• Prerušnie prevádzky materskej školy 
     • Prerušnie prevádzky materskej školy 

     • Prerušnie prevádzky materskej školy 

      Na základe rozhodnutia a odporúčania Regionálneho úradu verejneého zdravotníctva vo Vranove nad Topľou z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení prerušujeme výchovno-vzdelávací proces od 18.2.2020 - 24.2.2020 v organizačnej zložke Gymnázium sv. Františka z Assisi a CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia II. stupeň budova  Školská 650 Vranov nad Topľou a zároveň v materskej škole - budova 1494 Vranov nad Topľou. Výchovno vzdelávcí proces začne 25.2.2020.

       

      PaedDr. Marián Babej, riditeľ školy

     • Europrojekt

     • Naši predškoláci privítali návštevu z cirkevného gymnázia. Gymnazisti sa totiž zapojili do projektu Zastúpenia európskej komisie na Slovensku - Cena Jána Amosa Komenského.  Formou rozprávky priblížili predškolákom Európsku úniu. Potom sme spolu  poskladali  model Eiffelovej veže a Tower bridge.  Nuž a aby to bolo atraktívnejšie nechýbala modelovacia hmota a vlastnoručne vyrobené euromince. Aj takouto formou sa im do hlavičiek dostala myšlienka fungovania európskej únie.