• 1. rodičovské združenie
          • 1. rodičovské združenie

          • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na 1. rodičovské združenie, ktoré bude spoločné pre všetky triedy materskej školy.  Uskutoční sa  dňa 12.09.2019 o 16.00 hod. v triede predškolákov - hlavný vchod do budovy škôlky. Prosíme Vás, aby ste tomu v tento deň  prispôsobili aj vyberanie detí z MŠ. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás.