Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
 • Škôlkari na ľade

  3. 12. 2018

  Aj keď sa dnes dalo korčuľovať po chodníkoch a cestách v meste, my sme poľadovicu vymenili za STD arénu a poriadne sa vykorčuľovali. Lienky a Žabky sa neboja ani zimy, ani ľadu a na korčuliach brázdili ľadovú plochu. Aj keď sme sa miestami zapotili, celá akcia stála zato a už teraz sa tešíme na ďalšie ľadové ostrie. 

 • DOD so starými rodičmi

  14. 11. 2018

  Viete, čo sme včera pochopili ? Že je úplne jedno, koľko odžitých rokov držíte na svojich pleciach. Dôležité je to, koľko lásky máte vo svojom srdci pre ľudí vôkol seba. Včera sa v našej materskej škole stretlo 5 generácií. 1 prababka, viac ako 30 starých rodičov, viac ako 30 rodičov, 6 učiteliek a 40 detí len kvôli tomu, aby prežilo spoločne deň venovaný všetkým, ktorí nás učia úcte, láske, pomoci a spolupatričnosti. Všetci sme tento Deň otvorených dverí venovali našim starým rodičom. Spoločne sme tvorili, hrali sa, súťažili, čítali si rozprávky a rozprávali sa o tom, ako sa žilo za ich čias. A viete čo ? Nikoho nič nebolelo,nikto nemeškal do práce, nikomu sa nič nestalo, nikto z našej škôlky neodchádzal nahnevaný, či dokonca smutný. Všetci sme prežili krásny deň  - spoločne - v láske, pokoji a radosti z okamihov strávených pohromade. Verím, že pri pohľade na fotky vo fotoalbume pochopíte, že to nebolo len o otvorených dverách, ale hlavne o otvorených srdciach. 

 • ŽABKY a LIENKY pozývajú starých rodičov na Deň otvorených dverí v našej škôlke.

  12. 11. 2018

  Srdečne pozývame babky a dedkov našich detí z tried ŽABKY a LIENKY, na Deň otvorených dverí do našej materskej školy v STREDU 14.11.2018. Prísť môžete v čase, ktorý vám vyhovuje v dvoch blokoch.

  1.BLOK  - tvorivé dielne, hry a súťaže so starými rodičmi, rozprávka na sladké sny od 07:00-12:00.

  2.BLOK - tvorivé dielne, vystúpenie Predškolákov, pohostenie v čase od 15:00 -16:30. 

  Prosíme starých rodičov, ktorí majú záujem stráviť s nami krásny deň, aby sa nahlásili p.učiteľke v triede :)

  Tešíme sa na Vás. 

 • Úspech v recitačnej súťaži

  19. 10. 2018

  Dnes sa konal v Hornozempínskej knižnici vo Vranove nad Topľou 1. ročník recitačnej súťaže pre deti z MŠ, pod Názvom - "Poviem ti básničku, pre deduška a babičku". Aj naša škôlka tam mala svoje zastúpenie. Krásne druhé miesto si vyrecitovala naša Emka Majzlíková z triedy Lienok. Srdečne jej blahoželáme ku krásnemu úspechu a reprezentácii našej Cirkevnej materskej školy.

  Blahoželáme Emke 💗

  Fotky nájdete vo Fotoalbume 3.

 • Na ľudovú nôtu

  19. 10. 2018

  "Hrajte mi husličky, z javora doštičky,nech sa vytancujú tie moje nožičky."

  A my sme sa veru vytancovali, keď nám Barborkine husličky hrali. 

  Tento týždeň sme venovali tradíciám, zvykom, ľudovej hudbe a histórií. O tom, ako sa žilo kedysi sme sa nielen rozprávali. Vyrábali sme rôzne výrobky, učili sa ľudové piesne, riekanky a detské ľudové hry. Dnešný deň bol však vyvrcholením. Od rána nám hrala ľudová hudba, oblečené sme mali kroje a čakali sme na prekvapenie. To nám pripravili naše "veľké deti", ktoré kedysi tiež chodili do našej materskej školy. Dnes sú z nich šikovní školáci a úspešní folkloristi. Prišli nám zahrať ľudové piesne a naučiť nás tancovať ľudové tance. A čo Vám to tu budem rozpisovať. Skrátka máme za sebou super deň. Fotky Vám ponúkame vo fotoalbume 3. 

 • Inzerát - hľadáme babku alebo dedka na čítanie rozprávok

  19. 10. 2018

  📜Inzerát 📜🆘Hľadá sa babka alebo dedko,ktorí vedia čítať rozprávky. Podmienkou sú šediny, zmysel pre humor,láska k deťom a vlastníctvo rozprávkovej knižky. Dôležité je mať čas a chuť spolupracovať s nami. Chceme totiž vytvoriť príjemnú atmosféru pri čítaní rozprávky počas poobedného odpočinku našich detí. A preto chceme poprosiť babky a dedkov,ktorí majú čas na spoluprácu,aby prišli svojmu vnúčatku a samozrejme aj ostatným deťom prečítať rozprávku pred spaním.👴👵Babka a dedko - ohláste sa nám ! 👴👵💗💗💗Tešíme sa na Vás. 💗💗💗🏚Vaša škôlka.

 • Jeden ruženec, jeden svet a jedna modlitba.

  18. 10. 2018

  Svätý Ján Pavol II. raz povedal : "Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky."

  My sme sa dnes zomkli v modlitbe. Vytvorili sme svojimi modlitbami krásny ruženec. Jedno dieťa - jedna modlitba - jedna časť ruženca. Spoločne sme sa modlili za pokoj vo svete, za zdravie, za seba i za našich blízkych. Mysleli sme pri tom aj na všetkých, ktorí potrebujú pomoc v boji. Za všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie a Božie požehnanie. 

  Fotky z dnešného dňa si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

 • Deň JABLKA

  12. 10. 2018

  V minulotýždňovej téme sme strávili pekný jesenný čas  s babkou v záhrade a dedkom na poli. Spoznávali sme, ochutnávali, tvorili z prírodných i odpadových materiálov rôzne druhy ovocia, zeleniny, liečivých bylín, poľných plodín. Za všetky tieto dary sme ďakovali Bohu piesňou i básňami. Záver týždňa vyvrcholil Dňom JABLKA. Z tohto dňa Vám prinášame pekné fotografie v našom albume. 

  A. Tuľáková.

 • Prednáška pre deti od firmy HASPO

  5. 10. 2018

  Ak ste nás dnes videli utekať a kričať HORÍ, zrejme ste si pomysleli, že sme ťuky. My sme si však nacvičovali fingovanú evakuáciu budovy v prípade požiaru. Všetko to však začalo mini prednáškou v podaní pána Bendika z firmy HASPO, zameranej na bezpečnosť a použitie hasiacich prístrojov v našej MŠ. Dozvedeli sme sa praktické vedomosti, ktoré v prípade núdze vieme použiť v praxi. Deti sa naučili nielen to, ako ohlasovať požiar a ako mu predchádzať, ale aj to, čo robiť v prípade, že by táto situácia nastala. Čas sme mali odstopovaný a za 7 minút sme boli všetci oblečení, obutí, nastúpení vonku na školskom dvore. Ďakujeme pánovi Bendikovi za čas, ktorý nám venoval a firme HASPO za možnosť uskutočnenia prednášky pre naše deti.

  Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

 • Rodičovské združenie

  6. 9. 2018

  Milí rodičia.Srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie,ktoré sa uskutoční 12.09. (streda) o 16:00, v triede Lienok (hlavný vchod).

  Tešíme sa na Vás.

  Kolektív CMŠ

 • Zajtra začíname nový školský rok

  Už len raz sa vyspíme a čaká nás škôlka. Tešíme sa na Vás milé deti, veríme, že slnko bude svietiť.Slzičky necháme za dverami, nech neplačú aj naše mamy. Zahoďte obavy a vykročte zajtra pravou nohou vpred. Verím, že spoločne prežijeme krásny prvý deň nového školského roka. 

  PS: Vidíme sa ráno. 

  Nezabudnite, že príchod do MŠ je nutný do 8:20.

 • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019

  27. 8. 2018

  Rozdelenie detí do jednotlivých tried je zverejnené na lište vľavo v sekcii : ROZDELENIE DETÍ.

  Deti sú do tried zaradené podľa veku. 

  Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 03.septembra - Pondelok.

  Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

  Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu) Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)  

  V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia ! Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave. 

  Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

  Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.  

  Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky.

  Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole. 

  V prvý deň si nezabudnite : prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra. 

  Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede. 

  Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

  Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy : 

  1.trieda - 3-4 ročné deti -MOTÝLIKY -  triedna učiteľka : Ficková Tatiana, učiteľka: Mgr. Hudáková Lucia

  2.trieda - 4-5 ročné deti - ŽABKY- triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana, učiteľka : Poláková Tatiana

  3.trieda - predškoláci - LIENKY - triedna učiteľka : Mošková Gabriela, učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

  Prípadné otázky môžte smerovať na našej emailovej adrese cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152. 

  Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

 • Projekt Erasmus+ pre učiteľov

  Minulý rok sme opäť mali šťastie, okrem iného aj v tom, že nám bol schválený projekt pre vzdelávacie aktivity našich učiteľov. Jedná sa o projekt programu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, v rámci ktorého sa 6 učitelia našej školy zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít v zahraničí. Keďže projekt končí tento rok na jeseň, niektoré aktivity sa konali ešte toto leto.

  A práve ja som bola medzi tými šiestimi, ktorí mohli vycestovať na stáž do zahraničia. Ja som zastupovala Slovenskú republiku a našu materskú školu vo Veľkej Británii v meste Gloucester. Bola som zaradená do metodického programu, v ktorom sme získavali poznatky o školskom sýstéme fungujúcom v Anglicku. Prednášky a workshopy s rôznymi metodologičkami sme mali zamerané na využívanie CLIL metodológie v praxi v materskej škole. Okrem iného sme navštívili rôzne mestá a miesta, ako napríklad, univerzitné mesto- Oxford,kráľovské mesto -Cheltenham, historické mesto- Bath. Všetky nadobudnuté skúsenosti boli prínosom v súkromnom aj profesnom živote. Nehovoriac o tom, že dva týždne strávene v skupine učiteliek z iných krajín, spojili naše jazyky, krajiny a povahy do jedného celku. Ďakujem mojej škole za možnosť vycestovať a spoznávať. Ďakujem všetkým za podporu v dobrých aj zlých chvíľach :) 

  Jedináková Jana

  Pár fotiek Vám ponúkam vo fotoalbume 3.

 • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

  Prázdniny sú síce v plnom prúde pre viacero detí z našej MŠ. My Vám však prinášame zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať pri nástupe do MŠ.

  Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

  - Prezuvky vhodné do MŠ 

  - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 

  - Zubnú kefku, zubnú pastu

  - Pyžamo

  - Hrebeň (dievčatá)

   

  Hygienické potreby :

   • Toaletný papier 4x

  • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

   

  Výtvarné potreby :

  • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

  • 1x voskovky

  • 2x lepidlo (tyčinka)

  • 1x nožnice (len nové deti)

  • 1x plastelína

  • 2x farebné papiere

  • 10x výkres A4

  • 5x výkres A3

  • 2x náčrtník

   

   Podľa zváženia rodiča : 

  • Náhradné spodné prádlo

  • Náhradné oblečenie

  Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

  Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

 • ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME

   

  Milí rodičia a priatelia našej materskej školy, z úprimného srdca vám ďakujeme za vaše dary na obnovu nášho ihriska.

  Do dnešného dňa nám na účet prišli tieto finančné dary :

  30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9026                                                 

  30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 6355                                                     

  50,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 3794                                                                      

  30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím- 3632     

  20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 9959                

  20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 6651  

  20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 3142

  10,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 2453  

  30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 0951

  5,00  € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím – 4869

  20,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 7636

  200,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 8404

  100€ - pani Šimková - osobne doniesla do MŠ

  10 €  - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 3955                

  30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 5154                                 

  30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – hotovostný vklad       

  100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 9012                                 

  20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 8003                          

  20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0125 

  30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0339

  30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 2517 

  40 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0001

  100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 7558

  30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2756 

  20€ - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 0449

  20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2486

  50 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9012   

  20€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 5632 

  30€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 2349               

   

  Tieto údaje budeme priebežne aktualizovať.

  Z úprimného srdca vám ďakujeme!                    

   

 • Pre naše deti - nové ihrisko

  Milí rodičia. Teší nás, že ste sa do riešenia problému pustili s veľkou odvahou a zanietením. Nakoľko viacerí z Vás chcú prispieť finančným darom, rozhodli sme sa zverejniť Vám číslo oficiálneho darovacieho školského účtu pre finančné dary :SK22 0200 0000 3500 1063 5632 . Variabilný symbol : 1494 Poznámka pre prijímateľa : Dar Materská škola, ihrisko,(povinný údaj), prípadne meno a priezvisko (nepovinný údaj).

  Na tento účet môžete poslať peniažky, v prípade, že máte záujem. Je to dobrovoľný príspevok, takže aj za symbolické 1€ Vám ďakujeme. V prípade, že máte záujem o inú formu pomoci, sme naklonení a radi Vašu pomoc privítame. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavený záujem ! Potešili ste nás svojou zanietenosťou a chuťou po zmene. Vieme, že spolu to dokážeme :)

 • Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".

  Oznamujeme rodičom zapísaných detí, že naša MŠ štartuje letnú prevádzku pre deti oboch pracujúcich rodičov už 6.8.2018 - Pondelok v prevádzkových časoch od 7:00 do 16:00. Prevádzka letnej škôlky je počas 3 týždňov a končí 24.08.2018. 

  Do MŠ sa vchádza iba predným vchodom (železné schody), nakoľko otvárame 1 zbernú triedu s počtom detí: 15. 

  Do MŠ je potrebné si doniesť pohár na pitný režim, pyžamo a prezuvky. 

  Stava je zabezpečená tak ako počas školského roka zo školskej jedálne pri MŠ II. (desiata, obed, olovrant). Preto nieje možné, ani potrebné nosiť si do MŠ vlastné jedlo!

  Poplatok tzv.školné počas letnej prevádzky je rovnaký ako počas šk.roka. (15€ , predškoláci s nástupom do školy 3.9.2018, zo zákona neplatia). 

  V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne zmien, nás kontaktujte vopred pomocou správy na FB alebo mailu na adrese: cmsvranov@gmail.com. Pevná linka 057 4462 152, do MŠ, bude dostupná až 06.08.2018. 

   

 • Vyúčtovanie stravy 2017/2018

  10. 7. 2018

  Prosím rodičov, aby si skontrolovali stav preplatkov resp. nedoplatkov za stravu v šk.r.2017/2018. Všetko nájdete tu :  strava preplatky/nedoplatky

 • Usilovné včielky

  25. 6. 2018

  Mali ste možnosť nahliadnuť do včelieho úľa ? Videli ste ako v ňom včielky pracujú ? My už áno. A to vďaka nášmu rodičovi - včelárovi - Radovanovi Babinčákovi, ktorý sa popri svojej práci venuje aj starostlivosti o včelstvá. Dozvedeli sme sa o tom, aké mená majú včielky v úli a čo je ich prácou. Taktiež sme mali možnosť vidieť veľa pracovných nástrojov, ktoré musí vlastniť každý včelár a v neposlednom rade sme túto sladkú dobrotu aj ochutnali. A môžeme Vám povedať, že med je pre nás našou obľúbenou potravinou.

  Ďakujeme nášmu včelárovi R. Babinčákovi ako aj jeho malému pomocníkovi Matiaskovi za ukážku a super strávený deň.

  Fotky zo včerajšieho dňa nájdete vo fotoalbume 3. 

   

 • Noc v škôlke

  21. 6. 2018

  Prekonali sme svoj vlastný strach. Vydržali sme deň a noc a opäť celý deň v škôlke. Zvládli sme aj nočnú búrku. Našli sme poklad, navštívili SAFARI, zasúťažili si a dobre sa najedli. Samozrejme nesmela chýbať diskotéka a nočné kino. Ale o tom už asi viete. Určite Vám o tom povedali Vaše deti. Všetky fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

strana: