• Deň matiek
     • Deň matiek

     • Vo fotoalbume 3 sme pre Vás pripravili súhrn fotiek z vystúpenia pre naše mamičky. Za všetky snímky ďakujeme p.Čurlíkovi, ktorý nás ochotne pofotil. Ak sa chcete aj Vy s nami podeliť o fotky prípadne videa, budeme len radi. Môžte nám ich zaslať na náš FB profil alebo odovzdať na USB v MŠ. 

      Ďakujeme.

    • Oslavovali sme Deň ZEME
     • Oslavovali sme Deň ZEME

     • Oslavovali sme narodeniny našej Zemičky. Celý deň sme jej venovali našu pozornosť. Od rána sa v škôlke pracovalo naplno. Vo vnútri aj vonku sme mali rôzne stanovištia so zameraním na separáciu odpadu, výtvarnú činnosť, prácu s prírodninami. Sadili sme kvetinky a hrali plastový bowling. Vytvárali obrázky z vrchnákov PET fliaš a zachraňovali rybky v jazierku. Vytvorili sme aj plagát k dnešnému dňu a vyskúšali si maľovanie na fóliu. Celý deň nám veľmi rýchlo zbehol a my sme si z neho domov odniesli nielen zážitky, ale aj nové vedomosti a praktické skúsenosti. 

    • Divadlo Pinocchio
     • Divadlo Pinocchio

     • "Keď budeš klamať, narastie ti dlhý nos!" 

      Počuli ste už túto vetu ? My áno. Divadlo Cililing z Prešova nám totiž prišlo včera vysvetliť, ako sa na svet dostal drevený panáčik Pinocchio. Prečo mu narástol dlhý nos a prečo odišiel z domu nám zahrali profesionálni herci. Divadlo sa nám veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávku v ich podaní. 

      Fotky nájdete vo fotoalbume 3. 

    • Veselé zúbky
     • Veselé zúbky

     • Bojíte sa návštevy zubára ? My už nie ! Počas uplynulých týždňov sme sa zamerali v našej škôlke na dentálnu hygienu a správne čistenie zúbkov. Myslíme si totiž, že preventívnymi opatreniami u detí vzbudíme zodpovednosť a návyk pri čistení si zúbkov. Navštívila nás aj naša víla Amálka Antolíková, ktorá si spoločne s deťmi čistila zúbky v našej MŠ. Každá z tried navštívila aj zubnú ambulanciu VERONA DENT, kde sme si prakticky vyskúšali zubárske kreslo. Ďakujeme našej zúbkovej víle Amálke a celému personálu Verona dent. Fotky si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Riaditeľ CSŠ o.z. CZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Vranov nad Topľou,  PaedDr. Marián Babej,  podľa § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhl. č. 308/2009 oznamuje podmienky prijímania detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

      1. Miesto podávania žiadosti na predprimárne vzdelávanie

      Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia - v sídle MŠ - na Dobrianskeho 1494, Vranov nad Topľou

      2. Termín podávania žiadostí

      2.máj 2018

      v čase od 09.30 hod do 14.00 hod.

      Mimo určeného dňa zápisu možno zapísať dieťa do materskej školy aj v ostatných dňoch v termíne – do 31.05.2018, ak sú v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

      3. Forma a priebeh zápisu:

      - Zákonný zástupca pri zápise predloží kompletne vyplnenú žiadosť a zároveň aj potvrdenie od všeobecného lekára pre detia dorast o zdravotnom stave dieťaťa (je súčasťou žiadosti).

      - Resp. v deň zápisu obdrží žiadosť v materskej škole, ktorú predloží najneskôr do 14 dní vedeniu materskej školy.  -

      - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa s odloženou povinnou školskom dochádzkou, rozhodnutie o odklade PŠD.

      4. Podmienky prijímania detí do materskej školy:

      - Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 - 6 rokov. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľ MŠ najneskôr do tridsiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

      Prednostne sa prijímajú deti, 

      - ktoré  dovŕšili vek 5 rokov (predškoláci),

      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,

      - s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

      Ostané podmienky prijímnia detí:

      - súrodenci detí, ktoré navštevujú CMŠ a CZŠ,

      - deti, ktoré budú po ukončení predprimárneho vzdelávania pokračovať vo vzdelávaní v Cirkevnej základnej škole vo Vranove nad Topľou,

      - poradie podania  žiadosti NEMÁ vplyv na prijatie dieťaťa do materskej školy.

      Deti mladšie ako tri roky :

       - Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

       -  Ak bude voľná kapacita v materskej škole a uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov  a detí, ktoré sa prednostne prijímajú.

      - Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak sú voľné kapacity v MŠ.

       

                                                             PaedDr. Marián Babej, riaditeľ školy

    • Vysúťažili sme si 2.miesto
     • Vysúťažili sme si 2.miesto

     • Tešíme sa z pekného druhého miesta, ktoré získala naša šikovná maliarka Sabínka Tkáčová za prácu - Sova v bútľavine. Súťaž s názvom :"Les očami detí", usporiadala OPK vo VT. Ďakujeme za príležitosť a Sabínke za reprezentáciu našej MŠ.

    • Vaše 2% pre našu materskú školu
     • Vaše 2% pre našu materskú školu

     • Ak ešte stále nemáte vhodného adepta pre darovanie 2% z Vašich daní, sme tu pre Vás práve my. Naša materská škola každoročne prosí o darovanie týchto dvoch percent. Práve vďaka Vám sa nám podarí každý rok vyzbierať určitú čiastku, ktorá nám pomáha pri renováciách, pri výučbe, ako aj pri dosiahnutí úsmevu našich detí. Ak ste sa teda rozhodli darovať 2% práve nám, pripájame Vám link, ktorý Vám ukáže elektronické informácie. V prípade nejasností nás kontaktujte správou, mailom alebo osobne. Ďakujeme všetkým darcom :) 

      LINK : https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=5864 

       

    • Ponožkový deň - 21.03.2018 - STREDA
     • Ponožkový deň - 21.03.2018 - STREDA

     • Ponožkový deň - 21.03.2017 na podporu ľudí s Downovým syndrómom.

      21. marec je svetovým dňom Downovho syndrómu. Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou 21. chromozómu. Pretože chromozómy pripomínajú tvar ponožky, organizácia DOWN SYNDROM INTERNATIONAL si ich zvolila za symbol tejto akcie. A preto si nezabudnite v STREDU obuť na každú nôžku inú ponožku. Zapojte sa spolu s nami, obujte svojim deťom rozdielne ponožky aby sme takto symbolicky vyzdvihli symbol Downovho syndrómu.

    • Vesmír okolo nás
     • Vesmír okolo nás

     • Každý týždeň objavujeme nové témy, nové poznatky, niečo nové vyrábame a o niečom novom sa učíme. Inak tomu nebolo ani počas minulého týždňa. Téma: Vesmír - sa preberala každý deň. Vyrábali sme rakety, planéty, slnečnú sústavu. Učili sa pesničku. Navštívili nás aj odborníci z planetária v Michalovciach. Sledovali sme pristátie na Mesiaci, štart rakety, napodobňovali sme striedanie dňa a noci a nezabudli sme spomenúť ani malú Lajku. Celú tému sme otáčali z každej strany tak, ako sa otáčajú vo vesmíre meteority. Každá trieda si vytvorila svoj vesmírny projekt. Fotky, ktoré sme stihli nafotiť Vám ponúkame vo fotoalbume 3. 

       

    • Pôst s krížovou cestou
     • Pôst s krížovou cestou

     • Sme vraj podľa všetkých "iní". Sme vraj "iná" materská škola, než ostatné. A viete čo ? Sme. Pretože máme vieru v Boha, máme medzi sebou veriace deti, máme medzi sebou kňaza a rehoľnú sestričku a máme lásku k našej práci. Preto pôst, ktorý práve prebieha sme oslávili detskou krížovou cestou. Jednotlivé zastavenia si pripravili deti vyfarbením. Jednotlivé texty boli hovorené deťmi. Aj pieseň sme spievali spoločnú - detskú. Veríme preto, že všetko, čo sme včera obetovali v krížovej ceste sa nám bude počítať v nebi a všetky obetované úmysly budú vypočuté. Fotky si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. 

    • 1.lyžiarsky výcvik
     • 1.lyžiarsky výcvik

     • Máme za sebou historicky prvý lyžiarsky výcvik detí z našej materskej školy. V hlavných úlohách lyžiarov bol Tomáš, Riško, Hugo, Jožko, Oliver. Môžeme statočne prehlásiť, že všetci dokážu zlyžovať kopec. Veľká motivácia nás sprevádzala počas celého týždňa. Na konci sme totiž získali zlaté medaily a cenné diplomy. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Ďakujeme lyžiarskemu stredisku v Zámutove, pod vedením p.Nagyovej za ústretovosť, ochotu a vynikajúce podmienky. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Fotky našich lyžiarov si môžte prezrieť vo fotoalbume 3. Video nájdete na našej Facebookovej stránke. 

       

    • Karnevalová párty, párty, párty...
     • Karnevalová párty, párty, párty...

     • Aj dnes sme mali zábavný deň. Nestihli sme sa ani nudiť. Pripravovali sme sa totiž na karneval. A musím Vám povedať, zábava bola perfektná. Všetci sme tancovali, bavili sa a smiali. Úsmev bolo vidieť na každom kroku. Ďakujeme za krabicu plnú dobrôt rodine Čechovej. A samozrejme ďakujeme všetkým Vám - ktorí ste prispeli dobrovoľnou čiastkou. Vyzbierali sme tak 48€. Sľubujeme, že peniažky použijeme na dobré účely. Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a všetkým zúčastneným za to, že sme spoločne tvorili jednu veľkú rodinu. 

    • Lyžiari / nelyžiari POZOR !
     • Lyžiari / nelyžiari POZOR !

     • Sneh je už za dverami, lyžiarske strediská lákajú na svoje vleky, a preto sme sa aj my rozhodli zlákať Vás na lyžiarsky kurz. Prvý v našej škôlke pod vedením p.uč. Janky - inštruktorky. Kto má odvahu obuť si lyžiarky a stráviť týždeň na snehu, nech sa hlási osobne - v MŠ, alebo telefonicky na čísle 0903 117 969. Vítané sú všetky deti našej škôlky, ktoré splnia podmienky. Všetky dôležité a nevyhnutné informácie poskytneme. Podmienky sú totiž pevne stanovené :). Tešíme sa už teraz a veríme, že tento rok bude pre nás začiatkom niečoho nového :) 

      PS : spolupráca rodičov vítaná

    • Testovali sme ľad
     • Testovali sme ľad

     • Zbalili sme korčule, navrstvili sme oblečenie a šli sme do novej STD arény vo Vranove otestovať ľad. Musíme skromne povedať, že sme ani raz nespadli a deťom šlo korčuľovanie vynikajúco. Vybili sme si baterky, zašportovali si a odišli sme s novými zážitkami. 

    • Ježiško na nás nezabudol
     • Ježiško na nás nezabudol

     • Aj na nás čakalo po prázdninách prekvapenie. Ježiško na nás tento rok nezabudol, a tak sme si v škôlke našli nové hračky. Spoločne sme ich rozbalili, rozdelili a utekali sa s nimi hrať. Sme rady, že sa tento rok podarilo v poslednej chvíli zakúpiť pár maličkostí pre našich drobcov. 

    • Odhalili sme kúzlo Vianoc - zastavili sme čas...
     • Odhalili sme kúzlo Vianoc - zastavili sme čas...

     • Ďakujeme našim deťom za to, že nám dnes odhalili tajomstvo Vianoc. Zastavili sme totiž čas. Hodinu sme sa nenaháňali za darčekmi, nedvíhali telefóny, nezháňali ozdoby, nevarili, netrávili čas za internetom. Hodinu sme sa pozerali na naše deti, ktoré nám pripomenuli, že všetko dôležité máme pred sebou. Kúzlo Vianoc so sebou doniesli na pódium a vystúpením potešili všetkých v publiku i za oponou. Ďakujeme za otvorenie očí a sŕdc Vianociam. 
      PS : prosím rodičov, ktorí majú záujem sa s nami podeliť o svoje fotografie, aby ich zaslali na mail : skolkavranov@gmail.com alebo ich poslali do súkromnej správy na FB - Cirkevná materská škola, Vranov nad Topľou. Nestíhali sme totiž fotiť :) 

    • Adventná katechéza
     • Adventná katechéza

     • "Ste ako adventné sviečky, ktoré rozdávajú svetlo", povedal pán kaplán Marcel z farnosti JUH. Zavítal k nám totiž na návštevu, aby nám porozprával niečo o advente. Všetci sa totiž tešíme na príchod malého Ježiška, ale čo tomu predchádza sme si dnes spoločne s ním rozobrali. Vraj sme múdri a šikovní, no môžme byť ešte lepší, ak sa zmeníme dobrotou na sviečky, ktoré budú svietiť na cestu do Betlehema. Spoločne sme sa pomodlili. Chlapci modlitbu Otčenáš. Modlili sa tak za všetky dievčatá a pani učiteľky. Dievčatá sa spoločne pomodlili modlitbu Zdravas Mária, ktorú venovali všetkým chlapcom. Pán kaplán Marcel nám poprial veľa dobroty, múdrosti, vytrvalosti a veľa sily. Každého ponúkol malou sladkosťou, ktorú si so sebou doniesol. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s ním. Ďakujeme.

      Fotky nájdete vo fofoalbume 3.

    • Mikuláš v škôlke
     • Mikuláš v škôlke

     • Čakali sme a on prišiel. Pripravovali sme sa na ňho a on na nás nezabudol. Poslúchali sme a predsa sme sa báli, či nám donesie sladkosti alebo uhlie. Žiadne varešky ani uhlie sa nekonalo. Každému rozdal sv. Mikuláš darček v podobe sladkého balíčka. Za odmenu sme mu zaspievali. Poďakovali sme sa za všetky dary a popriali mu šťastnú cestu k ďalším deťom. 

      Zároveň by sme sa chceli poďakovať Mikulášskej pomocníčke - našej mamičke, pani Firdovej za prekvapenie, ktoré nám prichystala. Pre triedu včielok napiekla krásne muffiny a chutnú tortu. Všetkým deťom, ako aj nám chutila. Sme rady, že máme okolo seba ľudí, ktorí nás dokážu vždy v dobrom prekvapiť.

      Fotky z dneška si môžete prezrieť vo fotoalbume 3.

    • Pesničkový Mikuláš v MsDK
     • Pesničkový Mikuláš v MsDK

     • Už dnes sme mali možnosť stretnúť Mikuláša naživo. V Mestskom dome kultúry na každoročnom podujatí, ktoré organizuje. Čert Brumteláš, baba Jaga, anjeli, Janíčko a Marienka, Mimoni a hlavný hrdina Mikuláš nám zahrali rozprávku a obdarovali nás sladkosťami. Už zajtra sa môžme tešiť na ozajstného Mikuláša u nás v škôlke. Vo štvrtok nás čaká detská katechéza s p. kaplánom Marcelom. V piatok zasa kino : Malý Yeti, ktorého sa zúčastnia predškoláci. Nabitý týždeň sa ešte len rozbieha :)