• STRAVA v MŠ - aktuálne vyúčtovanie

      Prajeme Vám príjemný deň.V tomto príspevku Vám chceme zverejniť platby za stravu, ktoré ste vykonávali počas posledných dní v MŠ.Každá trieda má vlastnú tabuľku, ktorá sa líši variabilným symbolom. Keďže každé dieťa má svoj VS, v tejto tabuľke nebudú zverejnené mená, len VS, počet odobraných obedov v danom mesiaci, prichádzajúce platby v danom mesiaci a na konci zverejnený preplatok/nedoplatok. Žltou farbou sú označené deti, ktoré v danom mesiaci odoberali tzv. poldennú stravu. (čiže odchádzali po obede domov).Na konci tabuľky znamienko "+" znamená preplatok, znamienko "-" znamená nedoplatok.Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú nastavené vo svojich internetbanking platbách trvalé príkazy na stravu, aby ich ZRUŠILI.Tabuľky sú rozdelené podľa jednotlivých tried. Ak by však nastal problém a vy by ste zabudli, ktorý VS patrí vášmu dieťaťu, kontaktujte nás prostredníctvom správy. (tu na FB, p

    • Zápis do Cirkevnej materskej školy
     • Zápis do Cirkevnej materskej školy

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, PaedDr. Marián Babej oznamuje, že na základe usmernenia MŠVVaŠ sa zápis na predprimárne vzdelávanie do CMŠ uskutoční dňa 4.5.2020 od 9.00 hod - do 16.00 hod. Zápis sa uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami.

     • Platby za stravu

      Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii vás úctivo prosím, aby ste dočasne pozastavili zálohové platby za stravu vašich detí v materskej škole. Rodičia, ktorí majú nedoplatok, nech ho láskavo doplatia a rodičia, ktorí majú preplatky, nech si peniažky nechajú na svojich účtoch a neposielajú nám zálohové platby.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      • V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) oznamujem, že dňa 13.marca 2020 (piatok) udeľujem voľno všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou – všetky organizačné zložky.
       • Dôvod: Preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu.

    • Prerušnie prevádzky materskej školy 
     • Prerušnie prevádzky materskej školy 

      Prerušnie prevádzky materskej školy

      Na základe rozhodnutia a odporúčania Regionálneho úradu verejneého zdravotníctva vo Vranove nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 18.2.2020 - 24.2.2020 v organizačnej zložke Gymnázium sv. Františka z Assisi a CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia II. stupeň budova Školská 650 Vranov nad Topľou a zároveň v materskej škole - budova 1494 Vranov nad Topľou. Výchovno vzdelávcí proces začne 25.2.2020.

     • Europrojekt

      Naši predškoláci privítali návštevu z cirkevného gymnázia. Gymnazisti sa totiž zapojili do projektu Zastúpenia európskej komisie na Slovensku - Cena Jána Amosa Komenského. Formou rozprávky priblížili predškolákom Európsku úniu. Potom sme spolu poskladali model Eiffelovej veže a Tower bridge. Nuž a aby to bolo atraktívnejšie nechýbala modelovacia hmota a vlastnoručne vyrobené euromince. Aj takouto formou sa im do hlavičiek dostala myšlienka fungovania európskej únie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 10. 7. 2020
  • Fotogaléria

   • Ako nám chutili čerešničky...
   • Den matiek 2011/2012
   • Exkurzia do planetária
   • Ako Lienky ozdobovali chodník
   • Projekt - Deň veselých zúbkov
   • Karneval 2012
   • Zimné šantenie
   • Vianočné vystúpenie
   • Ako sme piekli perníky...