obrovskú tragédiu, vláda sa rozhodla vyhlásiť štátny smútok na 12. augusta 2009, teda na stredu a to počnúc 8.00 h ráno do 20.00 h večer na vykonanie pietnej spomienky na osoby, ktoré tragicky zahynuli pri výbuchu vo východnej šachte Bane Handlová v Hornonitrianskych baniach Prievidza 10. augusta 2009 a ktorých smrť otriasla celou spoločnosťou," uviedol premiér Robert Fico na dnešnej tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády. ( zdroj TASR)

     Spojme sa v modlitbe za duše zosnulých.
     Odpočinutie večné, daj im, ó Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen

     Nová vyhláška o materskej škole

     6.8.2009 Nová vyhláška č. 308/2009 z dielne Ministerstva školstva SR mení vyhlášku č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a zosúlaďuje ju s novelizovaným zákonmi a nariadeniami vlády. Jednou z noviniek je možnosť využitia verejnej hromadnej dopravy pri výletoch alebo exkurziách usporiadaných materskou školou, čo uľahčí výchovno-vzdelávacie aktivity materskej školy (MŠ), túto možnosť doterajšia vyhláška striktne zakazovala.
     Upravil sa rozsah zodpovednosti triedneho učiteľa na základe zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, významným je rozšírenie činnosti triedneho učiteľa o pedagogické poradenstvo vo vzťahu k rodičom. V praxi to znamená, že rodič môže požiadať učiteľa v materskej škole o odborné rady vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa s ohľadom na jeho vek. Napríklad sa rodič môže informovať o úrovni vývoja dieťaťa, jeho vnímaní a celkovom napredovaní, ako sa dieťa správa v kolektíve, pri stravovaní a hygiene. Ďalej sa môže poradiť o spôsobe riešenia prípadných problémov. Materská škola tak poskytne komplexnú pomoc rodičom pri výchove dieťaťa, a zároveň pripraví dieťa na celoživotné vzdelávanie.
     Spresnili sa tiež kompetencie riaditeľa materskej školy pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Riaditeľ už nemá možnosť preradiť dieťa do materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, môže rozhodnúť napríklad o prijatí dieťaťa do MŠ, prerušení dochádzky alebo o zaradení na adaptačný pobyt dieťaťa v materskej škole a o ďalších veciach určených zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Všetky dané rozhodnutia riaditeľa materskej školy musia byť po novom súčasťou dokumentácie MŠ.
     Po novom je tiež upravené, že ak má zákonný zástupca záujem o prijatie dieťaťa s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky do materskej školy, je povinný doručiť riaditeľovi žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež predložiť rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa vydané riaditeľom základnej školy.

     Bratislava 5. august 2009
     zdroj : www.minedu.sk

     Prázdninové práce v škôlke

     4.8.2009 V našej škôlke je rušno a denne pracujeme na tom, aby sme pripravili ďalšiu triedu, pretože od septembra už budeme mať tri triedy a 60 detí. Denne makáme, neoddychujeme... Foto nájdete vo Fotoalbume.

     Svadobné oznámenie

     23.7.2009 Dnes k nám prišlo svadobné oznámenie našej pani učiteľky, ktoré nás veľmi potešilo. Podeľte sa s nami o radosť.

     ...láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
     Láska nikdy nezanikne.

     PaedDr.Zuzana Kušnírová
     Pavol Viňanský

     Zuzana a Pavol oznamujú, že nepočúvali rady skúsených a 1.augusta 2009 o 16.hodine vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva v rímsko-katolíckom kostole v Nacinej Vsi.

     Snúbencom blahoželáme a vyprosujeme im na spoločný život hojnosť zdravia, radostí, pokoja, lásky, pohody a darov Ducha Svätého.

     Svätý otec navštívi Českú republiku

     15.7.2009 Svätý otec Benedikt XIV. navštívi v dňoch 26. - 28. septembra t.r. našich susedov v Českej republike. Prinášame vám základné informácie pre účastníkov svätej omše s pápežom Benediktom XVI. počas jeho apoštolskej cesty ( zdroj www.rimkat.sk)

     Na obe bohoslužby v Brne, aj v Starej Boleslavi, je potrebné objednať si miestenky, pre niektoré skupiny veriacich (kňazi, diakoni, miništranti, mládež, rodiny s malými deťmi, vozičkári) budú vyhradené samostatné sektory.

     Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 7. augusta 2009 na adresu: Eva Renzová, Česká biskupská konference, Thákurova 3, CZ-160 00 Praha 6), alebo elektronicky na e-mail: renzova@cirkev.cz, kópiu na e-mail: vitzatloukal@gmail.com. Miestenky, menovky a podrobné informácie budú rozoslané v prvej polovici septembra.

     Svätá omša v Brne, Medzinárodné letisko Brno-Tuřany - 27. septembra o 10:00: Areál, kde sa bude bohoslužba konať, bude otvorený od 4:00 ráno, od 6:30 začne spoločný program. Vstup do červenej VIP-zóny bude ukončený o 9:30, bez výnimiek.

     Svätá omša v Starej Boleslavi, trávnatá plocha v blízkosti Mělnické silnice (Proboštská louka) - 28. septembra o 9:45:
     Areál, kde sa bude bohoslužba konať, bude otvorený od 4:00 ráno, od 6:00 začne spoločný program. Pútnici by mali byť v sektoroch najneskôr o 9:00.

     Podrobné informácie sú priebežne uverejňované na webovej stránke www.navstevapapeze.cz a www.biskupstvi.cz/papezvbrne.

     V našej škôlke vládne pracovný ruch

     15.7.2009 Ak si myslíte, že v škole je teraz kľud, tak sa veľmi mýlite. Pracujeme na plný plyn hlavne v priestoroch našej materskej školy. Pripravujeme ďalšiu triedu pre naše deti. Pre veľký záujem zo strany rodičov o našu škôlku musíme rozširovať naše priestory. Nuž a my sa snažíme naplniť to, čo si každý rodič praje pre svoje dieťa - mať krásnu, bezpečnú škôlku, kde sa deti veľmi radi vracajú.

     J.E. kardinál Jozef Tomko navštívi Čaklov

     5.7.2009 S veľkou radosťou v srdci oznamujeme všetkým, že v piatok 10.júla zavíta do Čaklova J.Em. kardinál Jozef TOMKO.
     Otec kardinál prijal pozvanie eurokomisára, rodáka a telom a dušou Čaklovčana Ing. Jána Figeľa.
     Pozývame všetkých na slávnostnú sv.omšu v piatok o 18.00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v ČAKLOVE. Celebruje otec kardinál spolu s otcom arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom.

     Poďte k nám na návštevu

     2.7.2009 Milí naši návštevníci. Vieme, že sú prázdniny. Ale my sa nemýlime, voláme vás k nám na návštevu. Aj keď je naša škôlka bez detí, je tam iba pracovný ruch, my vás pozývame k nám.
     V našom Fotoalbume nájdete v galérii s názvom Poďte k nám na návštevu tristo nových fotografií z našej škôlky. Verte nám, sú to nádherné zábery.
     Tak klikajte a pozrite sa, ako sa majú naše deti v škôlke super.

     Zazvonil času zvonec - šk. roka 2008/2009 je koniec

     30.6.2009 Je to tak. Niečo končí a niečo zas začína. Končí sa už tretí školský rok v CMŠ.
     Najstarší z triedy motýlikov dnes naposledy vyleteli z dverí našej školičky, aby po prázdninách okúsili novú chuť života, ktorý ich čaká v laviciach veľkej školy.
     To oni boli jedny z prvých, ktorí naplnili triedy vtedy novučičkej cirkevnej materskej školy. Vtedy sa tísli slzy do očí im, dnes zasa nám.
     Život sú smé stretnutia a rozlúčky, úsmevy i slzičky.
     My im prajeme krásny život prežitý s úsmevom na tvári, Ježišovou láskou v srdci a slzami, ktoré potečú len od šťastia.
     Ostatným nšim detičkám prajeme prázdniny naplnené teplom slnka a lásky od svojich najbližších. Nuž a ... TEŠÍME SA NA NOVY ZAČIATOK V SEPTEMBRI!

     POZOR! Zmena ohľadom školského výletu!

     24.6.2009 Milí rodičia, po vzájomnej dohode sme dospeli k zrušeniu školsk. výletu z dovodu nepriaznivého počasia.
     Prevádzka CMŠ zajtra - 25.6.2009 - za obvyklých podmienok.
     V pondelok 29.6.2009 dopoludnia plánujeme predprázdninovú rozlúčku s MŠ i s našimi predškolákmi spojenú s opekačkou na školskom dvore, na ktorú vás týmto zároveň pozývame.

     Primičná sv.omša Františka Telváka

     21.6.2009 Dnes slúžil v kostole Povýšenia sv.kríža v Snine primičnú svätú omšu novokňaz František Telvák. Pôsobil v tomto školskom roku aj v našej škole ako školský diakon a asistent učiteľa.
     Na tejto primičnej sv.omši sme sa zúčastnili aj my a odniesli sme si úžasný duchovný zážitok. V spoločnosti Ferka a jeho rodiny, príbuzných, známych, priateľov a veriacich zo Sniny, Vranova nad Topľou i z okolitých dedín sme prežili krásnu sv.omšu.
     Bolo nám cťou, poznať novokňaza Františka a prežiť s ním tieto krásne chvíle.
     Fotografie z primičnej sv.omši nájdete v našom Fotoalbume II.

     Kvalita priniesla úrodu

     19.6.2009 V týchto dňoch zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) výsledky externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. Nuž a výsledky sú fantastické. Naši maturanti sa v anglickom jazyku umiestnili najvyššie v Prešovskom a Košickom kraji, ale čo je ešte úžasnejšie na celom Slovensku sme spomedzi gymnázií obsadili nádherné tretie miesto.
     Za nás hovoria výsledky ... A to je ten najkrajší dar pre všetkých učiteľov, ktorí sa naplno venujú žiakom.
     Veľmi sa tešíme z tohto úspechu.
     Ak chcete vedieť viac o maturite kliknite na stránku http://www.nucem.sk/sk/maturita#532.
     ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa pričinili o tento historický úspech.

     Organizačné pokyny pre účastníkov školského výletu, ktorý sa uskutoční 25.júna 2009

     18.6.2009 Zraz: 7,45 hod. v parku oproti ORANGE. Smer: Vranov n. T. - Zemplínska Šírava. Program: Plavba loďou - 10,00 hod. Prestávka na obed. Možnosť kúpania v bazénoch. Ďalší program po dohode s rodičmi.
     Cena cestovného sa rozpočíta podľa počtu účastníkov výletu.
     Prajeme všetkým zúčastneným krásne počasie a veľa pekných zážitkov.

     Na návšteve vo veľkej škole

     17.6.2009 Školský rok sa pomaly končí, nuž a my už myslíme na ten ďalší. Bude určite zlomový pre našich predškolákov, ktorí v septembri budú už veľkými školákmi - prvákmi.
     A ako to vlastne vyzerá v takom prvom ročníku? Nuž o tom sa boli presvedčiť naše deti priamo pri našich prvákoch. Krásne fotografie vám prinášame v našom Fotoalbume.

     Pozrite si náš fotoalbum

     9.6.2009 Náš fotoalbum sme obohatili o nádherné fotografie našich detí - akože tablo. Určite si tam kliknite a uvidíte, aké krásne deti chodia do našej škôlky.

     V utorok začína medzinárodný projekt

     7.6.2009 Tak a je to tu. Už od utorka začína medzinárodný projekt SKUPINA 20 - "To be active means to be healthy. So let s start activating...
     Ide o projekt, ktorého sa zúčastní 20 žiakov našej školy spolu s 20 žiakmi z Poľska, z mestečka Ruda Rozaniecka.
     Nuž a čo čaká naše a poľské deti? Vyberáme len niektoré z aktivít. Verte nám, že nuda nebude a každá minúta dňa bude využitá na sto percent.
     UTOROK :
     príchod na Slovensko, integračné hry, zoznamovanie, svätá omša o 18.30 hod. v kostole sv.Františka z Assisi, spoločenský večer na ktorom vystúpia: Soňa Metyľová, tanečná skupina z Hencoviec, kapela INSIDE.
     STREDA :
     prijatie u primátora mesta, športový deň v Humennom ( orientácia, netradičné športové súťaže v meste Humenné, skanzen), súťaž vo vybíjanej dievčat a florbale chlapcov v priestoroch cirkevnej školy v Humennom.
     ŠTVRTOK
     hneď ráno o 7.00 hod. sv.omša ( prikázaný sviatok Božie telo - kaplnka školy na B 92), výlet do Tatier, splav Dunajca, cyklistické preteky popri Dunajci, návšteva múzea v Červenom kláštore, bazén, sauna a vodný svet v Tatranskej Lomnici.
     PIATOK
     Výlet na Skalnaté pleso a Lomnický štít, návšteva Aqua city Poprad.
     SOBOTA - mládežnícke hry v Herľanoch - športový desaťboj, gejzír, prehliadka Domu sv.Alžbety v Košiciach, prechádzka po meste Košice.
     NEDEĽA
     Sv.omša v Bazilike Narodenia Panny Márie Vranov - Sever, prehliadka kostola a oboznámenie sa s históriou baziliky, návšteva Hnaušoviec, túra v Pavlovciach, večerná opekačka a guľáš v Pavlovciach.
     PONDELOK
     vystpenie folklórneho súboru, hodiny tanca v duchu folklóru, prechádzka mestom Vranov nad Topľou, návšteva lesoparku, sadenie lipy, Goodbye party.
     UTOROK
     rozlúčka, odovzdanie prezentov, vyhodnotenie projektu.
     Nuž a toto všetko bude v anglickom jazyku.
     Máme sa na to tešiť. Čaká nás síce plno práce, ale projektový tím pracuje naplno, zodpovedne ako včeličky.
     Nuž držte nám prsty, aby nám to vyšlo. Vďaka za podporu.

     "Možno raz aj ja budem požiarnikom..."

     4.6.2009 Po dáždivom ráne zasvietilo slniečko a my-materáci z CMŠ s vďakou Bohu na perách za priaznivé počasie, náhlili sme sa mestom na exkurziu, na ktorú sme sa už dlho všetci tešili.A to sme netušili, že tam stretneme milých ujov, ktorí nielen zachraňujú ľudské životy, ale vedia aj trpezlivo odpovedať na všetky zvedavé detské otázky s úsmevom na tvári. Pripravili si pre nás zaujímavý program, deti sa dozvedeli všeličo o ich práci, technike, ktorú používajú a dokonca si čo-to mohli aj vyskúšať. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie. "Možno aj ja raz budem požiarnikom...", "Aj ja raz budem zachraňovať ľudí..." Takéto a podobné slová zneli z úst detí cestou do materskej školy. A ak deti prežívajú pozitívne city a majú túžbu robiť svet krajším a lepším, o to väčšiu radosť máme my- dospelí. Viac vo fotoalbume.

     Nebojte sa dať dieťa do cirkevnej školy

     3.6.2009 o, že v našej škole ide o kvalitu sa jasne ukázalo. Nuž, nebojte sa dať dieťa do cirkevného gymnázia.

     Najprv výsledky našich žiakov v externej časti maturitnej skúšky - kód školy 573152 Gymnázium sv.Františka z Assisi Vranov nad Topľou:
     slovenský jazyk a literatúra - 80,4 %
     matermatika - 69,0 %.
     Nuž a teraz oficiálne výsledky zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR :

     V externej časti maturitnej skúšky obstáli gymnáziá v porovnaní so strednými odbornými školami (SOŠ) výrazne lepšie, a to vo všetkých predmetoch. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj: Je to prirodzené, lebo práve gymnáziá majú za úlohu najlepšie pripraviť žiakov na štúdium na vysokej škole. Úlohou stredných odborných škôl je vychovávať svojich žiakov najmä pre prax.

     Kým zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli gymnazisti 74,3 % úspešnosť, študenti SOŠ iba 57,4 %. Porovnateľný rozdiel bol zaznamenaný v predmetoch matematika (gymnáziá 56 %, SOŠ 39,6 %), ale aj maďarský jazyk a literatúra (gymnáziá 69,7 %, SOŠ 53,1 %)...

     Z hľadiska zriaďovateľa sa najvýraznejšie rozdiely prejavili medzi súkromnými a cirkevnými školami, a to v prospech cirkevných. Ide najmä o predmety slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika a nemecký jazyk úroveň B2. V ostatných predmetoch sú rozdiely medzi súkromnými a cirkevnými školami zanedbateľné. Rovnako sa nepotvrdili výrazné rozdiely medzi štátnymi a súkromnými, ako aj štátnymi a cirkevnými školami.
     zdroj : www.minedu.sk

     JÚN v našej materskej škole

     1.6.2009 Mesiac jún je síce posledný mesiac škols. roka, ale o to bohatší na rozne akcie pre naše "MOTÝLE" a "LIENKY",aby cez prázdniny mali po čom oddychovať.

     1.6. - Oslava sviatku Dňa detí v MŠ
     3.6. - Exkurzia v HaZZ vo Vranove n.T.
     8.6. - Rodičovské združenie o 15,30 hod. v MŠ
     9.6. - Najstarší materáci navštívia svojich kamarátov na hodine matematiky a slov. jazyka v CZŠ sv. Dominika Savia-Bernolákova
     23.6. - Páni policajti z Okresného riaditeľstva polic. zboru vo Vranove n. T. prídu našim deťom do MŠ predviesť ukážky policajných psov
     25.6. - Spoločný výlet s rodičmi na záver šk.roka
     29.6. - Rozlúčka s budúcimi školákmi
     Všetci sa veľmi tešíme a veríme, že aj počasie nám bude priať.

     Najnovšie správy z bazéna

     27.5.2009 Predplavecká príprava našich materákov pomaly finišuje. Každé ráno od 18. mája sa naši 11-ti "plavci" presúvajú z CMŠ do bazéna na Okulke. Počuť ich zážitkami popretkávanú vravu cestou tam a späť i nespútanú radosť vo vode je neskutočne povzbudzujúce-pripomína to človeku absolútne nenútenou formou známe múdre slová:"Ak nebudete ako deti..." Teším sa, že sa naše deti tešia. Veď pozrite vo fotoalbume.

     Smútočný oznam

     22.5.2009 S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým, že nás včera, na sviatok Nanebovstúpenia Pána opustila navždy vo veku nedožitých 64 rokov mamka našej pani učiteľky Mgr.Tatiany Majcherovej.
     Chceme v tejto chvíli vyjadriť úprimnú sústrasť celej rodine. Vyprosujeme im hojnosť síl prijať ťažký kríž a s nádejou vo večný život prežívať každý jeden deň.
     Pohrebná sv.omša sa uskutoční zajtra ( v sobotu ) o 14. hodine v Rímskokatolíckom kostole v Nižnom Žipove. Po sv.omši budú pohrebné obrady v miestnom dome smútku.
     Odpočinutie večné, daj, jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

     HURÁ DO BAZÉNA

     Blíži sa termín predplaveckej prípravy našich predškolákov z triedy MOTÝLIKOV. Všetci sa už veľmi tešia, obavy však majú o krídelká. A tak teda pripomíname a zároveň prosíme rodičov, aby im nezabudli v pondelok 18.5.2009 do materskej školy pribaliť kúpaciu čiapku a potvrdenie od pediatra o zdravotnom stave. Prajeme im, aby chvíle stravené v bazéne boli pre nich krásne, obohacujúce a požehnané. TERMÍN predplaveckej prípravy: 18.5.- 29.5.2009 v čase od 9,00 do 10,00 hod.

     Naše deti v divadielku

     12.5.2009 Bolo že to radosti, keď sa dnes naše deti s otvorenými ústami pozerali na nádherné divadielko Soľ nad zlato v Mestskom dome kultúry. Vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom základnej umeleckej školy, ktorí toto divadielko pripravili.

     Bohatý máj na akcie a slávnosti

     12.5.2009 Mesiac máj je nádherným mesiacom. Čakajú nás v ňom mnohé akcie a slávnosti.

     12. máj (utorok) - pracovná porada učiteľov I. a II.stupeň - budova lúčna 14.00 hod.
     13. máj ( streda) - sviatok - Fatimská Panna Mária
     15. máj (piatok) - Zápis do gymnázia - 8.00 - 15.30 hod.- budova Školská 650 Vranov
     17. máj (nedeľa) - Prvé sväté prijímanie - III.A - kostol sv.Františka z Assisi Vranov - Juh
     18. máj - 20.máj (pondelok - streda) - maturitné skúšky gymnázium - oktáva
     19.máj (utorok) - Rodičovské združenie - I.stupeň B 92 - triedne od 14.00 do 17.00 hod.
     21.máj ( štvrtok) -Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána, Deň katolíckych škôl
     sv.omša - 8.30 hod. kostol sv.Františka z Assisi - Juh ( spoločná CZŠ a G)
     21.máj (štvrtok) - Duchovná obnova - 13.00 katechetická miestnosť
     22.máj (piatok) - Účelové cvičenie žiakov II.stupňa základnej školy
     26.máj (utorok) - Rodičovské združenie - II.stupeň ZŠ - 14.30 - 17.00 hod.

     Výberové konanie na miesta učiteľov

     12.5.2009 Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Námestie Jána Pavla II. 827/26 Vranov nad Topľou vypisuje výberové konanie na miesto učiteľa školy s aprobáciou Matematika - Informatika - Fyzika.
     Termín podávania prihlášok - do 22.júna 2009.
     Predpokladaný termín výberového konania - 25.jún 2009.
     Podmienky : ukončenie vysokoškolského vzdelania II.stupňa, splnenie podmienok Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 a podmienok na udelenie Kánonického súhlasu zriaďovateľom školy.
     Bližšie informácie :
     tel./fax : 4464281,
     mobil : 0904509150,
     mail : czsvranov@post.sk.

     Deň matiek

     9.5.2009 Druhá májová nedeľa tradične patrí našim mamkám. Deň matiek oslávime aj my.
     Pozývame všetky mamy, mamky, mamulienky na slávnostný program pod záštitou Ing.Jána Hudackého, poslanca Európskeho parlamentu.
     Program pripravili naše deti z materskej školy a I.stupňa základnej školy. Oslavy sa uskutočnia v nedeľu 10.mája t.r. o 14.30 hodine v Školskej jedálni lúčna na Námestí Jána Pavla II.

     Odpustová slávnosť sv.DOMINIKA SAVIA

     6.5.2009 Dnešný krásny májový utorok slávime sviatok nášho patróna sv.Dominika Savia. Naša odpustová slávnosť začala krásnou akadémiou o živote malého - veľkého svätca. Vďaka patrí pani učiteľke Mgr.Kataríne Tomášovej a žiakom, ktorí akadémiu pripravili.

     Slávnostnú sv.omšu omšu celebroval pán kaplán Peter Šoltis. Jeho slová patrili zásadám, ktoré si dal vo svojom živote sv.Dominik. V závere sa naši oktávania nádhernými slovami rozlúčili so svojimi spolužiakmi tak z materskej, ako aj základnej školy a gymnázia. Od pondelka nastupujú na akademický týždeň a potom už začínajú maturitné skúšky.
     Po svätej omši sme sa presunuli do Mestského domu kultúry na divadelné predstavenie, ktoré pre nás pripravili amatérski divadelníci z Nižného Hrušova. Bol to naozaj krásny umelecký zážitok.
     Fotografie z dnešného dňa vám prinášame aj v našom Fotoalbume II. v priečinku Odpustová slávnosť sv.Dominika Savia - 6.máj 2009 na stránke CZŠ sv.D.Savia - www.czsvranov.edupage.sk

     Je to nádherný dar

     30.4.2009 Je nádherné vypočuť si takéto slová :
     "Boh nám z hĺbky svojho milosrdenstva požehnal dcéru Alžbetku. Jej veličenstvo meria 52 cm a váži 3900 gramov a prišlo na svet v nedeľu ráno o ôsmej hodine."
     Tieto nádherné slová vyriekol otec malej Alžbetky Mgr.Peter Lojan spolu so svojou manželkou Mgr.Jankou Lojanovou. Šťastným rodičom, našim učiteľom blahoželáme a vyprosujeme celej ich rodine hojnosť radostí z darov, ktoré im Boh dáva.

     Pozvánka na tréning

     26.4.2009 Vo štvrtok 7.mája t.r. organizuje naša škola tradičný Volejbalový turnaj učiteľov vranovských základných škôl. Zúčastniť by sa ho mali družstvá učiteľov zo ZŠ Kukučínová, ZŠ Sídlisko II. ZŠ Juh, ZŠ Bernoláková, ZŠ lúčna a našej školy.
     Aby sme obstáli čo najlepšie, pozývame našich učiteľov na tréning, ktorý sa uskutoční v utorok od 14.00 hod. v telocvični na Rodinnej oblasti. Stačí, ak si prinesiete športové oblečenie, obuv a dobrú náladu spojenú so športovým duchom. Radi privítame aj obecenstvo a roztlieskávačky.

     V Žiline sa stretli zástupcovia materských škôl

     24.4.2009 Odborný seminár Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl otvoril dnes v Žiline podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj. Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou tento rok nesie názov Materská škola na prahu 21. storočia.
     Minister upozornil, že v rámci reformy školstva sa materské školy (MŠ) zaradili do školského systému a od septembra 2009 majú povinnosť uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu - štátneho i školského. Pomôcť im pri tom má aj príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre MŠ. Spracovaná bola vďaka projektu „Vzdelávanie riaditeliek materských škôl k tvorbe školských vzdelávacích programov," ktorý pripravilo Metodicko-pedagogické centrum. V nadväznosti naň v súčasnosti pokračuje projekt s podobným zameraním aj pre všetkých pedagógov MŠ.
     Na seminári účastníci hovorili aj o ďalších možnostiach, ktoré pomôžu implementovať obsahovú reformu do praxe materských škôl. Ide predovšetkým o využitie finančných prostriedkov z eurofondov v rámci OP Vzdelávanie. Získané financie budú použité na vzdelávanie, nákup didaktických pomôcok, výpočtovej techniky a iné vybavenie.
     Seminár pokračuje odbornými diskusiami, najmä o uplatňovaní školského zákona a vyhlášky o materskej škole v praxi, riadení výchovy a vzdelávania a rozvíjaní kompetencií detí predškolského veku. Súčasťou podujatia je aj práca v 16 tvorivých dielňach.

     Žilina 24. apríl 2009
     zdroj : www.minedu.sk

     Smútočný oznam

     23.4.2009 S hlbokou sústrasťou a bolesťou oznamujeme, že v stredu 22.apríla 2009 zosnul Ing.Štefan Dely, otec nášho žiaka sekundy Adama Delyho.
     Pohreb zosnulého sa uskutoční v piatok 24.apríla 2009 v jeho rodnej dedine Kučín. Obrady sa začnú o 14.30 hod. v Kostole návštevy Panny Márie v Kučíne.
     Celej rodine zosnulého vyjadrujeme úprimnú sústrasť a modlíme sa za všetkých.
     Odpočinutie večné, daj mu, ó, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

     Deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi, nášmu patrónovi

     18.4.2009 V stredu 6.mája oslávime sviatok patróna našej základnej školy sv.Dominika Savia. Je už tradíciou, že pred týmto sviatkom sa všetci spoločne modlíme deviatnik k tomuto patrónovi.
     Tohto roku sa začíname modliť deviatnik k sv.Dominikovi Saviovi v stredu 24. apríla. Počas deviatich dní školského vyučovania budú patriť naše modlitby a obety mladému svätcovi.
     Modlitbu deviatnika nájdete na našej stránke v priečinku Modlitba učiteľa (vľavo na lište).

     ALELUJA, radujme sa !

     12.4.2009 Toto je deň Krista Pána,
     radujme sa aleluja!

     Radostné a požehnané Veľkonočné sviatky,
     nádej z Kristovho víťazstva,
     vďačnosť a Lásku
     voči Spasiteľovi,
     hojnosť zdravia a síl
     vám zo srdca vyprosuje
     spoločenstvo Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.
     Za všetkých PaedDr.Marián Babej, riaditeľ

     Vranov nad Topľou, 2009

     Narodilo sa vytúžené dieťatko

     10.4.2009 Aj keď prežívame v tichu Veľký piatok, túto sms-ku vám s veľkou radosťou prinášame :
     " Ahoj, volám sa Terezka a narodila som sa dnes o 3.40 hod. Vážim 2950 gramov a meriam 49 cm."

     Tešíme sa spolu s rodičmi malej Terezky a našej pani učiteľke RNDr.Marcelke Cenknerovej ( šťastnej mamičke) chceme vyprosiť hojnosť radosti z jej vytúženej dcéry, celej rodine Cenknerovej pokoj, zdravie, lásku a nekonečné milostí a dary Ducha Svätého.

     VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

     8.4.2009 Pripomíname všetkým rodičom a detičkám,
     že zajtrajším dňom sa začínajú
     VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY. Prevádzka MŠ bude prerušená v dňoch od 9.4.2009 do 14.4.2009. Nástup detí do MŠ je v stredu 15.4.2009 za zvyčajných podmienok.
     Želáme vám radostné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia
     a hojnosť milostí od TOHO, ktorý prijal kríž, aby nám daroval život. Vďaka TI, Pane JEŽIŚU.

     Deň učiteľov katolíckych škôl

     7.4.2009 Dnes, na sviatok sv.Jána Krstiteľa de la Salle oslavujú všetky cirkevné školy Deň učiteľov katolíckych škôl.
     Chceme v tejto chvíli popriať všetkým učiteľom hojnosť radosti pri dennodennej neľahkej práci, srdcia plné lásky a pochopenia pre žiakov, rodičov, priaznivcov, ale aj nežičlivcov cirkevného školstva.
     Všetkým katolíckym školám nekonečnú trpezlivosť a radostnú budúcnosť naplnenú spokojnosťou a pokojom.
     S úctou PaedDr.Marián Babej, riaditeľ školy

     Kritériá prijímacích skúšok pre šk. r. 2009/2010 – 4 ročné a 8 ročné štúdium

     4.4.2009 Na našej stránke nájdete v priečinku Kritéria prijímačiek najnovšie kritéria pre prijatie na osemročné a štvorročné Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou.

     Duchovná obnova pre rodičov

     1.4.2009 Vo štvrtok 2.apríla 2009 sa o 16.00 hod. začne v Kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou - JUH duchovná obnova pre rodičov.
     Program:
     16.00-16.45 - prednáška
     16.45-17.45 - adorácia pri Najsvätejšej Oltárnej sviatosti
     18.00 - svätá omša.
     Všetci ste srdečne pozvaní obnoviť si nielen telo, ale aj svojho ducha počas týchto pôstnych dní.

     Mišo Bubnár - najlepší na Slovensku

     29.3.2009 Blahoželáme Michalovi Bubnárovi (oktáva), ktorý v súťaži v programovaní v Bratislave na celoslovenskom kole obsadil vynikajúce 1. miesto. Je to krásne ocenenie jeho práce ako aj práce učiteľov, ktorí ho na súťaž pripravovali.
     Pekné 12. miesto z 29 účastníkov súťaže obsadil Adam Antolík (oktáva), ktorému tiež blahoželáme. Michal Bubnár dosiahol výborné umiestnenie aj v celoslovenskom kole olympiády v informatike v Rajeckej Lesnej, kde obsadil 8. miesto a postupuje na sústredenie na celoeurópsky resp. celosvetový výber.
     Chlapcom ešte raz blahoželáme a ďakujeme za super reprezentáciu našej školy.

     Rodičom z triedy motýlikov na vedomie ....

     26.3.2009 V utorok 31. marca 2009 sa v triede motýlikov(staršie deti) o 15,15 hod. uskutoční OTVORENÁ HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA s priamou účasťou rodičov. Milí rodičia, ak máte záujem, ste vítaní!

     Deň učiteľov katolíckych škôl

     23.3.2009 Dňa 8. apríla 2009 bude prerušená prevádzka materskej školy z dôvodu osláv sviatku DŇA UČITEĽOV KATOLÍCKYCH ŠKOL. Nástup detí do MŠ je vo štvrtok 9.4.2009 za zvyčajných podmienok. Všetkým rodičom našich detičiek ďakujeme za pochopenie.

     Nové foto z karnevalu

     23.3.2009 Pozrite si náš fotoalbum, práve sme získali nové foto z Karnevalu, tak sa s nami podeľte...

     Deň počatého dieťaťa - Biela stužka

     20.3.2009 25. marec je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný "Deň zápasu za ľudské práva". Tie sú dnes práve odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácia po celé stáročia.
     Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, najmä v týždni, v ktorom je 25. marec.
     Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia.

     Odišla vzácna žena, matka, priateľka

     15.3.2009 S hlbokým zármutkom v srdci, no s nádejou na večný život vám chceme oznámiť, že v sobotu 14.marca 2009 nás navždy opustila vzácna žena, matka, priateľka Emília Širotníková.
     Vyjadrujeme svoju úprimnú sústrasť jej deťom - žiakom našej školy i celej jej rodine, blízkym a priateľom.
     Drahá Milka, budete nám chýbať. Aj napriek ťažkej chorobe, ste rozdávali radosť, nádej, pokoj. Boli ste mnohým z nás vzorom. Ďakujeme Pánovi, že nám dožičil poznať vás a stretnúť sa s vami počas vášho života.
     Dnes sa modlíme za vás a prosíme o večný odpočinok.
     Pohreb zosnulej úžasnej ženy Emílie Širotníkovej sa uskutoční v pondelok 16.marca t.r. o 14.30 hod. v Dome nádeje vo Vranove nad Topľou - Sever.
     Odpočinutie večné daj jej, Pane a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

     Týždeň modlitieb za našu školu

     1.3.2009 Na základe rozpisu nášho zriaďovateľa sa v pondelok 2.marca začína týždeň modlitieb za naše Cirkevné gymnázium sv.Františka z Assisi. Všetky cirkevné školy v našej arcidiecézy sa budú modliť práve za našich žiakov, učiteľov, rodičov a priaznivcov.
     Prosíme preto aj vás o krátku modlitbičku práve za nás. Ďakujeme.
     Na budúci pondelok 9.marca začne týždeň modlitieb za našu Cirkevnú základnú školu s materskou školou sv.Dominika Savia.

     Jarné prázdniny aj v materskej škole

     23.2.2009 Oznamujeme všetkým rodičom, že od 24.2.2009 (utorok) začínajú jarné prázdniny aj pre deti materskej školy. Nástup detí do školy po prázdninách je v pondelok 2.4.2009.

     Ako si žijeme v našej škôlke

     11.2.2009 V našom Fotoalbume nájdete nové krásne fotografie zo života našej škôlky. Kliknite si tam.

     Nové fotografie

     5.2.2009 Do nášho Fotoalbumu pribudli nové fotografie. Sú z osláv príchodu sv.Mikuláša. Ďakujeme pánovi Medviďovi, ktorý nám tieto fotografie poskytol.
     Aj keď neskoro, ale predsa sa nám podarilo dostať k nim a zverejniť ich.
     Nezabudnite si ich pozrieť, sú prekrásne.

     Slávnostný zápis do materskej školy - 16.2.2009

     5.2.2009 Oznamujeme všetkým rodičom detí, že slávnostný zápis do materskej školy pre šk.r.2009/2010 sa uskutoční v pondelok 16.februára t.r. v čase od 9.00 do 16.00 hod. v priestoroch našej škôlky.
     Zapísať dieťa do cirkevnej materskej školy môžete od 15.2. do 15.3.2009.

     Prosíme o 2% dane

     4.2.2009 Obraciame sa na všetkých našich zamestnancov, rodičov a priaznivcov s prosbou o poukázanie 2% z dane nášmu Rodičovskému združeniu pri škole. Vami poukázané peniaze budú použité pre naše - vaše deti.
     Tlačivá nájdete vľavo na lište v priečinku 2% z vašej dane. V prípade potreby vám ich zašleme aj mailom či faxom.
     tel./fax. 4464281
     mail : czsvranov@post.sk

     O nás na rádiu LUMEN

     3.2.2009 V stredu v čase medzi 9.00 a 10.00 bude na rádiu LUMEN vysielanie aj o našej škole. Ak chcete vedieť čo je u nás nové zapnite si tom čase rádio LUMEN.
     Link : http://www.lumen.sk/program.php?IntDen=3

     Bábikám dali naše detičky mená

     3.2.2009 Určite máte doma bábiky, veď v ktorej domácnosti, kde sú deti, by bábika chýbala. Nuž, ale bábiku, ktorá má meno akože pokrstené kňazom Rastislavom, majú len naše detičky z našej vzácnej materskej škôlky.
     Ak chcete vedieť, ako to všetko prebiehalo, tak si kliknite na Fotoalbum.

     Na mestskom zastupiteľstve aj o nás

     29.1.2009 Dnes zasadá Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou. Jednalo sa aj o sídle našej školy. Mesto trvá na tom, aby sídlo našej školy bolo na ulici Bernolákova 92. Žiada preto Krajský školský úrad v Prešove o vyjadrenie súhlasu.

     Prihlášky na II.kvalifikačnú skúšku do 30.1.2009

     28.1.2009 Všetkým učiteľom oznamujeme, že Metodicko-pedagogické centrum v Prešove prijíma prihlášky na II. kvalifikačnú skúšku do 30.januára 2009.

     Dnes je u nás televízia

     21.1.2009 Dnes to máme u nás v škole veľmi veselé. Zavítala k nám televízia B 52, aby nakrútila krátky šot o našej škole, venovaný zápisu detí do 1.ročníka.
     Nuž nezabudnite, a nalaďte si na budúci týždeň našu regionálnu televíziu a uvidíte krásne zábery z našej školy.

     Zápis do 1.ročníka CZŠ

     18.1.2009 Všetkým našim rodičom a detičkám oznamujeme, že slávnostný zápis do 1.ročníka našej cirkevnej základnej školy sa uskutoční 5.februára t.r. v našej budove I.stupňa. Bližšie informácie na č.t.44213OO, 0904509150 i mailom na czsvranov@post.sk.
     Tešíme na vás milí žiaci!

     Slnečný tatranský pozdrav od lyžiarov

     13.1.2009 Prinášame vám nádherný slnečný pozdrav od všetkých našich lyžiarov, ktorí sú v týchto dňoch na lyžiarskom výcvikovom kurze v Tatranskej Lomnici.
     Sme s nimi v telefonickom spojení a dnes ráno nám s nadšením volali. Pozdravujú všetkých - deti, rodičov, učiteľov. Majú sa vraj super. Tatry sú zaliate slnkom a dnes už idú všetci na vleky.
     No a predstavte si, včera k ich ubytovni zavítala načaká návšteva. Nie neboli to medvede, tak ako sme to typovali my, boli to nádherné jelenice. Priamo pod oknami chaty sa predvádzali ako na móle módnej prehliadky.
     Nuž, my im ticho závidíme a prajeme krásny pobyt, plný slnka, zdravia, pohody.

     Čo nás čaká v najbližších dňoch

     12.1.2009 V najbližších dňoch nás čaká veľmi veľa akcií, nuž vám ich v krátkosti chceme pripomenúť.
     Lyžiarsky výcvikový kurz : 12.január - 17. január 2009 - Tatranská Lomnica.
     29. január 2009 - odovzdávanie polročných vysvedčení
     30.január 2008 - polročné prázdniny
     5.február 2009 - slávnostný zápis do 1.ročníka - budova I.stupňa Bernolákova 92 Vranov
     14.február 200 - Karneval pre II.stupeň a ples mladých
     15.február 2009 - Karneval pre deti materskej školy a I.stupňa základnej školy - školská jedáleň lúčna
     21.február 2009 - Rodičovský ples - školská jedáleň lúčna
     15. január - 15.február 2009 - zápis do 1.ročníka