• Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019
     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019

     • Rozdelenie detí do jednotlivých tried je zverejnené na lište vľavo v sekcii : ROZDELENIE DETÍ.

      Deti sú do tried zaradené podľa veku. 

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 03.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu) Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)  

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia ! Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave. 

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.  

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole. 

      V prvý deň si nezabudnite : prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra. 

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede. 

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy : 

      1.trieda - 3-4 ročné deti -MOTÝLIKY -  triedna učiteľka : Ficková Tatiana, učiteľka: Mgr. Hudáková Lucia

      2.trieda - 4-5 ročné deti - ŽABKY- triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana, učiteľka : Poláková Tatiana

      3.trieda - predškoláci - LIENKY - triedna učiteľka : Mošková Gabriela, učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      Prípadné otázky môžte smerovať na našej emailovej adrese cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152. 

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

    • Projekt Erasmus+ pre učiteľov
     • Projekt Erasmus+ pre učiteľov

     • Minulý rok sme opäť mali šťastie, okrem iného aj v tom, že nám bol schválený projekt pre vzdelávacie aktivity našich učiteľov. Jedná sa o projekt programu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, v rámci ktorého sa 6 učitelia našej školy zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít v zahraničí. Keďže projekt končí tento rok na jeseň, niektoré aktivity sa konali ešte toto leto.

      A práve ja som bola medzi tými šiestimi, ktorí mohli vycestovať na stáž do zahraničia. Ja som zastupovala Slovenskú republiku a našu materskú školu vo Veľkej Británii v meste Gloucester. Bola som zaradená do metodického programu, v ktorom sme získavali poznatky o školskom sýstéme fungujúcom v Anglicku. Prednášky a workshopy s rôznymi metodologičkami sme mali zamerané na využívanie CLIL metodológie v praxi v materskej škole. Okrem iného sme navštívili rôzne mestá a miesta, ako napríklad, univerzitné mesto- Oxford,kráľovské mesto -Cheltenham, historické mesto- Bath. Všetky nadobudnuté skúsenosti boli prínosom v súkromnom aj profesnom živote. Nehovoriac o tom, že dva týždne strávene v skupine učiteliek z iných krajín, spojili naše jazyky, krajiny a povahy do jedného celku. Ďakujem mojej škole za možnosť vycestovať a spoznávať. Ďakujem všetkým za podporu v dobrých aj zlých chvíľach :) 

      Jedináková Jana

      Pár fotiek Vám ponúkam vo fotoalbume 3.

    • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ
     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     • Prázdniny sú síce v plnom prúde pre viacero detí z našej MŠ. My Vám však prinášame zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať pri nástupe do MŠ.

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ 

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 

      - Zubnú kefku, zubnú pastu

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá)

       

      Hygienické potreby :

       • Toaletný papier 4x

      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

       

       Podľa zváženia rodiča : 

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME

     •  

      Milí rodičia a priatelia našej materskej školy, z úprimného srdca vám ďakujeme za vaše dary na obnovu nášho ihriska.

      Do dnešného dňa nám na účet prišli tieto finančné dary :

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9026                                                 

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 6355                                                     

      50,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 3794                                                                      

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím- 3632     

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 9959                

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 6651  

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 3142

      10,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 2453  

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 0951

      5,00  € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím – 4869

      20,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 7636

      200,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 8404

      100€ - pani Šimková - osobne doniesla do MŠ

      10 €  - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 3955                

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 5154                                 

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – hotovostný vklad       

      100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 9012                                 

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 8003                          

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0125 

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0339

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 2517 

      40 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0001

      100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 7558

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2756 

      20€ - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 0449

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2486

      50 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9012   

      20€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 5632 

      30€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 2349               

       

      Tieto údaje budeme priebežne aktualizovať.

      Z úprimného srdca vám ďakujeme!                    

       

    • Pre naše deti - nové ihrisko
     • Pre naše deti - nové ihrisko

     • Milí rodičia. Teší nás, že ste sa do riešenia problému pustili s veľkou odvahou a zanietením. Nakoľko viacerí z Vás chcú prispieť finančným darom, rozhodli sme sa zverejniť Vám číslo oficiálneho darovacieho školského účtu pre finančné dary :SK22 0200 0000 3500 1063 5632 . Variabilný symbol : 1494 Poznámka pre prijímateľa : Dar Materská škola, ihrisko,(povinný údaj), prípadne meno a priezvisko (nepovinný údaj).

      Na tento účet môžete poslať peniažky, v prípade, že máte záujem. Je to dobrovoľný príspevok, takže aj za symbolické 1€ Vám ďakujeme. V prípade, že máte záujem o inú formu pomoci, sme naklonení a radi Vašu pomoc privítame. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavený záujem ! Potešili ste nás svojou zanietenosťou a chuťou po zmene. Vieme, že spolu to dokážeme :)