Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka
Vedenie školy

Vedenie školy

Vedenie školy

Riaditeľ školy : PaedDr.Marián BABEJ, kontakt : 0904509150, marian.babej@gmail.com

 

Duchovný správca školy : ThLic.Mgr.Štefan Albičukkontakt : stevo.albicuk@post.sk

 

Pedagogickí zástupcovia :

 

materská škola : Mgr. Alena Tuľáková, kontakt : 4462152, cmsvranov@gmail.com

 

základná škola (B 92) : Mgr. Anna Ďuríková, kontakt : 4421300, anouche38@gmail.com

 

základná škola a gymnázium (Školská 650) : Mgr.Katarína Nemcová, kontakt : 4464281, aktak.nemcova@gmail.com

 

gymnázium (Školská 650) : Ing.Jozef Varga, kontakt : 4464281, jozef.varga4@gmail.com                                                                                                      

 

Výchovní poradcovia :

 

základná škola : PaedDr.Ing.Peter Orendáč, kontakt : 4464281, p.orendac@gmail.com

 

gymnázium : PaedDr.Róbert Majzlík, kontakt : 4464281, robert.majzlik@gmail.com

 

Ekonóm školy : Ing.Bernardína Jedináková, kontakt : 4464281, berkajedinakova@gmail.com