• Rozdelenie detí do tried

    • Rozdelenie detí do tried platné od 1. septembra 2018 pre školský rok 2018/2019
      
     Vzhľadom k platnosti zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vám zverejňujeme tento menný zoznam v upravenej verzii. (nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí doposiaľ neposkytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov)
      
     I. TRIEDA MOTÝLIKY- 3-4 ročné deti - 1. ZADNÝ VCHOD - 1. poschodie 
      
     1. Michael Č.
     2. Samuel Č.
     3. Ela F.
     4. Matija Lucas G.
     5. Andrej I.
     6. Júlia J.
     7. Tamara J.
     8. Klára K.
     9. Viktor K.
     10. Kristína L.
     11. Timotej N.
     12. Oskar O.
     13. Ela O.
     14. Olívia P.
     15. Jakub P.
     16. Timotej Marko S.
     17. Lucia Š.
     18. Matúš Z.
      
      
      
      
      
      
     II. TRIEDA ŽABKY- 4-5 ročné deti  - stredná veková skupina- 2. ZADNÝ VCHOD 
      
     1. Ajbenová Barbora
     2. Ema A.
     3. Babinčák Matias
     4. Baran Šimon
     5. Bochin Oliver
     6. Čechová Klára
     7. Čurilla Matiaš
     8. Čorbová Nikola
     9. Daňová Nela
     10. Ficková Terézia
     11. Hazay Dana
     12. Alžbeta J.
     13. Janoková Mia Mária
     14. Jevčák Bruno
     15. Medviďová Zuzana
     16. Nemčíková Zuzana
     17. Kryštof R.
     18. Šimko Ján
     19. Rebeka Z.
      
      
      
      
      
     III.TRIEDA LIENKY- 5-6 ročné deti - Predškoláci - HLAVNÝ VCHOD  
      
     1.Balog Peter
      

     2.Činčera Kamil

     3.Drobňaková Zara

     4.Eštvaniková Marianna

     5.Gajdošová Ema

     6.Janok Zdenko

     7.Karpáč Simon

     8.Kľučarová Barbora

     9.Majzliková Ema

     10.Nadzam Alex

     11. Novosiadly Oliver

     12.Oráč Peter

     13. Martin P.

     14.Postiháčová Lenka

     15.Slávik Alex

     16.Šandorová Ester

     17.Tomory Tamina

     18.Verčimáková Simona

      

     19. Vícen Richard