Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Pondelok 20. 11. 2017
Počet návštev: 842737

Vitajte na stránkach

Cirkevnej materskej školy vo Vranove nad Topľou

Novinky

 • Odborná konferencia, na ktorej sme sa zúčastnili sa niesla témou: Matematika vo svete predškoláka. Dva dni, rôzne prednášky a workshopy nás cibrili metódami, ako zvládať deti s intelektovým nadaním, ako aj s poruchou ADHD. Kocku ako priestorový útvar sme pretáčali, otáčali a stavali tak, aby sme ju našim deťom v škôlke vedeli "predať" čo najlepšie. Odniesli sme si veľa vedomostí a nových skúseností, ako sa stať lepšími v tom, čo robíme. Ďakujeme našim kolegyniam za zastupovanie a škole, ktorá nám umožnila sa konferencie zúčastniť. Sme nabité informáciami, ktoré budeme posúvať do našich tried :)

 • Počas uplynulého víkendu sa naše štyri kolegynky zúčastnili školských duchovných cvičení v Bardejovských kúpeľoch. Panie učiteľky Alenka, Tánička P., Tánička F. a Lucka tak načerpali veľa sily, pokoja a milostí na ďalšej ceste školským, ale aj súkromným životom. Ďakujeme im za ich čas venovaný duchovným cvičeniam a našej škole, na čele s pánom riaditeľom PaedDr. Mariánom Babejom, za príležitosť zúčastniť sa a prežiť požehnané chvíle.

 • Dnes sme sa spoločne pomodlili na cintoríne za všetkých našich zosnulých a všetkých blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Ukončili sme tak dušičkovú oktávu v tomto roku. Zapálili sme sviečku pri hlavnom kríži a slnko nás odmenilo svojimi lúčmi z neba.

 • 3. 11. 2017

  Pripomíname rodičom, ktorí vypísali súhlas s fotením v MŠ, že 07.11. - UTOROK k nám príde fotografka, ktorá bude fotiť detský album vianočných fotografií. Cena balíka je 10€. Obsah balíka je zverejnený na fotke. Prípadné doobjednávky je potrebné riešiť s p.učiteľkou. Prosíme Vás aby ste si detičky vychystali už doma a do MŠ ich doniesli "nastajlované". Ďakujeme a tešíme sa na predčasné Vianoce :)

 • 26. 10. 2017

  Trieda Včielok (predoškoláci) dnes štvrtok 26.10.2017 dopoludnia navštívili MsKS,kde si pozreli veselé muzikálové vystúpenie s názvom Pesničkál,ktoré sa nieslo v znamení hudby,spevu a vtipnych scén.Dvaja naši kamaráti Filip a Jožko sa na chvíľu stali muzikantmi a vyhrávali na detských hudobných nastrojoch do tanca milej pani sove. Deti aj pedagógovia odchádzali z vystúpenia s dobrou náladou.

  L.H.