• Najlepšia mama akú si len môžem priať...

     • Naše krásne deti dnes ukázali, že talent od Boha vedia premeniť na úsmev v tvárach svojich mám. Všetko dopadlo výborne a my sme spolu s Vami opäť prežili ďalšie popoludnie v rodinnom duchu. Ďakujeme Vám za účasť a za povzbudzujúce slová vďaky. Vaša radosť je našou radosťou. 

      Fotografie z dnešného vystúpenia si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

     • 25 rokov Cirkevného školstva na Slovensku

     • Včera sme mali jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou celku katolíckych učiteľov, ktorí si prišli vypočuť slávnostnú homíliu Mons. Bernarda Bobera v kostole Sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach na sídlisku Terasa. Adresoval nám slová vďaky a  úcty voči našej profesii a nabádal nás k tomu, aby sme vytrvali v tomto poslaní a vo svojom povolaní nechali srdce, vieru a lásku. Po svätej omši nasledovalo morálne oceňovanie učiteľov, ktorí sú katolíckymi učiteľmi už 25 rokov. Aj naša škola mala zastúpenie štyroch pedagógov. Ocenení bol PaedDr. Marián Babej, RNDr. Gabriela Bradovková, PaedDr. Peter Orendáč, PhD. a Mgr. Cyril Melničák. Ďakujeme im za ich prácu a učenie vo viere. 

       

     • Žabky otužilky

     • Čestný odznak žabky otužilky a diplom za odvahu v bazéne dnes dostali deti, ktoré sa s nadšením každý deň pripravovali na plaváreň. Týmto dňom sme ukončili predplaveckú prípravu predškolákov. Nikto z našej triedy sa už vody nebojí a s pomocou kolesa bude môcť začať letnú plaveckú sezónu. Hurá do plaviek ! :) 

      Fotky z odovzdávania diplomov sme doplnili do fotoalbumu 3 - Plaváreň.

     • Jubileum našej tety Ivety

     • Krásneho životného jubilea - 50 rokov, sa dnes dožíva naša pani kuchárka - teta Ivetka. Je súčasťou našej škôlky a denno denne sa stará o to, aby sme v škôlke mali čisto a neboli sme hladní. Spievali sme živió a priali jej veľa šťastia, lásky, zdravia a Božej milosti. Nech nás víta stále s úsmevom a nech je šťastná v kruhu svojej rodiny. Blahoželáme !

     • Plavecký kurz - predškoláci

     • Doplnili sme fotky z plaveckej prípravy predškolákov. Nájdete ich vo fotoalbume 3 - PLAVÁREŇ. 

     • Čo nás dnes potešilo

     • Dnes ráno sme mali v škôlke riadne veselo. Po dlhom čase k nám opäť prišla sestra Cosolata, ktorá u nás vyučuje
      náboženstvo. Tešíme sa, že je sestrička opäť s nami a zároveň vám týmto chceme oznámiť, že NV sa z piatka presúva na utorok a takto by to malo zostať už do konca školského roka. Bohu vďaka za našu skvelú sestričku a kolegyňu! smiley
      T.
     • Deň Zeme u nás

     • Aj keď deň Zeme je každoročne 22.apríla, v našej materskej škole sme sa tejto téme venovali dnes. Navštívila nás teta Janka z firmy Envi-pak, ktorá sa venuje ochrane životného prostredia. Oboznámila nás so správnym triedením odpadu do jednotlivých zberných nádob podľa farby , pričom sme mali možnosť si to následne aj vyskúšať. Tejto téme sme sa v rôznych aktivitách venovali už od ranných hier. Pre deti bola táto téma nielen zaujímvá, ale aj veľmi obohacujúca, nakoľko je potrebné už od útleho detsva viesť deti k úcte a ochrane našej planéty, ktorá je našim domovom. Okrem poznatkov si deti odniesli od firmy Envipak aj zopár darčekov a prísľub, že nás teta Janka navštívi aj v budúcnosti.

     • Žabky vo vode

     • Od Pondelka sa naše žabky učia plávať v detskom plaveckom bazéne v MŠ Okulka. Zahájili sme tak dvojtýždňový kurz predplaveckej prípravy predškolákov, na ktorý sa teší každá žabka. Každé ráno sme pripravení a vychystaní naučiť sa novým veciam. Ďakujeme p. učiteľke Gabike z MŠ Okulka, ktorá je veľmi trpezlivá a snaží sa nás naučiť to, čo sme doposiaľ nevedeli. Fotky z našich plaveckých úspechov Vám prinášame vo fotoalbume 3. 

       

     • Je po zápise do 1.ročníka - Ďakujeme !

     • Ďakujeme rodičom, že výchovu a vzdelanie svojich detí vložili do našich rúk aj na 1.stupni. Dnešným zápisom potvrdili, že ich malé ratolesti sa od septembra stanú školákmi Cirkevnej spojenej školy. Kolektív detí z triedy žabiek sa bude naďalej stretávať v školských laviciach. 

      Fotky z dnešného zápisu si môžte prezrieť po kliknutí na tento odkaz : http://www.css-vranov.sk/?p=8352 

     • Slávnostný zápis do 1.ročníka Cirkevnej základnej školy

     • Odovzdali ste nám Vaše deti a my sme im odovzdali lásku, múdrosť, skromnosť, porozumenie, vieru a nádej v krajšie dni. Nechajte nás spolupracovať s Vami aj naďalej a dovoľte nám vychovávať Vaše deti v našej škole na 1. stupni. Pozývame všetkých našich predškolákov, ako aj ostatných predškolákov z iných materských škôl na slávnostný zápis do Cirkevnej základnej školy na Bernolákovej ulici, ktorý sa uskutoční dňa 07.04.2016 v čase od 14:30 - 17:30. Tešíme sa na každého jedného prváčika, ktorý vezme svoj nový šlabikár pevne do rúk a dobyje ním svet. 

      Promo video : https://www.youtube.com/watch?v=GXNVJuIUdIQ

     • Darujte 2% z daní do dobrých rúk našim deťom

     • Ešte stále je možné darovať našej MŠ 2%. Pre nás je aj malá suma plusom k dosiahnutiu veľkých vecí. Tlačivo na vyplnenie Vám poskytneme priamo v MŠ, na našej Facebookovej stránke alebo na stránke našej Cirkevnej spojenej školy. 

      Ďakujeme rodičom a dobrovoľným osobám, ktoré nám už takto pomohli a povzbudzujeme ostatných, ktorí sa doposiaľ nerozhodli. Tlačivo je potrebné odovzdať do MŠ, ktorejkoľvek učiteľke. 

      Tlačivo online na odkaze : http://www.css-vranov.sk/wp-content/uploads/2016/02/2015.11.09_vyhlasenie.pdf 

     • Krížová cesta detí

     • "Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti,lebo si svojim krížom vykúpil svet."
      Príbeh príbehov o kráľovi kráľov. Cesta utrpenia,ukrižovania a vykúpenia. Miestami sme nedýchali, iba počúvali o tom, čo sa udialo na Golgote. Detskou hlavičkou pochopiteľné prerozprávanie udalosti spojené s krížovou cestou sme sa dnes snažili vnímať naplno. Ďakujem mojim úžasným deťom za to, aké sú chápavé a vnímavé. Vždy ma učia pokore a láske.

      Fotografie sú vo fotoalbume 3 a na našej Facebookovej stránke.

     • Detská krížová cesta

     • Zajtra nás čaká takáto DETSKÁ KRÍŽOVÁ CESTA...aktivity spojené s ňou budeme realizovať počas celého dňa. Sme rady, že môžme sprostredkovať deťom udalosti spojené s vierou a nádejou zmŕtvychvstania.

      http://www.tvlux.sk/archiv/play/9459

     • Prevádzka MŠ počas VEĽKEJ NOCI

     • Oznamujeme rodičom, že v dňoch od 24.03. - 29.03. 2016 bude prerušená prevádzka materskej školy. Dňa 30.03.2016 bude naša MŠ zatvorená z organizačných dôvodov - (neprevádzkovanie školskej jedálne na Sídlisku II, z dôvodu dňa učiteľov.) Nástup detí do MŠ je 31.03.2016  - ŠTVRTOK. 

     • Divadielko ZVIERATKOVO

     • V Stredu nás navštívili herci z divadla v Rožňave, ktorí si pre nás pripravili predstavenie, v ktorom psíček a mačička piekli tortu. Premenili naše deti na zvieratká a spoločne sme oslavovali mačičkine narodeniny a psíčkove meniny. Fotografie Vám prinášame vo fotoalbume 3. 

    • Zápis v kronike knižnice zo stretnutia s policajtom na akcii Pozor, červená ! Ďakujeme.
     • Zápis v kronike knižnice zo stretnutia s policajtom na akcii Pozor, červená ! Ďakujeme.

     • Pozor, červená !

     • Týždennú tému : Kniha, moja priateľka, sme dnes otvorili na  mieste, kde majú knihy svoj hotel. V Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sme sa zúčastnili besedy s pplk. JUDr. Dušanom Vološinom - riaditeľom dopravného inšpektorátu vo Vranove. Splnili sme jednotlivé zadané úlohy, dozvedeli sme sa o práci policajta a odmenou pre nás bola ozajstná policajná čiapka. Vyskúšali sme si aj fúkanie do alkoholového snímača, ktorý potvrdil, že sme ráno pili len čaj :) Fotografie nájdete vo fotoalbume 3. 

     • Termín zápisu do MŠ

     • Riaditeľ CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2016/2017.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2016

      v čase od 10.00 hod do 15.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne

      od 30.04.2016 – do 31.05.2016, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta

       

      3. Forma a priebeh zápisu:

      Zákonný zástupca obdrží na zápise žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie, ktorú s potvrdením  všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      - Prednostne sa prijímajú deti, 

      ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      súrodenci detí, ktoré navštevujú CMŠ a CZŠ,

      deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou.

      - Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté,

      ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky,

       ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

      - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka ak sú voľné kapacity v MŠ.

       

      Vo Vranove nad Topľou, 22.02.2016                                                        PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy