• Vďaka za štedrosť

    • Vážení rodičia, priatelia našej školy i náhodní návštevníci tejto stránky !

     Prosím pomôžte našej škole, naším deťom  tým, že darujete vaše 2% z dane nášmu rodičovskému spoločenstvu.

     Verte, za váš dar vám budeme vďační a rodičia použijú tieto peniažky podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v prospech našej školy, našich detí.

     V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať : 

      telefón/ fax 4464281

     mail : czsvranov@gmail.com

     Informácie a tlačivá sú v každej budove našej školy u zástupcov riaditeľa školy!

      

     ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ ZA VAŠE ŠTEDRÉ SRDCE