• Tvorivé dielne so starými rodičmi
     • Tvorivé dielne so starými rodičmi

     • Pozývame starých rodičov na tvorivé popoludnie so svojimi vnúčatkami a posedenie pri bylinkovom čaji.

      Trieda Včielky (stredná skupina): ŠTVRTOK - 03.11.2016 o 15:30

      Trieda Lienky (predškoláci): PIATOK - 04.11.2016 o 15:30

      V týchto dňoch bude v triedach prevádzka do 15:30 hod. (Prosíme o pochopenie, vyberte si deti včas)

      Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

    • Októbrová detská ružencová katechéza
     • Októbrová detská ružencová katechéza

     • "Ruženec je mojou najobľúbenejšou modlitbou. Je to nádherná modlitba! Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke."(sv.Ján Pavol II.)

      Spievaným desiatkom ruženca sme dnes rozsvietili desať sviečok. Jeden zdravas - jedna sviečka. S odhodlaním a veľkou detskou vierou sme posúvali korálky ružencov, ktoré si deti doniesli z domu. Farebné, zdedené, darované, posvätené, pútnické, misijné, drevené, kamienkové ružence. Každý iný a pritom všetky rovnaké. Zasvätené modlitbe. V našej škôlke zavládla chvíľa ticha a pokoja vďaka Panne Márii, ktorej sme venovali všetky naše prosby.

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

       

    • OZNAM pre rodičov detí
     • OZNAM pre rodičov detí

     • Na základe rozhodnutia primátora mesta Vranov nad Topľou sú v čase od 28.10 – 01.11.2016, (piatok –utorok), zatvorené všetky MŠ.

      Nástup do MŠ je v STREDU 02.11.2016 v obvyklom čase od 07:00 do 16:00.

    • Keď včielky tvoria
     • Keď včielky tvoria

     • Do fotoalbumu 3 sme pre Vás pridali fotky detí z triedy včielok, ktoré usilovne pracujú a dopĺňajú vitamíny potrebné v jeseni pre dobrú imunitu. 

    • Výsledky volieb Rady školy
     • Výsledky volieb Rady školy

     • V zmysle Usmernenia č. 2/2016 k ukončeniu funkčného obdobia rád škôl a školských zariadení a ustanovujúcim zasadnutiam nových rád škôl a školských zariadení č.j. S-1778/2016 bod 3), ktoré vydal zriaďovateľ školy,   sa uskutočnili voľby členov Rady školy pre nové funkčné obdobie.
      Výsledky volieb:
      1) Zástupca rodičov žiakov materskej školy : Mgr. Slávka Nemčíková Malošová
      2) Zástupca rodičov žiakov gymnázia : Bc.Peter Benčo
      3) Zástupca rodičov žiakov základnej školy : Ing.Katarína Kundravá
      4) Zástupca pedagogických zamestnancov gymnázia : Mgr.Jozef Tušim
      5) Zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy a základnej školy : Mgr.Zuzana Hrubovská
      6) Zástupca nepedagogických zamestnancov : Ing.Bernardína Jedináková
      7) Zástupca študentov gymnázia : Lukrécia Lecáková
      Zriaďovateľ deleguje 4 svojich zástupcov do rady školy. Ich mená oznámi do 27.10.2016.​
    • Fotenie v škôlke
     • Fotenie v škôlke

     • Oznamujeme rodičom, že v našej MŠ, sa organizuje Vianočné fotenie detí a to 19.10.2016 - Streda od 09:00-11:30. Celé fotenie má na starosti Katarína Kočanová - fotografka z Humenného. Jej prácu si môžete prezrieť na stránke : http://www.videokocan.sk/ . Cena setu je 8,50. Set pozostáva z fotiek : 2ks - 10x15 cm, 2ks - 13x18 cm, fotorámček rozmeru 10x15 cm, A5 kalendár s fotkou dieťaťa, spoločná fotka detí z triedy v rozmere 13x18 cm. Všetky rekvizity a organizáciu fotenia má na starosti p. Kočanová. Odporúča sa ladiť oblečenie detí do červenej a bielej farby :) Veríme, že naše deti budú vyzerať ako vianočné ozdoby a na celé fotenie sa veľmi tešíme. 

    • Cumlíky sme zavesili "na klinec"
     • Cumlíky sme zavesili "na klinec"

     • Naše najmenšie žabky sa pomaličky prekonávajú a prestávajú ráno bojovať so slzami. Aj keď máme lepšie a horšie dni, učíme sa spolu hrať, cvičiť, smiať sa a zabávať. Fotky z našich najmenších nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Dary od Boha v Bazilike Minor
     • Dary od Boha v Bazilike Minor

     • V Bazilike narodenia Panny Márie je v týchto dňoch k dispozícii krásna výstava darov zeme. Tohtoročnú bohatú úrodu ľudia nenechali len vo svojich príbytkoch, ale doniesli ju aj do kostola, kde sa modlia za všetky Božie dobrodenia. Preto sme  aj my prišli dnes poďakovať a pomodliť za všetky dary zo záhrad a polí, ktoré máme každodenne na tanieri. Deti si s úctou pokľakli a zaspievali modlitbu vďaky za tieto dary. 

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 22. septembra - ŠTVRTOK o 16:00 v triede Lienok - hlavný vchod. Súčasťou programu bude aj voľba člena Rady školy za rodičov detí materskej školy na nové funkčné obdobie.

      Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • Romanka je na svete !
     • Romanka je na svete !

     • Oznamujeme Vám najkrašiu správu dnešného dňa ! Na svet prišla malá Romanka Baková, s váhou 3400g a dĺžkou 52 cm. Blahoželáme našej kolegynke Simonke a vyprosujeme jej veľa Božích milostí. Simonka si naša hviezda :)

    • Zmena prístupovej cesty k MŠ
     • Zmena prístupovej cesty k MŠ

     • Upozorňujeme rodičov, ktorí vozia deti do materskej školy autom, že prístup na parkovisko za bazilikou (od pošty) je počas tohto septembrového týždňa zablokovaný z dôvodu príprav na odpustovú slávnosť. Môžete využívať cestu zo zadnej strany MŠ (od Domu farieb), kde bola dočasne odstránená zábrana na prejazd áut.  Ďakujeme za pochopenie.

    • Keď sa starne do krásy
     • Keď sa starne do krásy

     • Naša kolegyňa - Gabriela Mošková sa v uplynulých dňoch dožila krásneho životného jubilea - 50 rokov. Chceme jej poďakovať za to, že je nám v práci oporou a každej z nás vie poradiť ako matka, kamarátka a kolegyňa. Vyprosujeme jej u nášho Pána pevné zdravie a dobrých ľudí okolo seba. Nech jej energia nevyprchá a úsmev na tvári nevymizne. Blahoželáme! 

     • Mgr. Alena Tuľáková, ZRŠ - odkaz pre rodičov

     • Príprava na materskú školu

      Alebo, ako môžu rodičia pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii.

      Mamičky a oteckovia!!!

      Pomáhajte vášmu dieťaťu uľahčiť vstup do škôlky tým, že mu zdôraznite jej klady:

      • nájde tu nových kamarátov,
      • naučí sa tu veľa nových básničiek, hier a piesní,
      • bude chodiť s ostatnými deťmi na výlety, uvidí divadielka, zúčastní sa na mnohých súťažiach...

      NA ČO VŠETKO PRIPRAVIŤ DIEŤA  PRED VSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY, ABY BOLO V ŠKôLKE SPOKOJNÉ:

      Dieťa by malo:

      • dokázať sa vyrovnať s pocitom, že časť dňa bude samo bez mamky a bez ocka,
      •  prekonať pocit strachu, že si pre neho rodičia už neprídu,
      • byť pripravené na to, že existujú deti, ktoré sú väčšie, silnejšie a že nie každé dieťa ho bude mať rado,
      • vedieť sa zahrať aj s ostatnými deťmi.

      Psychológovia tiež odporúčajú, naučiť dieťa denným rituálom už pred nástupom do škôlky, deti potrebujú, vyžadujú a majú rady pravidelnosť už od bábätka.

      Hovorte s deťmi o škôlke pravdivo. Nehovorte mu nepresnosti a nezveičujte, vytvorili by ste dieťaťu o škôlke iný obraz ako v skutočnosti a chvíle v škôlke by sa mohli stať pre vaše dieťa nepríjemnými.

      Na začiatku šk. roka môžete využiť adaptačnú dobu, ktorá umožňuje  dieťatku pomaly si zvykať na nové prostredie (postupné predlžovanie dochádzky dieťaťa od niekoľkých hodín denne po poldenný pobyt a nakoniec celodenný pobyt).  Dohodnite sa s pani učiteľkou, čo bude najvhodnejšie pre vaše dieťa – rada vám poradí a pokiaľ to bude možné, určite vám vyjde v ústrety. Ak si myslíte, že už v prvých dňoch by bola celodenná dochádzka pre vaše dieťa veľkým stresom, uprednostnite v prvý mesiac poldennú dochádzku.

      Trénujte odlúčenie. Ešte pred nástupom dieťaťa do MŠ, by malo zvládnuť dieťa zostať určitú dobu bez vás. Skúšajte to postupne, využite k tomu svojich príbuzných a známych.

      Príležitostné odlúčenie dieťaťu umožní získať istotu, že mu rodič neutečie. Pri vstupe do triedy MŠ nepredlžujte  lúčenie, zabránite tak zbytočným slzičkám zo strany dieťaťa.

      Vymedzujte hranice. Učte deti, že zdravá miera sebaovládania a ohľaduplnosti uľahčuje a skrášľuje život.

      Zabráňte zbytočnému stresu. Po vstupe do MŠ nezaťažujte dieťa ďalšími náročnými situáciami, ktoré mu spôsobia stres. Vyhnite sa sťahovaniu, odlúčeniu rodičov a pod. 

      Dbajte o to, aby malo dieťa dostatok pohybu. Napríklad nevozte dieťa v kočiari. Obyčajná chôdza je pre vývoj dieťaťa veľmi dôležitá – a to by malo mať prednosť pred uponáhľanosťou dnešnej doby.

      Veľmi sa tešíme na vaše dieťa a dúfame, že spoločnými silami vytvoríme prostredie, ktoré bude pre jeho pobyt v MŠ čo najpríjemnejšie a najpodnetnejšie.

      Ďakujem.

      Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ pre MŠ

       

     • Rozdelenie detí do tried platné pre školský rok 2016/2017

     • Na našej stránke v záložke "Rozdelenie detí", si môžte prezrieť menný zoznam detí začlenených do jednotlivých tried. Rozdelenie je platné od 2.septembra 2016, pre školský rok 2016/2017. Je potrebné si všimnúť, v akej triede sa dieťa nachádza - resp. v ktorej časti MŠ sa trieda nachádza, aby nedošlo k nedorozumeniam. V tomto školskom roku sú otvorené tri triedy s celkovým počtom detí - 54. Trieda Žabky 17 detí- 2-4 ročné - triedna učiteľka Mgr. Jedináková Jana. Trieda Včielky - 19 detí - 3-5 ročné - triedna učiteľka Mgr. Hudáková Lucia. Trieda Lienky - 18 detí - 4-6 ročné - triedna učiteľka Gabriela Mošková.  

      Tešíme sa na Vás už 05.09.2015 - Pondelok, v nezmenenom režime od 07:00 - 16:00. 

      Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin. 

     • Organizačné pokyny k začiatku nového školského roka pre rodičov

     • Nástup do MŠ je v PONDELOK - 05.09.2016 v čase od 07:00.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 - 16:00.

      Vaše deti je potrebné priviesť do škôlky do 08:20, nakoľko sa v tom čase ukončuje schádzanie detí a nahlasuje dochádzka detí na stravu. Prosíme Vás o rešpektovanie tohto času tak, aby nevznikali nedorozumenia spojené so stravou. 

      Deti majú zabezpečenú stravu už v prvý deň - desiata, obed, olovrant. Do MŠ je zakázané nosiť si vlastné potraviny a jedlo! Pitný režim počas celého dňa majú deti v MŠ zabezpečený v každej triede nádobami s pitnou vodou.

      Vyzdvihnúť svoje deti si môžte od 15:00 do 16:00. Pokiaľ je dieťa nahlásené na poldennú prevádzku alebo adaptačný pobyt, vyzdvihnutie je potrebné dohodnúť ráno s učiteľkou v triede. 

      V prvý deň je potrebné dieťaťu doniesť do MŠ vhodné prezuvky, pohár na pitný režim a pyžamo. Ostatné veci môžte nosiť priebežne. Výtvarné a hygienické pomôcky môžte doniesť v priebehu týždňa, prípade po dohode- neskôr. 

      Posteľné prádlo a uteráčiky zabezpečuje MŠ. 

      Prípadné potravinové a iné alergie je potrebné nahlásiť učiteľke tak, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví. 

      Každé dieťa má určenú svoju značku - obrázok, pod ktorým sa orientuje v kúpeľni, triede, šatni. 

      Veríme, že sme zodpovedali všetky potrebné otázky k organizácii prvého dňa v MŠ.

      Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný zvyšok prázdnin bez obáv, s úsmevom na tvári. Nezabudnite, že prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je veľmi dôležitý a mal by sa niesť v príjemnej harmonickej atmosfére bez stresu a zhonu. Pomôžete tak nielen sebe, ale aj dieťaťu vstúpiť do novej etapy - nového prostredia. Nebojte sa a ráno vstaňte pravou nohou. :)

      Tešíme sa na Vás.

      Kolektív učiteliek CMŠ.

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky : 
      - Prezuvky vhodné do MŠ 
      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 
      - Zubnú kefku, zubnú pastu
      - Pyžamo
      - Ramienko (vešiak s plastovým háčikom)

      - Hygienické potreby : 
      • Toaletný papier 4x
      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      - Výtvarné potreby :
      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)
      • 1x voskovky
      • 2x lepidlo (tyčinka)
      • 1x nožnice (len nové deti)
      • 1x plastelína
      • 2x farebné papiere
      • 10x výkres A4
      • 5x výkres A3
      • Vodové farby (len nové deti)
      • 2x náčrtník

      - Podľa zváženia rodiča : 
      • Náhradné spodné prádlo
      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • Začali sa nám letné prázdniny

     • Prázdniny sú, krásne teplo,
      naháňam sa s letným vetrom.
      Čaká na mňa náruč slnka,
      vodička, čo chladí, žblnká.

      Príjemné prázdniny našim deťom a rodičom želá celý kolektív Cirkevnej materskej školy. 

      Ozveme sa v dostatočnom predstihu, aby sme Vám poskytli všetky podstatné informácie o začiatku v budúcom školskom roku. 

      Užite si prázdniny, tešíme sa na Vás :)

     • Noc v škôlke

     • Dlho očakávaná a jedna z najobľúbenejších akcií detí v škôlke sa vydarila na 1*. Jesť nám chutilo, zabávali sme sa, bláznili, športovali, tancovali, súťažili...skrátka sme si užívali deň a noc bez rodičov. Unavení sme zakotvili v postieľkach, kde sme spali sladko až do rána. Raňajky sme mali ako na zámku, a preto za ne chceme poďakovať rodičom, ktorí spojili sily a vytvorili nám švédske stoly. Šťastní a zdraví sme sa vrátili domov a vyrozprávali naše zážitky rodičom. Fotky nájdete vo fotoalbume 3.