• Vyúčtovanie stravy za šk.r.2018/2019

     • Oznamujeme rodičom, že preplatky za stravu detí v materskej škole budú vrátené na konci mesiaca júl 2019 resp. začiatkom mesiaca august 2019. Dôvodom je prázdninová prevádzka škôlky v mesiaci júl a teda aj stravovanie detí počas tohto mesiaca. Až po vyúčtovaní celého obdobia môžeme vrátiť preplatky, resp. žiadať nedoplatky.

      Všetky informácie vám radi poskytneme v škôlke resp. u ekonómky školy. Prajeme vám pekné požehnané letné dni.