• Vedenie školy

    • Riaditeľ školy : PaedDr.Marián BABEJ, kontakt : 0904509150, marian.babej@gmail.com

      

     Duchovný správca školy : ThLic.Mgr.Štefan Albičukkontakt : stevo.albicuk@post.sk

      

     Pedagogickí zástupcovia :

      

     materská škola : Mgr. Alena Tuľáková, kontakt : 4462152, cmsvranov@gmail.com

      

     základná škola (B 92) : Mgr. Anna Ďuríková, kontakt : 4421300, anouche38@gmail.com

      

     základná škola a gymnázium (Školská 650) : Mgr.Katarína Nemcová, kontakt : 4464281, aktak.nemcova@gmail.com

      

     gymnázium (Školská 650) : Ing.Jozef Varga, kontakt : 4464281, jozef.varga4@gmail.com                                                                                                      

      

     Výchovní poradcovia :

      

     základná škola : PaedDr.Ing.Peter Orendáč, kontakt : 4464281, p.orendac@gmail.com

      

     gymnázium : PaedDr.Róbert Majzlík, kontakt : 4464281, robert.majzlik@gmail.com

      

     Ekonóm školy : Ing.Bernardína Jedináková, kontakt : 4464281, berkajedinakova@gmail.com