• Organizačné pokyny k začiatku školského roka

     • Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu)Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia !Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa v materskej škole. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky. Dieťa pri nástupe do MŠ musí byť odplienkované.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole.

      V prvý deň si nezabudnite : pohár, prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra.

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede.

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Prípadné otázky môžte smerovať na našu emailovú adresu: cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152.

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     • Prinášame Vám zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať.

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim

      - Zubnú kefku, zubnú pastu

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

      Hygienické potreby :

      • Toaletný papier 4x

      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

      Podľa zváženia rodiča :

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • Zoznam detí platný pre školský rok 2019/2020

     • Prinášame Vám rozdelenie detí do tried platné pre nový školský rok 2019/2020.

      Nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí ešte neodpísali súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely školy, mená novoprijatých detí uvádzame v súlade so zákonom.  napr. (namiesto :Janko Mrkvička, uvádzame Janko M.)

      Za pochopenie ďakujeme. Prípadné otázky adresujte priamo triednej učiteľke alebo p. zástupkyni A. Tuľákovej. 

      I. trieda – najmladšia  veková skupina, 3-4  ročné deti - 1. vchod zo zadu budovy - 1.poschodie 

       

      Tr.učiteľka : Gabriela Mošková

      Učiteľka : Tatiana Ficková

       

      1. Baranová Lily

      2. Tomáš Č.

      3. Bibiána Č.

      4. Teo Č.

      5. Anna H.

      6. Simeon I.

      7. Lily Mária I.

      8. Michael Timon J.

      9. Valentína K.

      10.Šimon L.

      11. Tadeáš M.

      12. Otakar O.

      13. Sára Jasmína S.

      14. Jana T.

      15. Daniel V.

      16. Anna Z.

       

      II. trieda – stredná  veková skupina,  4- 5 ročné deti - 2. vchod zo zadu budovy - prízemie

       

      Triedna učiteľka : Mgr. Hudáková Lucia

      Učiteľka, p. zástupkyňa:  Mgr. Tuľáková Alena

       

      1. Činčera Michael

      2. Čurlik Samuel

      3. Firdová Ela

      4. Grocký Matija Lucas

      5. Illéš Andrej

      6. Jacková Júlia

      7. Joneková Tamara

      8. Kriváková Klára

      9. Kudla Viktor

      10. Terézia F.

      11. Novosiadly Timotej

      12. Oravec Oskar

      13. Ovšianiková Ela

      14. Pamětická Olívia

      15. Petrík Jakub

      16. Slapčinský Timotej Marko

      17.Štefanková Lucia

      18. Zálepa Matúš

      19. Frederik H.

      20.Tomáš P.

       

      III. trieda – najstaršia   veková skupina, 5 - 6 ročné deti - hlavný vchod - vstup od parkoviska za Bazilikou 

       

      Triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana

      Učiteľka : Poláková Tatiana

       

      1. Ajbenová Barbora

      2. Andrejkovičová Ema

      3. Babinčák Matias

      4. Baran Šimon

      5. Bochin Oliver

      6. Čechová Klára

      7. Čurila Matiaš

      8. Čorbová Lenka

      9. Daňová Nela

      10. Ficková Terézia

      11. Hazay Dana

      12. Eštvaniková Marianna

      13. Janoková Mia Mária

      14. Jevčák Bruno

      15. Medviďová Zuzana

      16. Nemčíková Zuzana

      17. Riegler Kryštof

      18. Šimko Ján

      19. Zálepová Rebeka

      20.Pavol F.

      21. Viktória K.