Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Na tejto stránke sa zobrazí Váš školský vzdelávací program. Treba však mať nainštalovanú novšiu aScAgendu (verziu aspoň 2009.0.356) a taktiež treba mať vypublikované údaje.


© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: