• OZNAM č.2 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ
     • OZNAM č.2 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ

     • Milí rodičia, všetky tieto skutočnosti uverejnené v ozname č.1, vychádzajú zo zodpovednosti a vzájomnej dôvery medzi rodičmi a MŠ.

      Ak ste boli v priebehu víkendu pozitívne testovaní veríme, že v karanténe zostanú doma aj vaše deti a týmto spôsobom nebudú ohrozovať ostatné deti, personál ani ostatných rodičov MŠ.

      Zároveň pripíname link, kde si môžete stiahnuť aktuálne tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré ráno odovzdáte pri príchode do MŠ.

      Ak nemáte možnosť si ho vytlačiť, obdržíte a vypíšete ho ráno v MŠ.

      Taktiež upozorňujeme rodičov našej MŠ, že naďalej platí pravidlo, že pokiaľ dieťa vykazuje nejaké symptómy ochorenia , MŠ má právo odmietnuť prevziať dieťa do MŠ.

      https://www.minedu.sk/data/att/17773.pdf

      Mgr. A.Tuľáková - ZRŠ

    • OZNAM č.1 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ
     • OZNAM č.1 O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY PO PLOŠNOM TESTOVANÍ

     •  

      Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva, pokynov Ústredného krízového štábu a aktuálnych opatrení v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“, Vám prinášame aktuálne informácie ohľadom fungovania škôl, teda aj našej MŠ.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame: Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou).

      Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november.

      Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).

      V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka.

      Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      https://www.minedu.sk/data/att/17771.pdf