• Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2020/2021

     •  

      • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

      • Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 02.septembra - STREDA

       Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

       Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu)

      • Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)

      • V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať :

      • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021(prikladáme odkaz na vytlačenie: https://www.minedu.sk/materske-skoly/Príloha 3 – Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka

      •  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (prikladáme odkaz na vytlačenie : https://www.minedu.sk/materske-skolyPríloha 4 – Vyhlásenie zákonného zástupcu

      • privítame, ak prídete do MŠ s už vyplneným tlačivom 

      • Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave.

        

      • Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

       Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa v materskej škole. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.

      • Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky, kojenecké fľaše a plienky. Dieťa pri nástupe do MŠ musí byť odplienkované.

       Posteľné prádlo dostanú deti v materskej škole.

       V prvý deň si nezabudnite : pohár, prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra.

       Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede.

       Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

       Prípadné otázky môžte smerovať na našu emailovú adresu: cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152.

       Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované individuálne. 

     • Rozdelenie detí do tried od 1.septembra 2020

     • Prinášame Vám zoznam detí rozdelených do jednotlivých tried podľa veku, platný od 1. septembra 2020. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov zverejňujeme zoznam mien nasledovne.

       

      Najmladšia veková skupina : ŽABKY 

      Triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana

      - 1. bočný vchod - ZOZADU budovy- 1. poschodie

      1. Matej H.

      2.Jakub H.

      3.Gabriel K.

      4.Terézia M.

      5.Ella I.

      6.Tobiáš Č.

      7.Soňa M.

      8.Lucia A.

      9.Ester M.

      10.Michal D.

      11.Jana T.

      12. Anna H.

      13. Simeon I.

      14. Jasmína S.

      15. Anna Z.

      16. Tadeáš M.

       

      Stredná veková skupina : LIENKY

      Triedna učiteľka : Gabriela Mošková

      Učiteľka : Tatiana Ficková

      - 2. bočný vchod ZOZADU budovy - prízemie vľavo (šatňa), vpravo(trieda)

      1. ELa O.

      2. Michael Č.

      3. Tomáš P.

      4. Tamara J.

      5. Júlia J.

      6. Jakub P.

      7. Teo Č.

      8. Dorota O.

      9. Daniel V.

      10. Lily B.

      11. Bibiána Č.

      12. Šimon L.

      13. Otakar O.

      14. Timon J.

      15. Lily I.

      16. Valentína K.

      17. Tomáš Č.

      18. Timotej N.

       

      Predškoláci: MOTÝLIKY

      Triedna učiteľka : Mgr. Hudáková Lucia

      Učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      - hlavný vchod od parkoviska 

      1. Barbora A. 

      2. Šimon B.

      3. Dana H.

      4. Bruno J.

      5. Ján Š.

      6. Frederik H.

      7. Samuel Č.

      8. Terézia F.

      9. Ela F.

      10. Lucas G.

      11. Andrej Í.

      12. Klára K.

      13. Viktor K.

      14. Oskar O.

      15. Timotej S.

      16. Lucia Š.

      17. Matúš Z.

      18. Adam T. 

       

    • Čo potrebujú škôlkari pri nástupe v novom šk. roku 2020/2021
     • Čo potrebujú škôlkari pri nástupe v novom šk. roku 2020/2021

     • Milí rodičia, zverejňujeme zoznam pomôcok, ktoré budú potrebovať vaše deti pri nástupe do materskej školy. Tento zoznam pomôcok sa týka iba novoprijatých detí. 

      Keďže v druhom polroku šk. roka bola MŠ v prevádzke v obmedzenom režime, deti, ktoré už navštevujú materskú školu,  nemusia nosiť tieto pomôcky (výtvarné potreby) , nakoľko máme nejaké zásoby z minulého šk. roka.  Hygienické potreby sa týkajú všetkých detí rovnako. 

       

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ (nie šľapky alebo croksy)

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá) - nové deti

       

      Hygienické potreby :

      • Toaletný papier 4x
      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x
      • Zubnú kefku, zubnú pastu

       

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

      Podľa zváženia rodiča :

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa.

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.