Cirkevná základná škola s materskou školou sv.Dominika Savia, vo Vranove nad Topľou
Hlavná stránka

2% z vašej dane

Vďaka za štedrosť

Vážení rodičia, priatelia našej školy i náhodní návštevníci tejto stránky !

Prosím pomôžte našej škole, naším deťom  tým, že darujete vaše 2% z dane nášmu rodičovskému spoločenstvu.

Verte, za váš dar vám budeme vďační a rodičia použijú tieto peniažky podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v prospech našej školy, našich detí.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať : 

 telefón/ fax 4464281

mail : czsvranov@gmail.com

Informácie a tlačivá sú v každej budove našej školy u zástupcov riaditeľa školy!

 

ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ ZA VAŠE ŠTEDRÉ SRDCE