• Úspech v recitačnej súťaži
     • Úspech v recitačnej súťaži

     • Dnes sa konal v Hornozempínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 1. ročník recitačnej súťaže pre deti z MŠ, pod Názvom - "Poviem ti básničku, pre deduška a babičku". Aj naša škôlka tam mala svoje zastúpenie. Krásne druhé miesto si vyrecitovala naša Emka Majzlíková z triedy Lienok. Srdečne jej blahoželáme ku krásnemu úspechu a reprezentácii našej Cirkevnej materskej školy.

      Blahoželáme Emke 💗

      Fotky nájdete vo Fotoalbume 3.

    • Na ľudovú nôtu
     • Na ľudovú nôtu

     • "Hrajte mi husličky, z javora doštičky,nech sa vytancujú tie moje nožičky."

      A my sme sa veru vytancovali, keď nám Barborkine husličky hrali. 

      Tento týždeň sme venovali tradíciám, zvykom, ľudovej hudbe a histórií. O tom, ako sa žilo kedysi sme sa nielen rozprávali. Vyrábali sme rôzne výrobky, učili sa ľudové piesne, riekanky a detské ľudové hry. Dnešný deň bol však vyvrcholením. Od rána nám hrala ľudová hudba, oblečené sme mali kroje a čakali sme na prekvapenie. To nám pripravili naše "veľké deti", ktoré kedysi tiež chodili do našej materskej školy. Dnes sú z nich šikovní školáci a úspešní folkloristi. Prišli nám zahrať ľudové piesne a naučiť nás tancovať ľudové tance. A čo Vám to tu budem rozpisovať. Skrátka máme za sebou super deň. Fotky Vám ponúkame vo fotoalbume 3. 

    • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok
     • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok

     • 📜Inzerát 📜🆘Hľadá sa babka alebo dedko,ktorí vedia čítať rozprávky. Podmienkou sú šediny, zmysel pre humor,láska k deťom a vlastníctvo rozprávkovej knižky. Dôležité je mať čas a chuť spolupracovať s nami. Chceme totiž vytvoriť príjemnú atmosféru pri čítaní rozprávky počas poobedného odpočinku našich detí. A preto chceme poprosiť babky a dedkov,ktorí majú čas na spoluprácu,aby prišli svojmu vnúčatku a samozrejme aj ostatným deťom prečítať rozprávku pred spaním.👴👵Babka a dedko - ohláste sa nám ! 👴👵💗💗💗Tešíme sa na Vás. 💗💗💗🏚Vaša škôlka.

    • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.
     • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.

     • Svätý Ján Pavol II. raz povedal : "Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky."

      My sme sa dnes zomkli v modlitbe. Vytvorili sme svojimi modlitbami krásny ruženec. Jedno dieťa - jedna modlitba - jedna časť ruženca. Spoločne sme sa modlili za pokoj vo svete, za zdravie, za seba i za našich blízkych. Mysleli sme pri tom aj na všetkých, ktorí potrebujú pomoc v boji. Za všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie a Božie požehnanie. 

      Fotky z dnešného dňa si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • Deň JABLKA
     • Deň JABLKA

     • V minulotýždňovej téme sme strávili pekný jesenný čas  s babkou v záhrade a dedkom na poli. Spoznávali sme, ochutnávali, tvorili z prírodných i odpadových materiálov rôzne druhy ovocia, zeleniny, liečivých bylín, poľných plodín. Za všetky tieto dary sme ďakovali Bohu piesňou i básňami. Záver týždňa vyvrcholil Dňom JABLKA. Z tohto dňa Vám prinášame pekné fotografie v našom albume. 

      A. Tuľáková.

    • Prednáška pre deti od firmy HASPO
     • Prednáška pre deti od firmy HASPO

     • Ak ste nás dnes videli utekať a kričať HORÍ, zrejme ste si pomysleli, že sme ťuky. My sme si však nacvičovali fingovanú evakuáciu budovy v prípade požiaru. Všetko to však začalo mini prednáškou v podaní pána Bendika z firmy HASPO, zameranej na bezpečnosť a použitie hasiacich prístrojov v našej MŠ. Dozvedeli sme sa praktické vedomosti, ktoré v prípade núdze vieme použiť v praxi. Deti sa naučili nielen to, ako ohlasovať požiar a ako mu predchádzať, ale aj to, čo robiť v prípade, že by táto situácia nastala. Čas sme mali odstopovaný a za 7 minút sme boli všetci oblečení, obutí, nastúpení vonku na školskom dvore. Ďakujeme pánovi Bendikovi za čas, ktorý nám venoval a firme HASPO za možnosť uskutočnenia prednášky pre naše deti.

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3.