• Otvorili sme pieskovú sezónu
     • Otvorili sme pieskovú sezónu

     • Americkí vedci vyšli pred časom s múdrym článkom, ktorý sa venuje téme, ktorú majú rodičia veľmi radi. Deti sa majú vraj zašpiniť a nemáme im v tom brániť. Tak sme teda nebránili a oficiálne zahájili pieskovú sezónu u nás na školskom dvore. Ďakujeme našim sponzorom : Lenke a Jankovi Vargovičovým, ktorí aj napriek tomu, že majú už oboch našich bývalých škôlkarov v škole, s radosťou a prontne priviezli plnú vlečku piesku pre našich malých tunelárov. Lopatky, hrabličky a vedierka dnes šli na dračku. A naše milé mamičky, ďakujeme za trpezlivosť. Vaše deti si istotne skryli piesok všade a nájdete ho aj doma po príchode zo škôlky :)

    • Veľký umývací deň rúk s BUPI
     • Veľký umývací deň rúk s BUPI

     • Zapojili sme sa do projektu a dostali sme sa medzi 100 ocenených škôlok na Slovensku. Včera nám radostnú správu potvrdil kuriér, ktorý nám doviezol "odmenu" v podobe omaľovánok, edukačného CD, mydiel, mydelničiek, vlhčených utierok a umývacích pien. Ďakujeme spoločnosti BUPI za odmenu a veríme, že našim umývacím dňom s BUPI nesklameme a zabojujeme o hlavnú výhru pre našu MŠ. 

    • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - 03.05.2017
     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY - 03.05.2017

     • Riaditeľ CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2017/2018.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      3.máj 2017

      v čase od 10.00 hod do 15.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2017, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre detia dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  -

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú CMŠ a CZŠ,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Deti mladšie ako tri roky :

       - Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

       -  Ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

      - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak sú voľné kapacity v MŠ.

       

      Vo Vranove nad Topľou, 03.04.2016                                                        PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

    • Doplávali sme !
     • Doplávali sme !

     • S hrdosťou sme odovzdali diplomy našim predškolákom, ktorí počas dvoch týždňov absolvovali predplaveckú prípravu v bazéne. Všetko zvládli, nikto sa neutopil, vody v bazéne neubudlo a do plaviek sa všetci zmestili aj pred letnou sezónou. Fotky nájdete vo fotoalbume 3 :)

    • Spišské divadlo a predstavenie Palculienka
     • Spišské divadlo a predstavenie Palculienka

     • Estrádna sála Domu kultúry vo Vranove nad Topľou dnes ponúkla našim deťom predstavenie s názvom Palculienka. Jedna z najkrajších rozprávok od svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena, je príbehom maličkej dievčinky, ktorá sa zrodila z kvetu. Palculienka – jemná a krehká bytosť, sa v novom a veľkom svete cíti stratená. Podobne, ako sa cítia aj malé deti, vo svete dospelých. Dievčinku Palculienku mnohé láka a všetko by rada spoznala. Lenže svet nie je len hrejivé slnko, voňavé kvety a veselé tancovanie. Na naivné stvorenia tam číha veľa nástrah. Palculienke, vďaka svojmu pôvabu, začnú dvoriť viacerí nápadníci. Najprv padne do rúk starej ropuche a jej žabiemu synovi, potom sa o jej priazeň pokúsi dotieravý chrúst a nakoniec sa má stať nevestou slepého krta.

      Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť takého krásneho predstavenia :) 

    • Prerušenie prevádzky MŠ
     • Prerušenie prevádzky MŠ

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 28.03.2017 - Utorok, je naša MŠ ZATVORENÁ z dôvodu neprevádzkovanie školskej jedálne v MŠ II. Prevádzka pokračuje v Stredu v obvyklom čase.

      Viac informácii Vám poskytnú učiteľky v MŠ. 

      Ďakujeme za pochopenie. 

    • Dali sme si na každú nôžku inú ponožku
     • Dali sme si na každú nôžku inú ponožku

     • Dnes sme mali popletené ponožky na znak súdržnosti s deťmi postihnutými Downovým syndrómom. A viete čo ? Deti s Downovým syndrómom prekvapili návštevou v našej škôlke práve nás. Preto sme sa spoločne zahrali, dramatizovali divadielko a strávili chvíle v pokojnej  a príjemnej atmosfére. Aj prostredníctvom takejto aktivity si deti uvedomili, že zdravie je v živote prvoradé a že sú medzi nami aj deti, ktoré nemali to "zdravé" šťastie. Učíme deti tolerancii, spolupatričnosti a úcte. Dnes sa nám však potvrdilo, že láska sa daruje láskou. 

      Ďakujeme pani učiteľke Slávikovej a Durkajovej a deťom zo Spojenej školy Budovateľská 1309 vo Vranove nad Topľou za dnešnú návštevu. Vážime si chvíle strávené s Vami. 

      Fotografie nájdete vo fotoalbume 3. 

    • 21.marec - Ponožkový deň
     • 21.marec - Ponožkový deň

     • 21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou 21. chromozómu. Pretože chromozómy pripomínajú tvar ponožky, organizácia DOWN SYNDROM INTERNATIONAL si ich zvolila za symbol tejto akcie. A preto si nezabudnite v UTOROK obuť na každú nôžku inú ponožku. Zapojte sa spolu s nami, obujte svojim deťom rozdielne ponožky, aby sme takto symbolicky vyzdvihli symbol Downovho syndrómu.

    • Marec - mesiac kníh
     • Marec - mesiac kníh

     • V tohtotýždňových aktivitách nás sprevádzala kniha a jej tajomstvá. Naučili sme sa, kto je autor, spisovateľ, ilustrátor ba aj to, čo je v knihe ukryté ako máme s knihou pracovať. Na návštevu medzi nás sme si pozvali aj "tetu knihovníčku" z hotela pre knihy - knižnice. Spoločne sme si zahrali rozprávku o divotvornom hrnčeku. Vysvetlila nám, čo máme robiť, ak chceme knižnicu navštevovať s rodičmi a ako sa v knižnici máme správať. Ďakujeme Hornozemplínskej knižnici za vždy ústretovú spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

      Fotky nájdete na našej FB stránke. 

    • Popolcová streda
     • Popolcová streda

     • Bohoslužbou slova a popolcovým krížom na čelo sme dnes otvorili katechézu s kaplánom Mathiasom Gočíkom. Vysvetlili sme si význam dnešného cirkevného sviatku a spoločne začali pôstne obdobie. Ďakujeme kaplánovi Mathiasovi za venovaný čas a tešíme sa na ďalšiu katechézu.
      Fotky nájdete na našej FB stránke.

    • Oznam
     • Oznam

     • Pripomíname rodičom, že zajtra je potrebné doviesť deti do MŠ do 8:00. Príde k nám návšteva z mestskej knižnice. Pre deti bude pripravená aktivita s pani knihovníčkou. Ďakujeme

    • Dôležitý oznam pre rodičov
     • Dôležitý oznam pre rodičov

     • Oznamujeme rodičom, že v dňoch od 06.03 - 10.03.2017 - čas jarných prázdnin - bude v našej materskej škole prerušená prevádzka.

      Nástup do MŠ je 13.03.2017 v obvyklom čase.

      Prajeme vám príjemne strávený prázdninový čas.

      Mgr. Alena Tuľáková - ZRŠ

    • Veľkonočné fotenie
     • Veľkonočné fotenie

     • Katarína Kočanová - fotografka ponúka pre našu MŠ špeciálny výhodný balíček VEĽKONOČNÝCH FOTOGRAFIÍ. Fotenie sa uskutoční 13. a 20.03.2017 od 14:00 v detskom centre SAFARI. Pokiaľ máte záujem, je potrebné sa nahlásiť na telefónnom čísle uvedenom na plagátiku a pripomenúť slečne fotografke, že ste z našej Cirkevnej materskej školy. (inak sa na Vás balíček nevzťahuje). Fotenie sa uskutoční len s prítomnosťou rodiča (nie učiteľky). Prípadné otázky smerujte k svojej pani učiteľke v triede. 

    • Venujte 2% z Vašich daní na rozvoj našej MŠ
     • Venujte 2% z Vašich daní na rozvoj našej MŠ

     • Aj my budeme vďační za to, ak Vaše 2% z daní pri ročnom zúčtovaní venujete práve nám.  

      Údaje o prijímateľovi:
      IČO/SID: 37937120
      Právna forma: Občianske združenie
      Obchodné meno: Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej základnej škole sv.Dominika Savia, Vranov nad Topľou
      Sídlo – Ulica: Školská 650
      PSČ 093 01
      Obec: Vranov nad Topľou

      Ďakujeme. 

      Vypísané tlačivo môžte doniesť priamo k nám, alebo nám zatelefonovať a spoločne sa dohodneme :)

    • Fašiangy-Turíce...
     • Fašiangy-Turíce...

     • Haló,haló - hlásia sa žabky!

      Na známosť sa všetkým dáva, že v našej škôlke bola celý týždeň veselá karnevalová nálada. Do triedy žabiek zavítal aj Šašo Jašo, ktorý rád tancuje,píska, spieva, tlieska, vystrája... a všetky deti zabáva. On je totiž "karnevalovým kráľom a každej párty principálom", ako sme sa naučili v jednej básničke. Porozprával nám, čo sú FAŠIANGY, hral sa s nami rôzne hry a naučil veľa nových zaujímavých i zábavných vecí. Šašo Jašo je náš dobrý kamarát. Celý týždeň sme sa spolu zabávali a v piatok sme sa s ním rozlúčili. Musel sa vrátiť do rozprávky, veď bez neho by tam bolo určite smutno. Sľúbil však, že príde zas.

      Tak ahoj a o rok dovidenia!

      Aký mali žabky týždeň v škôlke? Môžte nakuknúť vo fotoalbume.

       

    • Bol to parádny karneval!
     • Bol to parádny karneval!

     • Dotancované, dospievané, dovystrájané... Dnes sme prežili krásne popoludnie plné zábavy, smiechu a tanca. Detičky prišli v krásnych maskách a hneď od prvej chvíle to poriadne aj vďaka Ujovi Ľubovi roztočili. Chceme sa vám, milí rodičia, poďakovať za váš záujem, za pohostenie, aj za vaše  štedré finančné príspevky. Robíme to všetko z lásky k vašim-našim detičkám.  Osobitne sa chceme  poďakovať p.Firdovej za sladké prekvapenie, ktoré pripravila pre celú materskú školu.

      PS: Po zozbieraní fotiek z dnešného karnevalu, ich uverejníme aj v našom fotoalbume. Budeme vás o tom informovať.

      Alena Tuľáková - ZRŠ

    • "Máme doma bábätko" - týždeň starostlivosti o zdravie
     • "Máme doma bábätko" - týždeň starostlivosti o zdravie

     • Začala nám týždenná téma starostlivosti o zdravie. Rozhodli sme sa preto pozvať našu kolegyňu, čerstvú mamičku malej Romanky, Simonku Bakovú. Zoznámili sme sa s denným režimom bábätiek a vyskúšali sme si aj starostlivosť o ne. Naša živá bábika Romanka to statočne zvládla a nechala nám v škôlke mini plienočky, aby sme si mamičkovské povinnosti mohli skúsiť aj na našich detských bábikách. Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Zvieratká v zime
     • Zvieratká v zime

     • Počas minulého týždňa sa v našej škôlke omieľala téma : "Zvieratká v zime." Spoločnými prácami, prezentáciami a výrobkami sme sa zameriavali na život zvierat v zime. Neobišli sme ani naše spevavce a spoločne s deťmi sme ich na školskom dvore prikrmovali tak, aby sme mohli z okna pozorovať, ako si vychutnávajú dobroty, ktoré im nezakryl sneh. Fotky nájdete vo fotoalbume 3.