• Plavecký kurz - predškoláci

     • Doplnili sme fotky z plaveckej prípravy predškolákov. Nájdete ich vo fotoalbume 3 - PLAVÁREŇ. 

     • Čo nás dnes potešilo

     • Dnes ráno sme mali v škôlke riadne veselo. Po dlhom čase k nám opäť prišla sestra Cosolata, ktorá u nás vyučuje
      náboženstvo. Tešíme sa, že je sestrička opäť s nami a zároveň vám týmto chceme oznámiť, že NV sa z piatka presúva na utorok a takto by to malo zostať už do konca školského roka. Bohu vďaka za našu skvelú sestričku a kolegyňu! smiley
      T.
     • Deň Zeme u nás

     • Aj keď deň Zeme je každoročne 22.apríla, v našej materskej škole sme sa tejto téme venovali dnes. Navštívila nás teta Janka z firmy Envi-pak, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia. Oboznámila nás so správnym triedením odpadu do jednotlivých zberných nádob podľa farby , pričom sme mali možnosť si to následne aj vyskúšať. Tejto téme sme sa v rôznych aktivitách venovali už od ranných hier. Pre deti bola táto téma nielen zaujímvá, ale aj veľmi obohacujúca, nakoľko je potrebné už od útleho detsva viesť deti k úcte a ochrane našej planéty, ktorá je našim domovom. Okrem poznatkov si deti odniesli od firmy Envipak aj zopár darčekov a prísľub, že nás teta Janka navštívi aj v budúcnosti.

     • Žabky vo vode

     • Od Pondelka sa naše žabky učia plávať v detskom plaveckom bazéne v MŠ Okulka. Zahájili sme tak dvojtýždňový kurz predplaveckej prípravy predškolákov, na ktorý sa teší každá žabka. Každé ráno sme pripravení a vychystaní naučiť sa novým veciam. Ďakujeme p. učiteľke Gabike z MŠ Okulka, ktorá je veľmi trpezlivá a snaží sa nás naučiť to, čo sme doposiaľ nevedeli. Fotky z našich plaveckých úspechov Vám prinášame vo fotoalbume 3. 

       

     • Je po zápise do 1.ročníka - Ďakujeme !

     • Ďakujeme rodičom, že výchovu a vzdelanie svojich detí vložili do našich rúk aj na 1.stupni. Dnešným zápisom potvrdili, že ich malé ratolesti sa od septembra stanú školákmi Cirkevnej spojenej školy. Kolektív detí z triedy žabiek sa bude naďalej stretávať v školských laviciach. 

      Fotky z dnešného zápisu si môžte prezrieť po kliknutí na tento odkaz : http://www.css-vranov.sk/?p=8352 

     • Slávnostný zápis do 1.ročníka Cirkevnej základnej školy

     • Odovzdali ste nám Vaše deti a my sme im odovzdali lásku, múdrosť, skromnosť, porozumenie, vieru a nádej v krajšie dni. Nechajte nás spolupracovať s Vami aj naďalej a dovoľte nám vychovávať Vaše deti v našej škole na 1. stupni. Pozývame všetkých našich predškolákov, ako aj ostatných predškolákov z iných materských škôl na slávnostný zápis do Cirkevnej základnej školy na Bernolákovej ulici, ktorý sa uskutoční dňa 07.04.2016 v čase od 14:30 - 17:30. Tešíme sa na každého jedného prváčika, ktorý vezme svoj nový šlabikár pevne do rúk a dobyje ním svet. 

      Promo video : https://www.youtube.com/watch?v=GXNVJuIUdIQ

     • Darujte 2% z daní do dobrých rúk našim deťom

     • Ešte stále je možné darovať našej MŠ 2%. Pre nás je aj malá suma plusom k dosiahnutiu veľkých vecí. Tlačivo na vyplnenie Vám poskytneme priamo v MŠ, na našej Facebookovej stránke alebo na stránke našej Cirkevnej spojenej školy. 

      Ďakujeme rodičom a dobrovoľným osobám, ktoré nám už takto pomohli a povzbudzujeme ostatných, ktorí sa doposiaľ nerozhodli. Tlačivo je potrebné odovzdať do MŠ, ktorejkoľvek učiteľke. 

      Tlačivo online na odkaze : http://www.css-vranov.sk/wp-content/uploads/2016/02/2015.11.09_vyhlasenie.pdf 

     • Krížová cesta detí

     • "Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti,lebo si svojim krížom vykúpil svet."
      Príbeh príbehov o kráľovi kráľov. Cesta utrpenia,ukrižovania a vykúpenia. Miestami sme nedýchali, iba počúvali o tom, čo sa udialo na Golgote. Detskou hlavičkou pochopiteľné prerozprávanie udalosti spojené s krížovou cestou sme sa dnes snažili vnímať naplno. Ďakujem mojim úžasným deťom za to, aké sú chápavé a vnímavé. Vždy ma učia pokore a láske.

      Fotografie sú vo fotoalbume 3 a na našej Facebookovej stránke.

     • Detská krížová cesta

     • Zajtra nás čaká takáto DETSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA...aktivity spojené s ňou budeme realizovať počas celého dňa. Sme rady, že môžme sprostredkovať deťom udalosti spojené s vierou a nádejou zmŕtvychvstania.

      http://www.tvlux.sk/archiv/play/9459

     • Prevádzka MŠ počas VEĽKEJ NOCI

     • Oznamujeme rodičom, že v dňoch od 24.03. - 29.03. 2016 bude prerušená prevádzka materskej školy. Dňa 30.03.2016 bude naša MŠ zatvorená z organizačných dôvodov - (neprevádzkovanie školskej jedálne na Sídlisku II, z dôvodu dňa učiteľov.) Nástup detí do MŠ je 31.03.2016  - ŠTVRTOK. 

     • Divadielko ZVIERATKOVO

     • V Stredu nás navštívili herci z divadla v Rožňave, ktorí si pre nás pripravili predstavenie, v ktorom psíček a mačička piekli tortu. Premenili naše deti na zvieratká a spoločne sme oslavovali mačičkine narodeniny a psíčkove meniny. Fotografie Vám prinášame vo fotoalbume 3. 

    • Zápis v kronike knižnice zo stretnutia s policajtom na akcii Pozor, červená ! Ďakujeme.
     • Zápis v kronike knižnice zo stretnutia s policajtom na akcii Pozor, červená ! Ďakujeme.

     • Pozor, červená !

     • Týždennú tému : Kniha, moja priateľka, sme dnes otvorili na  mieste, kde majú knihy svoj hotel. V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sme sa zúčastnili besedy s pplk. JUDr. Dušanom Vološinom - riaditeľom dopravného inšpektorátu vo Vranove. Splnili sme jednotlivé zadané úlohy, dozvedeli sme sa o práci policajta a odmenou pre nás bola ozajstná policajná čiapka. Vyskúšali sme si aj fúkanie do alkoholového snímača, ktorý potvrdil, že sme ráno pili len čaj :) Fotografie nájdete vo fotoalbume 3. 

     • Termín zápisu do MŠ

     • Riaditeľ CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2016/2017.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2016

      v čase od 10.00 hod do 15.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne

      od 30.04.2016 – do 31.05.2016, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta

       

      3. Forma a priebeh zápisu:

      Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie, ktorú s potvrdením  všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      - Prednostne sa prijímajú deti, 

      ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      súrodenci detí, ktoré navštevujú CMŠ a CZŠ,

      deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou.

      - Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté,

      ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,

       ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

      - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka ak sú voľné kapacity v MŠ.

       

      Vo Vranove nad Topľou, 22.02.2016                                                        PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

     • Termín zápisu

     • Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR sa mení termín zápisu detí na predprimárne vzdelávanie. Zápis detí do Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou  - konkrétne do materskej školy sa v tomto školskom roku uskutoční v čase od 30.apríla 2016  do 31.mája 2016. Uvedený termín podávania žiadostí tak nadväzuje na zápis detí do prvého ročníka ZŠ.

      Konkrétny deň a čas na podanie žiadosti na predprimárne vzdelávanie Vám včas oznámime.

     • Korčuľovanie - Zimný štadión Trebišov

     • Naše šikovné deti majú za sebou ďalší korčuliarsky deň. Piruety sme síce nerobili, no vykorčuľovali sme sa do sýtosti. Po doplnení energie, sme znova nabehli na ľad a zahrali sa na profesionálov. Niektorým z nás sa o kariére hokejistu snívalo už v autobuse. Obed sme mali aj s dupľou a teraz už oddychujeme s vyloženými nohami :)

      Fotky sú vo fotoalbume 3.

      Video z dnešného dňa si prezriete na tejto adrese : https://www.youtube.com/watch?v=vtjO9qOfX9U&feature=youtu.be

       

     • Popolcová streda

     • Dnešnou Popolcovou stredou sa v rímskokatolíckej cirkvi začína 40-dňové obdobie pôstnej prípravy na Veľkú noc - najstaršie a najvýznamnejšie sviatky kresťanského cirkevného roka. Znamená koniec fašiangov, obdobia zábav, plesov a karnevalov, ktoré sa každý rok končí v utorok o polnoci pred Popolcovou stredou.
      Hlavným zmyslom Popolcovej stredy je pripomenúť ľuďom dôležitosť pokánia, prehĺbenia viery v Boha i lásky k blížnym. V tento deň, ktorý je v katolíckej cirkvi dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňazi počas sv. omše robia popolom znak kríža na čelá veriacich so slovami: "Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš", alebo "Kajajte sa a verte v evanjelium".                                                                                             

                                                                                                                                                                          T.


       

     • Oznam

     • Riaditeľ CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou oznamuje, že v dňoch od 15.02.2016 - 19.02.2016 bude prerušená prevádzka v materskej škole (čas jarných prázdnin). Nástup do materskej školy je 22.02.2016 v obvyklom čase.

     • Fotky z karnevalu

     • Doplnili sme pre Vás fotoalbum 3 o nové fotky z karnevalu, ktoré ste nám poskytli. 

      Ďakujeme rodičom za fotky a prajeme pekné prezeranie :)

     • Zajtra - 01.02.2016 (polročné prázdniny), je MŠ v klasickej prevádzke od 7:00-16:00.