• Zajtra začíname nový školský rok
     • Zajtra začíname nový školský rok

     • Už len raz sa vyspíme a čaká nás škôlka. Tešíme sa na Vás milé deti, veríme, že slnko bude svietiť.Slzičky necháme za dverami, nech neplačú aj naše mamy. Zahoďte obavy a vykročte zajtra pravou nohou vpred. Verím, že spoločne prežijeme krásny prvý deň nového školského roka. 

      PS: Vidíme sa ráno. 

      Nezabudnite, že príchod do MŠ je nutný do 8:20.

    • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019
     • Organizačné pokyny k začiatku šk.roka 2018/2019

     • Rozdelenie detí do jednotlivých tried je zverejnené na lište vľavo v sekcii : ROZDELENIE DETÍ.

      Deti sú do tried zaradené podľa veku. 

      Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 03.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu) Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00. (novoprijaté deti môžu využiť tzv.adaptačný pobyt - skrátenie pobytu dieťaťa v MŠ, ktorý si dohodnú spoločne s triednou učiteľkou)  

      V prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je potrebné vypísať Prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia ! Týka sa to všetkých detí, nie len novoprijatých. Nie je však potrebné nosiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave. 

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny. (netýka sa to detí, ktoré si musia nosiť vlastnú stravu na základe potvrdenia odborného lekára)

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň v šatni každej triedy.  

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky,(netýka sa to novoprijatých detí, ktoré si v prvých týždňoch môžu doniesť do MŠ vlastnú hračku, ktorá im uľahčí prechod z domáceho prostredia do MŠ), kojenecké fľaše a plienky.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole. 

      V prvý deň si nezabudnite : prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra. 

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede. 

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy : 

      1.trieda - 3-4 ročné deti -MOTÝLIKY -  triedna učiteľka : Ficková Tatiana, učiteľka: Mgr. Hudáková Lucia

      2.trieda - 4-5 ročné deti - ŽABKY- triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana, učiteľka : Poláková Tatiana

      3.trieda - predškoláci - LIENKY - triedna učiteľka : Mošková Gabriela, učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      Prípadné otázky môžte smerovať na našej emailovej adrese cmsvranov@gmail.com, facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152. 

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

    • Projekt Erasmus+ pre učiteľov
     • Projekt Erasmus+ pre učiteľov

     • Minulý rok sme opäť mali šťastie, okrem iného aj v tom, že nám bol schválený projekt pre vzdelávacie aktivity našich učiteľov. Jedná sa o projekt programu Erasmus+ s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, v rámci ktorého sa 6 učitelia našej školy zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít v zahraničí. Keďže projekt končí tento rok na jeseň, niektoré aktivity sa konali ešte toto leto.

      A práve ja som bola medzi tými šiestimi, ktorí mohli vycestovať na stáž do zahraničia. Ja som zastupovala Slovenskú republiku a našu materskú školu vo Veľkej Británii v meste Gloucester. Bola som zaradená do metodického programu, v ktorom sme získavali poznatky o školskom sýstéme fungujúcom v Anglicku. Prednášky a workshopy s rôznymi metodologičkami sme mali zamerané na využívanie CLIL metodológie v praxi v materskej škole. Okrem iného sme navštívili rôzne mestá a miesta, ako napríklad, univerzitné mesto- Oxford,kráľovské mesto -Cheltenham, historické mesto- Bath. Všetky nadobudnuté skúsenosti boli prínosom v súkromnom aj profesnom živote. Nehovoriac o tom, že dva týždne strávene v skupine učiteliek z iných krajín, spojili naše jazyky, krajiny a povahy do jedného celku. Ďakujem mojej škole za možnosť vycestovať a spoznávať. Ďakujem všetkým za podporu v dobrých aj zlých chvíľach :) 

      Jedináková Jana

      Pár fotiek Vám ponúkam vo fotoalbume 3.

    • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ
     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     • Prázdniny sú síce v plnom prúde pre viacero detí z našej MŠ. My Vám však prinášame zoznam pomôcok, ktoré budú Vaše deti potrebovať pri nástupe do MŠ.

      Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky :

      - Prezuvky vhodné do MŠ 

      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 

      - Zubnú kefku, zubnú pastu

      - Pyžamo

      - Hrebeň (dievčatá)

       

      Hygienické potreby :

       • Toaletný papier 4x

      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

       

      Výtvarné potreby :

      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)

      • 1x voskovky

      • 2x lepidlo (tyčinka)

      • 1x nožnice (len nové deti)

      • 1x plastelína

      • 2x farebné papiere

      • 10x výkres A4

      • 5x výkres A3

      • 2x náčrtník

       

       Podľa zváženia rodiča : 

      • Náhradné spodné prádlo

      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • ĎAKUJEME, ĎAKUJEME, ĎAKUJEME

     •  

      Milí rodičia a priatelia našej materskej školy, z úprimného srdca vám ďakujeme za vaše dary na obnovu nášho ihriska.

      Do dnešného dňa nám na účet prišli tieto finančné dary :

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9026                                                 

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 6355                                                     

      50,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím 3794                                                                      

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím- 3632     

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 9959                

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 6651  

      20,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 3142

      10,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 2453  

      30,00 € - od majiteľa  čísla účtu končiaceho štvorčíslím - 0951

      5,00  € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím – 4869

      20,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 7636

      200,00 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho  štvorčíslím – 8404

      100€ - pani Šimková - osobne doniesla do MŠ

      10 €  - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 3955                

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 5154                                 

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – hotovostný vklad       

      100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 9012                                 

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 8003                          

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0125 

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0339

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 2517 

      40 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 0001

      100 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím – 7558

      30 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2756 

      20€ - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 0449

      20 € - od majiteľa čísla účtu končiace štvorčíslím 2486

      50 € - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslím 9012   

      20€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 5632 

      30€ - od majiteľa čísla účtu končiaceho štvorčíslí – 2349               

       

      Tieto údaje budeme priebežne aktualizovať.

      Z úprimného srdca vám ďakujeme!                    

       

    • Pre naše deti - nové ihrisko
     • Pre naše deti - nové ihrisko

     • Milí rodičia. Teší nás, že ste sa do riešenia problému pustili s veľkou odvahou a zanietením. Nakoľko viacerí z Vás chcú prispieť finančným darom, rozhodli sme sa zverejniť Vám číslo oficiálneho darovacieho školského účtu pre finančné dary :SK22 0200 0000 3500 1063 5632 . Variabilný symbol : 1494 Poznámka pre prijímateľa : Dar Materská škola, ihrisko,(povinný údaj), prípadne meno a priezvisko (nepovinný údaj).

      Na tento účet môžete poslať peniažky, v prípade, že máte záujem. Je to dobrovoľný príspevok, takže aj za symbolické 1€ Vám ďakujeme. V prípade, že máte záujem o inú formu pomoci, sme naklonení a radi Vašu pomoc privítame. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavený záujem ! Potešili ste nás svojou zanietenosťou a chuťou po zmene. Vieme, že spolu to dokážeme :)

    • Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".
     • Oznam pre rodičov, ktorí zapísali svoje dieťa do "letnej škôlky".

     • Oznamujeme rodičom zapísaných detí, že naša MŠ štartuje letnú prevádzku pre deti oboch pracujúcich rodičov už 6.8.2018 - Pondelok v prevádzkových časoch od 7:00 do 16:00. Prevádzka letnej škôlky je počas 3 týždňov a končí 24.08.2018. 

      Do MŠ sa vchádza iba predným vchodom (železné schody), nakoľko otvárame 1 zbernú triedu s počtom detí: 15. 

      Do MŠ je potrebné si doniesť pohár na pitný režim, pyžamo a prezuvky. 

      Stava je zabezpečená tak ako počas školského roka zo školskej jedálne pri MŠ II. (desiata, obed, olovrant). Preto nieje možné, ani potrebné nosiť si do MŠ vlastné jedlo!

      Poplatok tzv.školné počas letnej prevádzky je rovnaký ako počas šk.roka. (15€ , predškoláci s nástupom do školy 3.9.2018, zo zákona neplatia). 

      V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne zmien, nás kontaktujte vopred pomocou správy na FB alebo mailu na adrese: cmsvranov@gmail.com. Pevná linka 057 4462 152, do MŠ, bude dostupná až 06.08.2018. 

       

    • Usilovné včielky
     • Usilovné včielky

     • Mali ste možnosť nahliadnuť do včelieho úľa ? Videli ste ako v ňom včielky pracujú ? My už áno. A to vďaka nášmu rodičovi - včelárovi - Radovanovi Babinčákovi, ktorý sa popri svojej práci venuje aj starostlivosti o včelstvá. Dozvedeli sme sa o tom, aké mená majú včielky v úli a čo je ich prácou. Taktiež sme mali možnosť vidieť veľa pracovných nástrojov, ktoré musí vlastniť každý včelár a v neposlednom rade sme túto sladkú dobrotu aj ochutnali. A môžeme Vám povedať, že med je pre nás našou obľúbenou potravinou.

      Ďakujeme nášmu včelárovi R. Babinčákovi ako aj jeho malému pomocníkovi Matiaskovi za ukážku a super strávený deň.

      Fotky zo včerajšieho dňa nájdete vo fotoalbume 3. 

       

    • Noc v škôlke
     • Noc v škôlke

     • Prekonali sme svoj vlastný strach. Vydržali sme deň a noc a opäť celý deň v škôlke. Zvládli sme aj nočnú búrku. Našli sme poklad, navštívili SAFARI, zasúťažili si a dobre sa najedli. Samozrejme nesmela chýbať diskotéka a nočné kino. Ale o tom už asi viete. Určite Vám o tom povedali Vaše deti. Všetky fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Krásny Deň otcov želá všetkým ockom Cirkevná materská škola
     • Krásny Deň otcov želá všetkým ockom Cirkevná materská škola

     • Anjeličku, môj strážničku,stráž mi môjho ocka.Mám ho rada. Keď ho vidím,zasvietia mi očká.

      Viem, čo bude, keď mi občaspoloží dlaň na vlásky.Tvrdá bude od roboty,ale mäkká od lásky.

    • Vyrazili sme si na výlet
     • Vyrazili sme si na výlet

     • Deň detí sa u nás niesol ako inak - v znamení úsmevu našich detí. Čakali na ňho predsa celý rok a niektorí dokonca prvýkrát v živote cestovali autobusom. Odpočítavali sa dni a noci do výletu. Nabalený ruksak a reflexná šiltovka bola prvkom, podľa ktorého ste mohli spoznať naše deti. Všetko dopadlo výborne. Počasie nám prialo, cesta autobusom bola zážitková a to najlepšie na nás čakalo v Michalovciach. Delostrelecký oddiel pripravil program všetkých záchranných jednotiek a my sme mohli vidieť, ako pracujú naši záchranári, hasiči a vojaci. Čerešničkou na torte však bolo detské centrum Káčerovo. Tam sme naše baterky úplne vybili. Do škôlky sme sa vrátili síce unavení, ale plní zážitkov. Skrátka Deň detí ako sa patrí. 

      Fotografie nájdete vo fotoalbume 3 . 

    • Predplavecká príprava
     • Predplavecká príprava

     • Naši šikovní predškoláci v dňoch od 14.mája do 25.mája absolvovali predplavecku prípravu,na ktorej sa hravou formou zoznámili s vodou v bazéne,vyskúšali si ponáranie či plávanie na chrbte a samozrejme užili si kúpanie v bazéne aj voľnou zábavnou hrou s kamarátmi.Že sa im to veľmi páčilo,že boli veselí a šťastní svedčia aj fotografie vo fotoalbume 3 na stránke škôlky.

    • Malá logická olympiáda
     • Malá logická olympiáda

     • Aj my sme tento týždeň maturovali. Zasadli sme k stolom a stali sa súčasťou celoslovenského testovania predškolákov. Malá logická olympiáda nám ponúkla prvý ročník určený pre predškolské deti. Zaregistrovaných sme mali 5 detí, ktoré riešili 8 úloh z oblasti matematicko-logickej. Každé dieťa získalo certifikát o absolvovaní. Tešime sa na ďalší ročník v ktorom bude naša účasť vyššia. Ďakujem zúčastnením deťom za ich "dospelácky" prístup k úlohám.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Vo fotoalbume 3 sme pre Vás pripravili súhrn fotiek z vystúpenia pre naše mamičky. Za všetky snímky ďakujeme p.Čurlíkovi, ktorý nás ochotne pofotil. Ak sa chcete aj Vy s nami podeliť o fotky prípadne videa, budeme len radi. Môžte nám ich zaslať na náš FB profil alebo odovzdať na USB v MŠ. 

      Ďakujeme.

    • Oslavovali sme Deň ZEME
     • Oslavovali sme Deň ZEME

     • Oslavovali sme narodeniny našej Zemičky. Celý deň sme jej venovali našu pozornosť. Od rána sa v škôlke pracovalo naplno. Vo vnútri aj vonku sme mali rôzne stanovištia so zameraním na separáciu odpadu, výtvarnú činnosť, prácu s prírodninami. Sadili sme kvetinky a hrali plastový bowling. Vytvárali obrázky z vrchnákov PET fliaš a zachraňovali rybky v jazierku. Vytvorili sme aj plagát k dnešnému dňu a vyskúšali si maľovanie na fóliu. Celý deň nám veľmi rýchlo zbehol a my sme si z neho domov odniesli nielen zážitky, ale aj nové vedomosti a praktické skúsenosti. 

    • Divadlo Pinocchio
     • Divadlo Pinocchio

     • "Keď budeš klamať, narastie ti dlhý nos!" 

      Počuli ste už túto vetu ? My áno. Divadlo Cililing z Prešova nám totiž prišlo včera vysvetliť, ako sa na svet dostal drevený panáčik Pinocchio. Prečo mu narástol dlhý nos a prečo odišiel z domu nám zahrali profesionálni herci. Divadlo sa nám veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávku v ich podaní. 

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Veselé zúbky
     • Veselé zúbky

     • Bojíte sa návštevy zubára ? My už nie ! Počas uplynulých týždňov sme sa zamerali v našej škôlke na dentálnu hygienu a správne čistenie zúbkov. Myslíme si totiž, že preventívnymi opatreniami u detí vzbudíme zodpovednosť a návyk pri čistení si zúbkov. Navštívila nás aj naša víla Amálka Antolíková, ktorá si spoločne s deťmi čistila zúbky v našej MŠ. Každá z tried navštívila aj zubnú ambulanciu VERONA DENT, kde sme si prakticky vyskúšali zubárske kreslo. Ďakujeme našej zúbkovej víle Amálke a celému personálu Verona dent. Fotky si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Riaditeľ CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2018

      v čase od 09.30 hod do 14.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2018, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre detia dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  -

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú CMŠ a CZŠ,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Deti mladšie ako tri roky :

       - Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

       -  Ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

      - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak sú voľné kapacity v MŠ.

       

                                                             PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

    • Vysúťažili sme si 2.miesto
     • Vysúťažili sme si 2.miesto

     • Tešíme sa z pekného druhého miesta, ktoré získala naša šikovná maliarka Sabínka Tkáčová za prácu - Sova v bútľavine. Súťaž s názvom :"Les očami detí", usporiadala OPK vo VT. Ďakujeme za príležitosť a Sabínke za reprezentáciu našej MŠ.