Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

Rozdelenie detí

Rozdelenie detí do tried

Rozdelenie detí do tried platné od 1. septembra 2018 pre školský rok 2018/2019
 
Vzhľadom k platnosti zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vám zverejňujeme tento menný zoznam v upravenej verzii. (nakoľko zákonní zástupcovia novoprijatých detí doposiaľ neposkytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov)
 
I. TRIEDA MOTÝLIKY- 3-4 ročné deti - 1. ZADNÝ VCHOD - 1. poschodie 
 
1. Michael Č.
2. Samuel Č.
3. Ela F.
4. Matija Lucas G.
5. Andrej I.
6. Júlia J.
7. Tamara J.
8. Klára K.
9. Viktor K.
10. Kristína L.
11. Timotej N.
12. Oskar O.
13. Ela O.
14. Olívia P.
15. Jakub P.
16. Timotej Marko S.
17. Lucia Š.
18. Matúš Z.
 
 
 
 
 
 
II. TRIEDA ŽABKY- 4-5 ročné deti  - stredná veková skupina- 2. ZADNÝ VCHOD 
 
1. Ajbenová Barbora
2. Ema A.
3. Babinčák Matias
4. Baran Šimon
5. Bochin Oliver
6. Čechová Klára
7. Čurilla Matiaš
8. Čorbová Nikola
9. Daňová Nela
10. Ficková Terézia
11. Hazay Dana
12. Alžbeta J.
13. Janoková Mia Mária
14. Jevčák Bruno
15. Medviďová Zuzana
16. Nemčíková Zuzana
17. Kryštof R.
18. Šimko Ján
19. Rebeka Z.
 
 
 
 
 
III.TRIEDA LIENKY- 5-6 ročné deti - Predškoláci - HLAVNÝ VCHOD  
 
1.Balog Peter
 

2.Činčera Kamil

3.Drobňaková Zara

4.Eštvaniková Marianna

5.Gajdošová Ema

6.Janok Zdenko

7.Karpáč Simon

8.Kľučarová Barbora

9.Majzliková Ema

10.Nadzam Alex

11. Novosiadly Oliver

12.Oráč Peter

13. Martin P.

14.Postiháčová Lenka

15.Slávik Alex

16.Šandorová Ester

17.Tomory Tamina

18.Verčimáková Simona

 

19. Vícen Richard