• 1. rodičovské združenie
     • 1. rodičovské združenie

      Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na 1. rodičovské združenie, ktoré bude spoločné pre všetky triedy materskej školy. Uskutoční sa dňa 12.09.2019 o 16.00 hod. v triede predškolákov - hlavný vchod do budovy škôlky. Prosíme Vás, aby ste tomu v tento deň prispôsobili aj vyberanie detí z MŠ. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás.

     • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu)Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

      Prinášame Vám zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať.

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim

      - Zubnú kefku, zubnú pastu

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

      Hygienické potreby :

     • Zoznam detí platný pre školský rok 2019/2020

      Prinášame Vám rozdelenie detí do tried platné pre nový školský rok 2019/2020.

      Nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí ešte neodpísali súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely školy, mená novoprijatých detí uvádzame v súlade so zákonom. napr. (namiesto :Janko Mrkvička, uvádzame Janko M.)

     • Vyúčtovanie stravy za šk.r.2018/2019

      Oznamujeme rodičom, že preplatky za stravu detí v materskej škole budú vrátené na konci mesiaca júl 2019 resp. začiatkom mesiaca august 2019. Dôvodom je prázdninová prevádzka škôlky v mesiaci júl a teda aj stravovanie detí počas tohto mesiaca. Až po vyúčtovaní celého obdobia môžeme vrátiť preplatky, resp. žiadať nedoplatky.

    • Naše putovanie
     • Naše putovanie

      Predstavme si rôzne cesty... Môžu byť úzke, široké, rovné, kľukaté, spájajúce sídliská, dediny, diaľnice...My sme sa v stredu v našej škôlke stretli spolu s p. kaplánom Mathiasom na krížovej ceste. "Stretli" sme tam Pána Ježiša. Pripomenuli sme si cestu, ktorú musel prejsť, keď niesol kríž na Kalváriu. Obetovali sme ju za nás, za detičky našej škôlky i za všetky deti na svete.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 23. 1. 2020
  • Fotogaléria

   • Ako nám chutili čerešničky...
   • Den matiek 2011/2012
   • Exkurzia do planetária
   • Ako Lienky ozdobovali chodník
   • Projekt - Deň veselých zúbkov
   • Karneval 2012
   • Zimné šantenie
   • Vianočné vystúpenie
   • Ako sme piekli perníky...