• Pokyny k začiatku školského roka
     • Pokyny k začiatku školského roka

     • Oznamujeme rodičom, že začiatok školského roka je 04.septembra - Pondelok.

      Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00.

      Schádzanie detí je od 07:00 do 8:20. (do tohto času je potrebné prísť s dieťaťom do mš, alebo nahlásiť na telefónnom čísle absenciu) Deti si môžte vyberať od 15:00 (po olovrante ) - 16:00.  

      Do materskej školy deťom nieje dovolené nosiť si vlastné potraviny a jedlo.

      Deti majú zabezpečený pitný režim a stravovanie počas celého dňa. Jedálny lístok bude zverejňovaný každý týždeň na internetovej stránke, ako aj v šatni každej triedy.  

      Taktiež nieje možné nosiť deťom vlastné hračky, kojenecké fľaše a plienky.

      Posteľné prádlo a uteráčiky dostanú deti v materskej škole. 

      V prvý deň si nezabudnite : prezuvky a pyžamko. Ostatné hygienické a výtvarné potreby môžte nosiť až do konca septembra. 

      Všetky informácie o platbách, organizačných podmienkach vám zodpovie pani učiteľka v triede. 

      Na každom vchode bude vyvesený zoznam detí, ktoré patria do danej triedy.

      Rozdelenie učiteliek pre jednotlivé triedy : 

      1.trieda - 3-4 ročné deti - ŽABKY- triedna učiteľka : Mgr. Jedináková Jana, učiteľka : Poláková Tatiana

      2.trieda - 4-5 ročné deti - LIENKY - triedna učiteľka : Mošková Gabriela, učiteľka : Mgr. Tuľáková Alena - ZRŠ

      3.trieda - predškoláci - VČIELKY -  triedna učiteľka : Mgr. Hudáková Lucia, učiteľka: Ficková Tatiana

      Prípadné otázky môžte smerovať na našej Facebookovej stránke, resp. na telefónnom čísle materskej školy : 057/4462152. 

      Ďalšie doplňujúce informácie Vám budú sprostredkované na rodičovskom združení, ktoré sa bude konať po spoločnej dohode hneď v prvom (resp. druhom) týždni školského roka.

    • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ
     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do MŠ

     • Čo potrebuje škôlkar pri nástupe do škôlky : 


      - Prezuvky vhodné do MŠ 
      - Plastový pohár (2x) - 1 na umývanie zúbkov, 1 na pitný režim 
      - Zubnú kefku, zubnú pastu
      - Pyžamo
      - Ramienko (vešiak s plastovým háčikom)

      - Hrebeň 

       

      - Hygienické potreby : 
      • Toaletný papier 4x
      • Hygienické vreckovky – vyťahovačky 1x

      - Výtvarné potreby :
      • 1x farbičky (trojhranné, nelámavé)
      • 1x voskovky
      • 2x lepidlo (tyčinka)
      • 1x nožnice (len nové deti)
      • 1x plastelína
      • 2x farebné papiere
      • 10x výkres A4
      • 5x výkres A3
      • 2x náčrtník

      - Podľa zváženia rodiča : 
      • Náhradné spodné prádlo
      • Náhradné oblečenie

      Všetky veci, ako sú prezuvky, pyžamo, pohár, kefka, a i. je potrebné označiť menom dieťaťa !

      Ďakujeme a želáme príjemný zvyšok prázdnin.

    • Rozdelenie detí do tried platné od 1.septembra 2017
     • Rozdelenie detí do tried platné od 1.septembra 2017

     • V sekcii vľavo na lište Vám prinášame aktuálne rozdelenie detí do tried platné od 1.septembra 2017.