• Keď sa starne do krásy
     • Keď sa starne do krásy

     • Naša kolegyňa - Gabriela Mošková sa v uplynulých dňoch dožila krásneho životného jubilea - 50 rokov. Chceme jej poďakovať za to, že je nám v práci oporou a každej z nás vie poradiť ako matka, kamarátka a kolegyňa. Vyprosujeme jej u nášho Pána pevné zdravie a dobrých ľudí okolo seba. Nech jej energia nevyprchá a úsmev na tvári nevymizne. Blahoželáme! 

     • Mgr. Alena Tuľáková, ZRŠ - odkaz pre rodičov

     • Príprava na materskú školu

      Alebo, ako môžu rodičia pomôcť dieťaťu k úspešnej adaptácii.

      Mamičky a oteckovia!!!

      Pomáhajte vášmu dieťaťu uľahčiť vstup do škôlky tým, že mu zdôraznite jej klady:

      • nájde tu nových kamarátov,
      • naučí sa tu veľa nových básničiek, hier a piesní,
      • bude chodiť s ostatnými deťmi na výlety, uvidí divadielka, zúčastní sa na mnohých súťažiach...

      NA ČO VŠETKO PRIPRAVIŤ DIEŤA  PRED VSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY, ABY BOLO V ŠKôLKE SPOKOJNÉ:

      Dieťa by malo:

      • dokázať sa vyrovnať s pocitom, že časť dňa bude samo bez mamky a bez ocka,
      •  prekonať pocit strachu, že si pre neho rodičia už neprídu,
      • byť pripravené na to, že existujú deti, ktoré sú väčšie, silnejšie a že nie každé dieťa ho bude mať rado,
      • vedieť sa zahrať aj s ostatnými deťmi.

      Psychológovia tiež odporúčajú, naučiť dieťa denným rituálom už pred nástupom do škôlky, deti potrebujú, vyžadujú a majú rady pravidelnosť už od bábätka.

      Hovorte s deťmi o škôlke pravdivo. Nehovorte mu nepresnosti a nezveičujte, vytvorili by ste dieťaťu o škôlke iný obraz ako v skutočnosti a chvíle v škôlke by sa mohli stať pre vaše dieťa nepríjemnými.

      Na začiatku šk. roka môžete využiť adaptačnú dobu, ktorá umožňuje  dieťatku pomaly si zvykať na nové prostredie (postupné predlžovanie dochádzky dieťaťa od niekoľkých hodín denne po poldenný pobyt a nakoniec celodenný pobyt).  Dohodnite sa s pani učiteľkou, čo bude najvhodnejšie pre vaše dieťa – rada vám poradí a pokiaľ to bude možné, určite vám vyjde v ústrety. Ak si myslíte, že už v prvých dňoch by bola celodenná dochádzka pre vaše dieťa veľkým stresom, uprednostnite v prvý mesiac poldennú dochádzku.

      Trénujte odlúčenie. Ešte pred nástupom dieťaťa do MŠ, by malo zvládnuť dieťa zostať určitú dobu bez vás. Skúšajte to postupne, využite k tomu svojich príbuzných a známych.

      Príležitostné odlúčenie dieťaťu umožní získať istotu, že mu rodič neutečie. Pri vstupe do triedy MŠ nepredlžujte  lúčenie, zabránite tak zbytočným slzičkám zo strany dieťaťa.

      Vymedzujte hranice. Učte deti, že zdravá miera sebaovládania a ohľaduplnosti uľahčuje a skrášľuje život.

      Zabráňte zbytočnému stresu. Po vstupe do MŠ nezaťažujte dieťa ďalšími náročnými situáciami, ktoré mu spôsobia stres. Vyhnite sa sťahovaniu, odlúčeniu rodičov a pod. 

      Dbajte o to, aby malo dieťa dostatok pohybu. Napríklad nevozte dieťa v kočiari. Obyčajná chôdza je pre vývoj dieťaťa veľmi dôležitá – a to by malo mať prednosť pred uponáhľanosťou dnešnej doby.

      Veľmi sa tešíme na vaše dieťa a dúfame, že spoločnými silami vytvoríme prostredie, ktoré bude pre jeho pobyt v MŠ čo najpríjemnejšie a najpodnetnejšie.

      Ďakujem.

      Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ pre MŠ

       

     • Rozdelenie detí do tried platné pre školský rok 2016/2017

     • Na našej stránke v záložke "Rozdelenie detí", si môžte prezrieť menný zoznam detí začlenených do jednotlivých tried. Rozdelenie je platné od 2.septembra 2016, pre školský rok 2016/2017. Je potrebné si všimnúť, v akej triede sa dieťa nachádza - resp. v ktorej časti MŠ sa trieda nachádza, aby nedošlo k nedorozumeniam. V tomto školskom roku sú otvorené tri triedy s celkovým počtom detí - 54. Trieda Žabky 17 detí- 2-4 ročné - triedna učiteľka Mgr. Jedináková Jana. Trieda Včielky - 19 detí - 3-5 ročné - triedna učiteľka Mgr. Hudáková Lucia. Trieda Lienky - 18 detí - 4-6 ročné - triedna učiteľka Gabriela Mošková.  

      Tešíme sa na Vás už 05.09.2015 - Pondelok, v nezmenenom režime od 07:00 - 16:00. 

      Prajeme Vám príjemný zvyšok prázdnin. 

     • Organizačné pokyny k začiatku nového školského roka pre rodičov

     • Nástup do MŠ je v PONDELOK - 05.09.2016 v čase od 07:00.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 - 16:00.

      Vaše deti je potrebné priviesť do škôlky do 08:20, nakoľko sa v tom čase ukončuje schádzanie detí a nahlasuje dochádzka detí na stravu. Prosíme Vás o rešpektovanie tohto času tak, aby nevznikali nedorozumenia spojené so stravou. 

      Deti majú zabezpečenú stravu už v prvý deň - desiata, obed, olovrant. Do MŠ je zakázané nosiť si vlastné potraviny a jedlo! Pitný režim počas celého dňa majú deti v MŠ zabezpečený v každej triede nádobami s pitnou vodou.

      Vyzdvihnúť svoje deti si môžte od 15:00 do 16:00. Pokiaľ je dieťa nahlásené na poldennú prevádzku alebo adaptačný pobyt, vyzdvihnutie je potrebné dohodnúť ráno s učiteľkou v triede. 

      V prvý deň je potrebné dieťaťu doniesť do MŠ vhodné prezuvky, pohár na pitný režim a pyžamo. Ostatné veci môžte nosiť priebežne. Výtvarné a hygienické pomôcky môžte doniesť v priebehu týždňa, prípade po dohode- neskôr. 

      Posteľné prádlo a uteráčiky zabezpečuje MŠ. 

      Prípadné potravinové a iné alergie je potrebné nahlásiť učiteľke tak, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví. 

      Každé dieťa má určenú svoju značku - obrázok, pod ktorým sa orientuje v kúpeľni, triede, šatni. 

      Veríme, že sme zodpovedali všetky potrebné otázky k organizácii prvého dňa v MŠ.

      Tešíme sa na Vás a prajeme príjemný zvyšok prázdnin bez obáv, s úsmevom na tvári. Nezabudnite, že prvý deň nástupu dieťaťa do MŠ je veľmi dôležitý a mal by sa niesť v príjemnej harmonickej atmosfére bez stresu a zhonu. Pomôžete tak nielen sebe, ale aj dieťaťu vstúpiť do novej etapy - nového prostredia. Nebojte sa a ráno vstaňte pravou nohou. :)

      Tešíme sa na Vás.

      Kolektív učiteliek CMŠ.

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky : 
      - Prezuvky vhodné do MŠ 
      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 
      - Zubnú kefku, zubnú pastu
      - Pyžamo
      - Ramienko (vešiak s plastovým háčikom)

      - Hygienické potreby : 
      • Toaletný papier 4x
      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      - Výtvarné potreby :
      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)
      • 1x voskovky
      • 2x lepidlo (tyčinka)
      • 1x nožnice (len nové deti)
      • 1x plastelína
      • 2x farebné papiere
      • 10x výkres A4
      • 5x výkres A3
      • Vodové farby (len nové deti)
      • 2x náčrtník

      - Podľa zváženia rodiča : 
      • Náhradné spodné prádlo
      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

     • Začali sa nám letné prázdniny

     • Prázdniny sú, krásne teplo,
      naháňam sa s letným vetrom.
      Čaká na mňa náruč slnka,
      vodička, čo chladí, žblnká.

      Príjemné prázdniny našim deťom a rodičom želá celý kolektív Cirkevnej materskej školy. 

      Ozveme sa v dostatočnom predstihu, aby sme Vám poskytli všetky podstatné informácie o začiatku v budúcom školskom roku. 

      Užite si prázdniny, tešíme sa na Vás :)

     • Noc v škôlke

     • Dlho očakávaná a jedna z najobľúbenejších akcií detí v škôlke sa vydarila na 1*. Jesť nám chutilo, zabávali sme sa, bláznili, športovali, tancovali, súťažili...skrátka sme si užívali deň a noc bez rodičov. Unavení sme zakotvili v postieľkach, kde sme spali sladko až do rána. Raňajky sme mali ako na zámku, a preto za ne chceme poďakovať rodičom, ktorí spojili sily a vytvorili nám švédske stoly. Šťastní a zdraví sme sa vrátili domov a vyrozprávali naše zážitky rodičom. Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

     • Tablo pre verejnosť

     • Naše predškolácke tablo je už "na očiach" verejnosti. Odniesli sme ho do výkladu v 101 Drogerie v budove AOC. Za odmenu z dobre vykonanej práce sme si zaslúžili zmrzlinu. 

      PS: nezabudnite sa na nás prísť pozrieť :) 

      -fotky sú vo fotoalbume 3

     • Už sme doma z výletu, nezmokli sme a sme tu...

     • Ani kvapka dažďa nás nezastihla, ani sme sa nestratili a bez úrazu sme sa vrátili s novými zážitkami do škôlky :) Bolo nám perfektne, bolo nás veľa a boli sme najreflexnejšou škôlkou. Z diaľky sme svietili na pristávaciu plochu parašutistom. V autobuse sme mali veľký apetít a veľa energie, ktorá však vyprchala po mäkkom pristátí do postele. Sladko sme spali a snívali o kariére letca. Viac vo fotoalbume 3. 

     • Deň detí v našej MŠ

     • Nádherný slnečný deň patril našim deťom. Pozvanie prijala sestra Jana Pavla z kláštora v Nižnom Hrušove, ktorá svojou katechézou otvorila dnešný deň. Vysvetlila deťom príbeh obrazu milosrdenstva, spoločne sme sa pomodlili a naučili sa novú pieseň. Potom sa začala druhá polovica akcie. Deti mali za úlohu absolvovať štyri stanovištia. V každom plnili zadanú úlohu. Poznávali a hádali kvietky, hádzali loptičky do nádoby, plazili sa, podliezali, kolobežkovali pomedzi kuželky a poznávali dopravné značky. Za každú splnenú úlohu získali na svoju kartičku pečiatku. Za štyri získané pečiatky získali medailu a sladkú odmenu. Deti si tento deň užívali naplno. Fotky z dnešného dňa si môžete prezrieť vo fotoalbume 3. A viac k dnešku Vám už povedia Vaše deti :) 

     • Fotili sme sa na tablo

     • Koniec školského roka sa pomaličky blíži, a preto sme sa rozhodli, že spomienkou na našich predškolákov bude tablo s ich fotkami. A tak sme sa včera pri nádhernom slnečnom, priam letnom počasí fotili. Som si istá, že do našej škôlky chodia len krásne deti, veď posúďte sami. Ďakujeme p. Gurtlerovej, ktorá obetovala svoj čas pre nás a jej šikovné ruky urobili kus práce. Fotky nájdete vo fotoalbume 3 a na našej FB stránke. A tablo ? To bude prekvapenie !

     • Keď je nám v škôlke dobre

     • Doplnili sme pre Vás fotoalbum 3 o album s našimi malými včielkami, ktoré počas roka vyrástli. Nájdete v ňom fotky z triedy, zo zmrzlinky, z dvorčeka a fotky plné sladkých snov.

     • Podporili sme výstavu

     • Po troch dňoch nám prestalo pršať a my sme sa konečne dostali na výstavu toho, čo sme vytvorili. Samozrejme sme sa tešili aj na práce našich kamošov z iných škôlok. Musíme povedať, že všetky práce sú pekné a aj deti z iných škôlok sú šikovné. Načerpali sme spoločne nové námety a vybrali sa pobehať si na niš dvorček. 

      PS: Výstava je sprístupnená verejnosti kvôli veľkému záujmu aj budúci týždeň. Preto Vás pozývame. 

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

     • Dobrodružstvá Guľka Bombuľka

     • O živote Guľka Bombuľka a o jeho dobrodružstvách sme sa dozvedeli v divadielku, ktoré k nám dnes zavítalo. Ponaučenie na konci príbehu nám napovedalo, že najdôležitejší sú ľudia okolo nás - naši blízki, pre ktorých je dôležité sa rozdať :)

      Fotky si pozriete vo fotoalbume 3. 

     • Zo života škôlky - výstava prác

     • V Hornozemplínskom osvetovom stredisku (nad ÚPSVaR) prebieha počas tohto týždňa výstava detských prác na tému : Zo života mojej škôlky. Každá materská škola dostala svoj priestor na prezentáciu prác detí, ktoré sa tvorili počas školského roka. Tešíme sa, že aj naša Cirkevná materská škola mohla umiestniť výtvory detí, nakoľko je skôr výnimkou, ako pravidlom zapojiť nás do aktivít organizovaných mestom pre MŠ.  Verejnosti, čiže Vám - naši milí rodičia a priaznivci škôlky je výstava sprístupnená počas celého týždňa od 9:00-15:00 hod. Budeme radi, ak sa prídete pozrieť na to, čo sme počas roka tvorili. 

      Fotky z výstavy si môžete prezrieť na našej Facebookovej stránke : https://www.facebook.com/Cirkevn%C3%A1-matersk%C3%A1-%C5%A1kola-Vranov-nad-Top%C4%BEou-194329994032337/