• Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".
     • Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".

     • Oznamujeme rodičom zapísaných detí, že naša MŠ štartuje letnú prevádzku pre deti oboch pracujúcich rodičov už 6.8.2018 - Pondelok v prevádzkových časoch od 7:00 do 16:00. Prevádzka letnej škôlky je počas 3 týždňov a končí 24.08.2018. 

      Do MŠ sa vchádza iba predným vchodom (železné schody), nakoľko otvárame 1 zbernú triedu s počtom detí: 15. 

      Do MŠ je potrebné si doniesť pohár na pitný režim, pyžamo a prezuvky. 

      Stava je zabezpečená tak ako počas školského roka zo školskej jedálne pri MŠ II. (desiata, obed, olovrant). Preto nieje možné, ani potrebné nosiť si do MŠ vlastné jedlo!

      Poplatok tzv.školné počas letnej prevádzky je rovnaký ako počas šk.roka. (15€ , predškoláci s nástupom do školy 3.9.2018, zo zákona neplatia). 

      V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne zmien, nás kontaktujte vopred pomocou správy na FB alebo mailu na adrese: cmsvranov@gmail.com. Pevná linka 057 4462 152, do MŠ, bude dostupná až 06.08.2018.