• Platby za stravu

     • Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii vás úctivo prosím, aby ste dočasne pozastavili zálohové platby za stravu vašich detí v materskej škole. Rodičia, ktorí majú nedoplatok, nech ho láskavo doplatia a rodičia, ktorí majú preplatky, nech si peniažky nechajú na svojich účtoch a neposielajú nám zálohové platby.

      V súčasnosti čakáme na vyúčtovanie zo školskej jedálne za mesiac marec. Akonáhle to budeme mať k dispozícií, tak oznámime rodičom, ktorí majú nedoplatky - výšku nedoplatku a poprosíme o úhradu. Budeme sa snažiť kontaktovať vás mailom alebo telefonicky.

      ĎAKUJEM a vyprosujem hojnosť zdravia a síl v týchto časoch. S úctou Ing.B.Jedináková, ekonómka školy.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      • V zmysle §-150 ods. 5 zákona NR SR 245/2008 Z.z. (tzv. školský zákon) oznamujem, že          dňa 13.marca 2020 (piatok) udeľujem voľno všetkým žiakom Cirkevnej spojenej školy, Školská 650,     093 02 Vranov nad Topľou – všetky organizačné zložky.
       • Dôvod:  Preventívne opatrenie z dôvodu šírenia koronavírusu.

         

        PaedDr. Marián Babej,

        riaditeľ školy