• STRAVA v MŠ - aktuálne vyúčtovanie

     • Prajeme Vám príjemný deň.V tomto príspevku Vám chceme zverejniť platby za stravu, ktoré ste vykonávali počas posledných dní v MŠ.Každá trieda má vlastnú tabuľku, ktorá sa líši variabilným symbolom. Keďže každé dieťa má svoj VS, v tejto tabuľke nebudú zverejnené mená, len VS, počet odobraných obedov v danom mesiaci, prichádzajúce platby v danom mesiaci a na konci zverejnený preplatok/nedoplatok. Žltou farbou sú označené deti, ktoré v danom mesiaci odoberali tzv. poldennú stravu. (čiže odchádzali po obede domov).Na konci tabuľky znamienko "+" znamená preplatok, znamienko "-" znamená nedoplatok.Prosíme všetkých rodičov, ktorí majú nastavené vo svojich internetbanking platbách trvalé príkazy na stravu, aby ich ZRUŠILI.Tabuľky sú rozdelené podľa jednotlivých tried. Ak by však nastal problém a vy by ste zabudli, ktorý VS patrí vášmu dieťaťu, kontaktujte nás prostredníctvom správy. (tu na FB, prípadne kontaktujte svoju triednu učiteľku).

      Ak máte vážnejší problém (napr.vaša platba nieje zaradená, nesedí počet odobraných jedál, atď.), kontaktujte priamo našu ekonómku B. Jedinákovú na t.čísle : 0911128259.

      Ďakujeme za prečítanie tohto oznamu.

       

    • Zápis do Cirkevnej materskej školy
     • Zápis do Cirkevnej materskej školy

     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou, PaedDr. Marián Babej oznamuje, že na základe usmernenia  MŠVVaŠ sa zápis na predprimárne vzdelávanie do CMŠ uskutoční dňa 4.5.2020 od 9.00 hod - do 16.00 hod. Zápis sa uskutoční bez fyzickej prítomnosti detí v súlade s prísnymi hygienickými požiadavkami.

      Možnosti absolvovania zápisu - 1. Rodič na zápise obdrží  tlačivo, ktoré vypíše priamo v MŠ.

      2. O žiadosť  môže požiadať prostredníctvom emailu - cmsvranov@gmail.com, následne ju doma vypíše a v deň zápisu doručí do MŠ.

      3. Vypísanú, podpísanú  a oskenovanú žiadosť následne odošle najneskôr v deň zápisu do MŠ.

      Vzhľadom k súčasnej situácii spojenej s ochorením covid 19, nieje potrebné potvrdenie od pediatra. To sa bude následne predkladať v septembri, v deň nástupu do MŠ. 

       Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

       

      Telefonický kontakt v prípade otázok -   0904509150 - RŠ

                                                                       0907287607 - ZRŠ

                                                                                     

       

                                                                     PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy